Bedrijfsruimte huren?

Bij het huren van een bedrijfsruimte sluit je een huurovereenkomst.

Neem de verschillende artikelen uit de huurovereenkomst goed door voordat je tekent. De huurovereenkomst moet duidelijke en concrete bepalingen bevatten over de huurprijs, duur van het contract, mogelijke verlenging en opzegtermijnen. Kijk ook naar clausules over onderhoud, reparaties, beperkingen, de mogelijkheid tot het verhogen van de huur, enzovoorts.

Wil je zeker weten dat je niets vergeet? Vraag een juridisch specialist om advies. Die vertelt wat je rechten zijn en hoe je eventuele problemen in de toekomst voorkomt.

Soorten bedrijfsruimten

Bij de huur van een bedrijfsruimte maken we onderscheid tussen twee typen. Het type bedrijfspand bepaalt onder meer welke mate van huurbescherming je zou kunnen krijgen.

Publiek toegankelijke middenstandsbedrijfsruimten

De huur van winkelruimten of horecapanden vallen onder publiek toegankelijke middenstandsbedrijfsruimten. Deze ruimten huur je voor een periode van vijf jaar. Wanneer de eerste huurperiode eindigt, wordt de huurovereenkomst met nog eens vijf jaar verlengd. In beginsel is het voor de verhuurder niet mogelijk om de huurovereenkomst na de eerste huurperiode van vijf jaar op te zeggen. Gedurende de huurperiodes van vijf jaar kan er door beide partijen in principe niet tussentijds worden opgezegd.

Overige bedrijfsruimten

Kantoren en opslagruimten zijn voorbeelden van overige bedrijfsruimten. Een huurovereenkomst van een dergelijke ruimte kent minder dwingende wettelijke regels. Zo ben je wat vrijer in het overeenkomen van een huurperiode.

Bij overige bedrijfsruimten heb je bovendien geen recht op huurbescherming. Zegt de verhuurder de huurovereenkomst op? Dan kan je als huurder wellicht wel een beroep doen op ontruimingsbescherming. De huurovereenkomst eindigt dan wel, maar je kunt de rechter verzoeken de ontruiming uit te stellen.

Wat staat er in een huurcontract voor bedrijfsruimte?

In een huurovereenkomst staan alle gemaakte afspraken over de huur van een bedrijfsruimte. Over het algemeen staan in het huurcontract een aantal vaste rechten en verplichtingen.

 • Naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de huurder en verhuurder
 • Adres en omschrijving bedrijfsruimte
 • Bestemming van de bedrijfsruimte
 • All-in huurprijs of de kale huurprijs en servicekosten
 • Manier en frequentie van betaling
 • Afspraken over periodieke huurverhoging
 • Hoogte waarborgsom en/of bankgarantie
 • Begin- en einddatum van het huurcontract
 • Afspraken over gebruik, onderhoud en herstel
 • Handtekening van de huurder en de verhuurder

Wil je meer weten de huurovereenkomst? Bekijk het voorbeeld van een huurcontract bedrijfsruimte.

Hoe zit het met het onderhoud van de bedrijfsruimte?

Stel, je huurt een bedrijfspand en er is sprake van achterstallig onderhoud, of van gebreken. Wie is er dan verantwoordelijk voor het onderhoud ofherstelvan het bedrijfspand?Het is belangrijk om de onderhoudsverplichtingen vast te leggen in de huurovereenkomst.

Heb je een conflict met de verhuurder?

Het huren van een bedrijfspand verloopt niet altijd zonder problemen. Dagelijks krijgen we te maken met conflicten tussen huurder en verhuurder. Vaak ontstaan conflicten over onderhoud, renovatie en gebreken aan een bedrijfspand. Ook het opzeggen van de huur, een eventuele indeplaatsstelling, of een huurverhoging zijn veelvoorkomende redenen voor het ontstaan van conflicten.

Problemen ontstaan soms doordat er geen duidelijke afspraken in het huurcontract zijn vastgelegd. Loop daarom altijd zorgvuldig het contract na. Twijfel je of alle belangrijke rechten en plichten in het contract zijn opgenomen, of heb je twijfels over de uitleg van de contractuele bepalingen? De juridisch specialisten van DAS staan je bij.

Wil je de huur opzeggen?

Mogelijk komt er een moment dat je als ondernemer de huurovereenkomst van het bedrijfspand wilt opzeggen. Probeer dan eerst na te gaan welke opzegtermijn er geldt. Deze termijn staat aangegeven in de huurovereenkomst. Zeg je de huurovereenkomst niet op tijd op? Dan wordt de huurovereenkomst automatisch voortgezet voor een in de overeenkomst bepaalde periode. Geef daarom je opzegging op tijd en op de juiste manier door aan de verhuurder.

We zien ook situaties waarbij de verhuurder de huur opzegt. Dat is vervelend als je zelf nog in het bedrijfspand wilt blijven. Je hoeft niet altijd akkoord te gaan met de opzegging. Lees alles over wat je rechten zijn bij het opzeggen van de huurovereenkomst door de verhuurder.

Met je bedrijfsruimte bij een VvE

Als ondernemer kun je lid zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Jouw bedrijfsruimte is dan onderdeel van een groter gebouw met meerdere eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Lees hier alles over de huur van een bedrijfsruimte in het geval van een VvE. Ook conflicten met het VvE-bestuur komen voor. Voorkom dat de situatie uit de hand loopt en vraag op tijd om hulp.

Hulp nodig? Raadpleeg de juridisch specialisten van DAS

Als ondernemer houd je je met uiteenlopende zaken bezig. Een goed opgestelde huurovereenkomst hoort daarbij. De juridisch specialisten van DAS weten precies waar je op moet letten en waar je rekening mee moet houden om conflicten in de toekomst te voorkomen. Neem daarom vrijblijvend contact op voor advies over jouw situatie.

Heb je vragen over je bedrijfsruimte?

Je kunt ons altijd bellen of online je vraag stellen. Ben je verzekerd? Meld dan hier je juridische vraag. Ben je niet verzekerd? Bel ons dan op 088 3279 853.

Zo helpen we je

Zakelijke mediation

 • Vind een oplossing zonder tussenkomst van de rechter
 • Verloopt sneller en informeler dan een juridische procedure
 • Een mediationprocedure is goedkoper dan een juridische procedure
Gratis intake

Beoordeling van je situatie

 • Jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
1 van 3
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.