Conflict met je huurder of verhuurder, wat nu?

Mediation

 • Vind samen de oplossing
 • Zonder tussenkomst van een rechter
 • Professionele begeleiding van onze mediatior
 • Behoud de goede relatie

Beoordeel je situatie

 • Onze jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Conflict met huurder of verhuurder, wat nu?

Er zijn verschillende aanleidingen waardoor een huurder en verhuurder met elkaar in conflict komen. Vaak ontstaan conflicten over onderhoud, renovatie, gebreken, huur opzeggen, huur overdragen, huur voortzetten of over huurverhoging. Afhankelijk van waar het conflict over gaat, kun je samen zoeken naar een passende oplossing. Kom je er samen niet uit? Schakel dan de hulp van een jurist in.

Conflicten met huurder of verhuurder over onderhoud, renovatie en gebreken van een huurruimte

Een bedrijfspand heeft onderhoud nodig. Afhankelijk van de vastgelegde afspraken in het huurcontract heeft zowel de huurder als verhuurder te maken met verplichtingen. Toch kunnen conflicten tussen huurder en verhuurder ontstaan. Bijvoorbeeld over wie verantwoordelijk is voor onderhoud, renovatie en bij gebreken.

Welk onderhoud voor rekening is van de huurder hangt af van wat is vastgelegd in de huurovereenkomst. Wanneer je te maken hebt met achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld wanneer duidelijk sprake is van een gebrek, dan heeft de huurder een herstelplicht.

Zowel de huurder als verhuurder zijn gebaat bij een goed onderhouden bedrijfspand. Lees hier meer wat je kunt doen bij een conflict met huurder en verhuurder over de onderhoud van een bedrijfspand.

Verplichtingen van een verhuurder

De verhuurder van een bedrijfspand heeft grof gezegd drie verplichtingen. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald wat de verantwoordelijkheden van de verhuurder zijn. De verhuurder moet het bedrijfspand ter beschikking stellen, gebreken herstellen en draagt hier ook de kosten voor.

Als huurder mag je verwachten dat je een goed onderhouden bedrijfspand krijgt, zoals in de huurovereenkomst aangegeven. De verhuurder moet het bedrijfspand zo opleveren zodat je als huurder de ruimte kunt gebruiken waarvoor je het wilt gebruiken.

Rechten van een huurder

In de wet zijn verschillende rechten vastgelegd om de huurder van een bedrijfspand te beschermen. De verhuurder mag hier niet van afwijken. Zelfs niet wanneer dit wel in de huurovereenkomst staat. 

Je hebt als huurder recht op huurbescherming. Dit is een verzekering dat je het bedrijfspand voor een langere periode kunt gebruiken. Daarnaast heb je ook recht op ontruimingsbescherming. Wanneer je beroep doet op ontruimingsbescherming dan kun je de ontruiming van het bedrijfspand vertragen. Je kunt hier gebruik van maken wanneer de verhuurder de huur opzegt, maar je nog geen nieuwe bedrijfsruimte hebt gevonden.

Mag de verhuurder mij eruit zetten?

Als huurder mag je de huurovereenkomst tussentijds opzeggen. Een verhuurder mag dit niet. Een verhuurder mag alleen de huurovereenkomst tussentijds opzeggen wanneer er sprake is van een dringende aanleiding of reden. Het tussentijds opzeggen moet schriftelijk per aangetekende brief. In deze brief moet duidelijk naar voren komen wat de reden voor opzegging is.

Voor een verhuurder is het alleen toegestaan om de huur tussentijds op te zeggen wanneer:

 • De huurder achterloopt met de betaling van de huur (langer dan één maand).
 • De huurder veroorzaakt overlast in het bedrijfspand.
 • Binnen het huurcontract is een diplomatenclausule opgenomen. De verhuurder heeft hierbij aangegeven na een periode het pand weer zelf te gebruiken.
 • Wanneer de huurder tegen wijzigingen in het huurcontract is.
 • De verhuurder bouwt op de plek van het bedrijfspand iets anders, na goedkeuring van de gemeente.

Conflicten over opzeggen huurovereenkomst bedrijfspand

Wil je de huurovereenkomst bedrijfspand opzeggen of overdragen? Houd rekening met een aantal strikte regels. Afhankelijk van het type huurovereenkomst heb je in ieder geval te maken met een opzegtermijn. In de overeenkomst staat aangegeven wat de termijn is. Als huurder voorkom je conflicten door de huur schriftelijk per aangetekende post op te zeggen. Daarnaast heb je dan bewijs dat je op tijd was.

Wil je als huurder de huurovereenkomst van het bedrijfspand tussentijds opzeggen? Dan kan dat alleen wanneer dit met wederzijdse instemming is of wanneer je een andere huurder hebt gevonden. Overleg dit eerst met de verhuurder. Zorg daarom ook dat je de bedrijfsruimte oplevert zoals in de huurovereenkomst staat aangegeven.

De verhuurder zegt huur bedrijfspand op

Ook de verhuurder kan de huur van het bedrijfspand opzeggen. Dat kan leiden tot conflicten tussen de huurder en verhuurder, wanneer de huurder niet van plan was om de overeenkomst op te zeggen. Je hoeft als huurder niet in iedere situatie akkoord te zijn met de opzegging.

Een verhuurder heeft een dringende reden of aanleiding nodig om de huurovereenkomst op te zeggen. Dit moet de verhuurder in een aangetekende opzeggingsbrief aangeven. Heb je een huurcontract voor een winkelruimte? Dan staat de bescherming van de huurder voorop. Bij overige bedrijfspanden is het voor een verhuurder makkelijker om de huur op te zeggen.

Voorbeeld huurovereenkomst bedrijfsruimte

Conflicten tussen huurder en verhuurder kun je in veel gevallen voorkomen door gemaakte afspraken in de huurovereenkomst op te nemen. Zie de huurovereenkomst als het startpunt van een goede relatie tussen huurder en verhuurder.

Vind je het lastig om een huurcontract op te stellen? Maak een voorbeeld huurcontract voor kantoorruimte aan de hand van onze documentengenerator. Raadpleeg een van onze adviseurs wanneer je meer specifieke onderdelen in het contract op wil laten nemen. Zo ben je ervan verzekerd dat het huurcontract past bij jullie situatie.

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ongeacht of je zelf de eigenaar bent. Recht van overpad en recht op uitzicht zijn hier voorbeelden van. De erfdienstbaarheid wordt in een notariële akte vastgelegd. Daarmee geldt het ook voor volgende eigenaren van het perceel. Als het bestaan van erfdienstbaarheid onduidelijk is, raadpleeg dan de notaris of het Kadaster.

Voorkom conflicten met huurder of verhuurder met een goede huurovereenkomst

Het huren van een bedrijfspand kun je mondeling en schriftelijk overeenkomen. Veel conflicten met huurder of verhuurder kun je voorkomen met een goede huurovereenkomst. Zorg dat je vooraf weet waar je aan toe bent. Bij DAS helpen we je graag met opstellen of controleren van jouw huurovereenkomst.

Oplossingen bij een conflict met je huurder of verhuurder

Is er al wel een conflict? Ook dan kunnen we je verder helpen. Bijvoorbeeld om je juridische situatie te beoordelen, of het gesprek aan te gaan met zakelijke mediation.

Heb je een vraag over een conflict met je huurder of verhuurder?

Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 853. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 800 voor advies.

Lees verder