Bedrijfspand huren of kopen

Heb je een bedrijfsruimte op het oog? Dan is de volgende stap het huren of kopen van deze ruimte. Dat doe je door een huurovereenkomst of koopovereenkomst af te sluiten. 

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Een huurovereenkomst ontstaat zodra twee partijen overeenstemming bereiken over de huur en verhuur van een pand of bedrijfsterrein. Met andere woorden: tussen de huurder en de verhuurder worden afspraken gemaakt. Dit gaat vaak over de huurprijs en de duur van de huur. 

Mondelinge huurovereenkomst

Een mondelinge huurovereenkomst is toegestaan en geldig. Het is echter gebruikelijk en verstandig dat de verhuurder en huurder de onderlinge afspraken schriftelijk in een overeenkomst vastleggen. Met schriftelijke afspraken kunnen achteraf minder snel misverstanden ontstaan over wat je hebt afgesproken. Een mondelinge afspraak moet je namelijk wel kunnen bewijzen - en het is bijna onmogelijk om achteraf aan te tonen welke bedoeling partijen hadden bij het aangaan van de overeenkomst. 

Duur van huurovereenkomst

De duur van de huur wordt bepaald door de wet. Zo is wettelijk geregeld dat de huurovereenkomst van een middenstandsbedrijfsruimte (de zogenoemde 290-ruimte) minimaal vijf jaar geldig moet zijn. Als deze vijf jaar voorbij zijn, wordt de overeenkomst automatisch (op grond van de wet) weer verlengd met een periode van vijf jaar. Na 10 jaar wordt het een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.  

Is de eerste huurovereenkomst afgesloten voor een periode tussen vijf en 10 jaar? Dan wordt deze automatisch (op grond van de wet) verlengd, zodat de totale huurperiode 10 jaar wordt. Hierna zal de huurovereenkomst wederom voor onbepaalde tijd gaan duren, tenzij anders is overeengekomen. 

Overige bedrijfsruimten

Voor overige bedrijfsruimten (de zogenoemde 230a-bedrijfsruimten) kunnen partijen elke huurtermijn afspreken die zij zelf redelijk vinden. Meestal worden daarbij termijnen afgesproken die vergelijkbaar zijn met die van middenstandsbedrijfsruimten. Dat is echter niet verplicht; er kunnen dus ook langere of kortere termijnen worden afgesproken.

Uitzondering huurperiode bij startende bedrijven

Aangezien het om dwingend recht gaat, mag je niet van de wettelijke huurperiode afwijken. Er is echter één uitzondering. Bij startende bedrijven is het mogelijk om een huurperiode van maximaal twee jaar af te spreken. Deze periode is bedoeld om startende bedrijven een kans te geven om na twee jaar te stoppen of te verhuizen, bijvoorbeeld als een grotere ruimte gewenst is. 

Huurovereenkomst opzeggen?

Bekijk hoe je als huurder de huur opzegt. Of lees meer over wat je rechten zijn als je verhuurder de huur opzegt.

Bedrijfspand kopen

Voor het kopen van een bedrijfspand is een eigendomsoverdracht nodig. Je wordt pas eigenaar van het pand als de eigendomsoverdracht compleet is. Dat gebeurt nadat de notaris een afschrift van de notariële leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Koopovereenkomst bedrijfspand

De koopovereenkomst voor een bedrijfspand hoeft niet per se schriftelijk te zijn. Als je het eens bent over de belangrijkste punten van een koop (onder andere het pand en de koopprijs), kan een mondelinge overeenkomst je dus ook binden aan het kopen of verkopen van een bedrijfspand. Ook hiervoor geldt echter dat het wenselijk is om een schriftelijke overeenkomst aan te gaan. Zo voorkom je discussie over de gemaakte afspraken en bewijsproblemen. 

Veelgestelde vragen

Een huurovereenkomst komt tot stand als twee partijen overeenstemming bereiken. Met andere woorden: tussen de huurder en de verhuurder worden afspraken gemaakt. Dit gaat vaak over de huurprijs en de duur van de huur.  

Zo helpen we je

Adviesgesprek

  • Oriënterend gesprek met onze adviseur over je situatie
  • Direct advies over vervolgstappen
  • Vraag zelf een gesprek aan
  • Of bel ons op 088 3279 853

Maak zelf je huurovereenkomst

  • Maak zelf een wettelijk geldige huurovereenkomst voor je kantoorruimte
  • Direct online te regelen
  • Aanvullend juridisch advies beschikbaar

Huurovereen-komst op maat

  • Controleren én aanpassen in één pakket
  • Volledig volgens de laatste wetgeving
  • Zeker van een juridisch waterdicht document
1 van 3
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.