Huur opzeggen door verhuurder bedrijfspand

De verhuurder zegt de huur van je bedrijfspand op. Dat is vervelend als je daar zelf graag wilt blijven. Wist je dat je niet altijd akkoord hoeft te gaan met de opzegging? Ontdek alles over je rechten als je huurder in dit soort gevallen. Onze juristen staan voor je klaar. 

Voorwaarden opzeggen bedrijfspand door de verhuurder 

Een verhuurder van een bedrijfspand mag niet zomaar de huurovereenkomst opzeggen.

Huurcontract winkelruimtes

Je huurt een middenstandsbedrijfsruimte (ook wel detailhandelsbedrijfsruimte) wanneer het pand openbaar toegankelijk is of er rechtstreeks goederen of diensten worden geleverd. Hieronder vallen bijvoorbeeld winkelruimtes, maar ook restaurants, hotels, bars, een afhaal- of een besteldienst. Bij het huren van een middenstandsbedrijfsruimte staat de bescherming van de huurder voorop. Dat is wettelijk vastgelegd.  

Huurbescherming tijdens looptijd van het huurcontract 

Je hebt recht op huurbescherming. Zie dat als een verzekering dat je de bedrijfsruimte voor een langere periode kunt gebruiken. De verhuurder mag de huurovereenkomst alleen opzeggen met een reden die in de wet staat. Denk bijvoorbeeld aan overlast, huurachterstand of bij dringend eigen gebruik. 

Kan een verhuurder het huurcontract van een bedrijfspand opzeggen? 

Is er geen dringende reden of aanleiding voor de verhuurder om het huurcontract van het bedrijfspand op te zeggen? Dan mag die het niet zomaar opzeggen. Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de voorwaarden en je rechten. 

Huurovereenkomsten voor winkelruimtes gelden meestal vijf jaar. In samenspraak kun je ook een andere duur kiezen. Is de eerste huurperiode voorbij? Dan wordt de huur automatisch verlengd tot maximaal 10 jaar. Daarna wordt de huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. De verhuurder kan de huur van het bedrijfspand opzeggen tegen het einde van de eerste of tweede termijn. Daarvoor geldt een opzegtermijn van minimaal één jaar. 

Je verhuurder is verplicht om de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen per aangetekende brief of per deurwaardersexploot. Ook moet die in deze brief de redenen voor opzegging duidelijk aangeven. Daarbij mag die nooit van de wettelijke regels afwijken. Ook niet wanneer dit in de huurovereenkomst staat. De opzegtermijn is daarom nooit korter dan één jaar. 

Overige bedrijfsruimtes 

Alle andere bedrijfspanden zoals kantoren, fabrieken en opslaglocaties vallen onder overige bedrijfsruimtes. Bij deze panden zijn minder regels van toepassing. Het is daarom makkelijker voor de verhuurder om de huur op te zeggen. 

Wat zijn jouw rechten als huurder van een bedrijfspand?

Opzegtermijn verhuurder 

Voor overige bedrijfsruimtes geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Afhankelijk van wat je hebt afgesproken in de huurovereenkomst, kun je tussentijds of pas na verloop van het contract opzeggen. Hier hoef je geen specifieke reden voor aan te dragen. 

Ontruimingsbescherming 

Na afloop van de huurovereenkomst heeft de huurder recht op ontruimingsbescherming. Daarmee mag je de ontruiming van het bedrijfspand één keer vertragen. Dit kan tot één jaar na de einddatum van de huurovereenkomst en alleen met een goede reden. Het is zelfs mogelijk om de termijn daarna nog twee keer met maximaal één jaar te verlengen. In uitzonderingsgevallen kan het dus zo zijn dat je jouw gehuurde pand pas drie jaar later hoeft te ontruimen. 

Verzoek tot ontruimingsbescherming 

Wil je beroep doen op de ontruimingsbescherming? Start dan binnen twee maanden na de datum waarop je pand had moeten ontruimen een procedure bij de kantonrechter. Die kan de verplichting tot ontruiming uit te stellen. 

Als je huurovereenkomst al beëindigd is, kan de kantonrechter je maximaal één jaar uitstel verlenen. Is je contract nog niet afgelopen? Dan kan die je in totaal drie jaar uitstel verlenen. 

Belangenafweging door de rechter 

Of een ontruiming wordt uitgesteld, wordt bepaald op grond van een belangenafweging. Als huurder moet je kunnen aantonen dat jouw belang om in het gehuurde te blijven zwaarder weegt dan het belang van de verhuurder om weer de beschikking over diens pand te hebben. Dat kan bijvoorbeeld als het je niet gelukt is een ander geschikt bedrijfspand te vinden. 

Hoe langer je wacht met je aanvraag tot uitstel, hoe lastiger het is om je belang aan te tonen. Je hebt dan ten slotte al meer tijd gehad om een andere vervangende huurruimte te vinden. 

In de praktijk wordt zo’n uitstel tot ontruiming bijna nooit tot drie jaar gerekt. De kantonrechter verleent vaak slechts een paar maanden.  

Geen huur, wel gebruiksvergoeding 

De huurovereenkomst houdt op te bestaan vanaf de ontruimingsdag. In de periode dat de huurder aanspraak maakt op ontruimingsbescherming, betaalt die een gebruiksvergoeding. Dit bedrag staat meestal wel gelijk aan de huurprijs.  

Juridische hulp bij huuropzegging door verhuurder bedrijfspand

Zegt de verhuurder de huur van je bedrijfspand op? Onze juristen staan je graag bij. Samen kijken we naar de situatie en hoe we die zo snel mogelijk kunnen oplossen. Voorkom een onnodig stressvolle situatie en neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.  

Ben je verzekerd? Stel dan hier je juridische vraag. Ben je niet verzekerd? Bel dan naar 088 3279 853.

Veelgestelde vragen

Als een huurder de bedrijfsruimte niet in originele staat oplevert, heeft verhuurder in principe recht op schadevergoeding. Het is wel van belang dat in het huurcontract is afgesproken aan welke eisen de oplevering moet voldoen. Staat dit er niet in? Dan kan de huurder het pand opleveren in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. Zo helpen we je

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over je situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Vraag zelf een gesprek aan
 • Of bel ons op 088 3279 853

Beoordeling van je situatie

 • Jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
1 van 3
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.