Onderhoud bedrijfspand, wat moet je allemaal weten?

Een bedrijfsruimte heeft onderhoud nodig. Als huurder of verhuurder heb je verschillende verplichtingen. Het is vervelend als er onenigheid ontstaat over wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud. Leg daarom de verantwoordelijkheden vast in de huurovereenkomst. Krijg je toch een conflict met de huurder of verhuurder over het onderhoud van het bedrijfspand? Laat ons je helpen met advies en juridische hulp. 

Verdeling onderhoud in huurovereenkomst

De verdeling van onderhoudsverplichtingen tussen huurder en verhuurder hangt af van wat er in de huurovereenkomst is afgesproken. Beide partijen hebben de vrijheid om deze verdeling zelf te bepalen. Wil je weten welke reparaties en onderhoudstaken de verhuurder voor zijn rekening moet nemen en welke taken de huurder moet uitvoeren? Raadpleeg dan het contract dat je hebt ondertekend.

Onderhoudsverdeling afhankelijk van type huur 

Bij de onderhoudsverdeling maken we onderscheid tussen drie soorten huur:

 1. Casco huur
  Bij casco huur is de verhuurder slechts verantwoordelijk voor de buitenkant van het bedrijfspand. Een verhuurder draagt bij deze vorm van huur dus geen verantwoordelijkheid voor, bijvoorbeeld, het onderhoud of de installaties van elektriciteitskabels en waterleidingen. 
   
  Heb je casco gehuurd en heb je de huur opgezegd? Dan staat in de overeenkomst dat je het bedrijfspand in originele staat moet opleveren, tenzij je iets anders hebt afgesproken.
 2. Reguliere huur
  Bij reguliere huur heeft de verhuurder onderhoudsverplichtingen. Denk hierbij aan installaties van elektriciteitskabels, waterleidingen en telefoonkabels. In sommige gevallen wordt het bedrijfspand gestoffeerd opgeleverd. Hiervan is alleen sprake als dit expliciet wordt vermeld in de huurovereenkomst. 
    
  De gebruikskosten zijn voor rekening van de huurder. Gaat er iets kapot? Dan is het aan de verhuurder om de reparatie te regelen en de kosten daarvan te betalen. 
 3. Casco plus
  Bij casco plus worden er afspraken gemaakt tussen de verhuurder en de huurder. Wanneer je als huurder speciale wensen hebt, kunnen deze in de huurovereenkomst worden opgenomen. De kosten hiervoor zie je dan terug in de huurprijs. De verhuurder is, in de meeste gevallen, wel verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand. 

Wat te doen bij achterstallig onderhoud van je bedrijfspand? 

Vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst mag je er als huurder vanuit gaan dat het bedrijfspand in orde is. Zijn er toch gebreken? Dan heeft de verhuurder een herstelplicht. Hier is echter geen sprake van als je andere, afwijkende afspraken hebt gemaakt in de huurovereenkomst. Lees je contract daarom altijd goed door. Zo weet je precies waar je aan toe bent.  

Het is aan de huurder om een gebrek schriftelijk te melden aan de verhuurder. Die is dan verplicht de schade te vergoeden. Wacht hier alleen niet te lang mee, anders word je aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat door nalatigheid.  

Plichten verhuurder en huurder bedrijfspand

Gebreken zijn altijd vervelend - en het is nóg vervelender als er een juridisch geschil over ontstaat. De meeste conflicten gaan over welke partij verantwoordelijk is voor het herstel. 

In veel situaties is de huurder verantwoordelijk voor het kleine onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaken of de ketel onderhouden. Dit is opnieuw afhankelijk van de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst. Het grote onderhoud, zoals de vervanging van kozijnen of het schilderwerk aan de buitenkant, is normaal gesproken voor rekening van de verhuurder.

Hoe zit het met renovatie?

Een specifieke vorm van onderhoud is renovatie. Het pand (of een deel van het pand) wordt dan vernieuwd. Voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden moet de huurder vooraf schriftelijk toestemming verlenen. Is het renovatieplan van de verhuurder redelijk? Dan moet je de renovatie accepteren. 

Dat geldt ook als in de huurovereenkomst is bepaald dat een huurder medewerking aan veranderingen van het pand moet toestaan. De verhuurder moet dan wel rekening houden met de redelijkheid van het plan en de belangen van de huurder. 

Is het bedrijfspand onderdeel van een complex? Dan zijn andere regels van kracht. Als het bijvoorbeeld gaat om de renovatie van 10 of meer bedrijfspanden, wordt het plan als redelijk beschouwd als 70% van de huurders met het plan heeft ingestemd. Vind je het plan niet redelijk en het merendeel van de overige huurders wel? Dan kun je de redelijkheid laten toetsen door de rechter. Zet dit binnen acht weken in gang (vanaf het moment dat de verhuurder aangeeft dat het merendeel akkoord is).

Met juridische hulp voorkom je conflicten met de huurder of verhuurder over het onderhoud van je bedrijfspand

In veel juridische zaken hadden conflicten tussen huurders en verhuurders over het onderhoud van het bedrijfspand voorkomen kunnen worden. Zorg dat er in de huurovereenkomst duidelijk vermeld staat wat de rechten en plichten zijn van beide partijen. Wil je meer weten over het onderhoud van een bedrijfspand en wat jouw rechten zijn? Met een team van 800 juridische specialisten in 40 rechtsgebieden staat DAS dagelijks voor je klaar. Neem contact op voor een gratis adviesgesprek.

Heb je een vraag over het onderhoud van je bedrijfspand?

Je kunt ons altijd bellen voor vragen of advies, of je vraag online stellen. Ben je verzekerd? Stel dan hier je juridische vraag. Ben je niet verzekerd? Bel dan naar 088 3279 853.

Veelgestelde vragen

Als je een bedrijfsruimte hebt gekocht, is het verstandig om een onderhoudsplan op te stellen en dit op te nemen in je boekhouding. Dit biedt fiscale voordelen. De onderhoudskosten van een pand dat bedrijfsmatig in gebruik is, zijn namelijk aftrekbaar van de winst. Bij groot onderhoud kan het bedrag dat je uitgeeft ineens aftrekbaar zijn, maar bij achterstallig onderhoud moeten de kosten over meerdere jaren worden uitgesmeerd. 
Onderhoudskosten kunnen ook worden gereserveerd. Als je bijvoorbeeld weet dat het dak over een paar jaar moet worden vervangen, kun je elk jaar een bedrag reserveren om deze kosten op te vangen. Het opzetten van deze reserve is een kostenpost die je kunt opnemen in je boekhouding. 


Zo helpen we je

Voorbeeldbrief

 • Los gebreken aan je bedrijfspand op
 • Spreek je verhuurder schriftelijk aan
 • Gratis voorbeeldbrief
Gratis

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over je situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Vraag zelf een gesprek aan
 • Of bel ons op 088 3279 853

Beoordeling van je situatie

 • Jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies
1 van 3
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.