Onderhoud bedrijfspand, wat moet je allemaal weten?

Een bedrijfsruimte heeft onderhoud nodig. Als huurder en verhuurder heb je verschillende verplichtingen. Het is vervelend als er onenigheid ontstaat over de vraag of de huurder of de verhuurder verantwoordelijk is voor het onderhoud. Leg daarom de verantwoordelijkheden vast in de huurovereenkomst. Krijg je toch een conflict met de huurder of verhuurder over het onderhoud van het bedrijfspand? Wij helpen je met advies en juridische hulp.

Zo kunnen wij je helpen

Voorbeeldbrief

 • Los gebreken aan je bedrijfspand op
 • Spreek je verhuurder schriftelijk aan
 • Gratis voorbeeldbrief

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over je situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Vraag zelf een gesprek aan
 • Of bel direct: 088 3279 853

Beoordeling van je juridische kansen

 • Inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Advies voor de beste strategie
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Verdeling onderhoud in huurovereenkomst

Welk onderhoud voor rekening van de huurder komt, hangt af van de huurovereenkomst. De huurder en verhuurder zijn namelijk vrij om de verdeling van de onderhoudsverplichtingen te bepalen. Controleer de huurovereenkomst als je wilt weten welke gebreken de verhuurder en welke gebreken de huurder moet herstellen.

Onderhoudsverdeling afhankelijk van type huur

Bij de onderhoudsverdeling maken we onderscheid tussen drie soorten huur:

 1. Casco huur
  Kies je als huurder voor casco huur, dan kies je slechts voor het omhulsel van het bedrijfspand. Een verhuurder draagt bij deze vorm van huur geen verantwoordelijkheid voor het onderhoud of de installaties van elektriciteitskabels en waterleidingen.

  Heb je casco gehuurd en heb je de huur opgezegd? Dan staat in de overeenkomst dat je het bedrijfspand in originele staat moet opleveren, tenzij je dat hebt afgesproken.

 2. Reguliere huur
  Bij het huren van een regulier bedrijfspand heeft de verhuurder onderhoudsverplichtingen. Denk aan installaties van elektriciteitskabels, waterleidingen en telefoonkabels. In sommige gevallen wordt het bedrijfspand gestoffeerd opgeleverd. Hiervan is alleen sprake als dit erbij vermeld staat.

  De kosten van het gebruik zijn voor rekening van de huurder. De verhuurder is verantwoordelijk als de ketel bijvoorbeeld kapotgaat. Het onderhoud, het (laten) repareren en de kosten zijn dan voor de verhuurder.

 3. Casco plus
  Het laatste type huur is casco plus. Dit bedrijfspand wordt op maat opgeleverd. Wensen van de huurder kunnen in het huurcontract worden opgenomen. Het extra bedrag voor die wensen op maat worden dan ook in het huurbedrag opgenomen. Is onderhoud aan het bedrijfspand nodig? Dan ligt de verantwoordelijkheid bij de verhuurder.

Wat te doen bij achterstallig onderhoud bedrijfspand

Bij achterstallig onderhoud wordt gesproken over gebreken. Zo maak je bij de verhuur van een bedrijfsruimte gebruik van de gebrekenregeling. Wanneer de huurovereenkomst ingaat, mag de huurder ervan uitgaan dat hij of zij optimaal huurgenot heeft. Een gebrek is een staat of eigenschap van het gehuurde waardoor dit niet mogelijk is.

Als er duidelijk sprake is van een gebrek, heeft de verhuurder een herstelplicht. Hier is geen sprake van als afwijkende afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Het is aan de huurder om het gebrek schriftelijk te melden aan de verhuurder. Wacht hier niet te lang mee. Als huurder kun je namelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die ontstaat door nalatigheid. Dan is de huurder verplicht die schade te vergoeden.

Plichten verhuurder en huurder bedrijfspand

Gebreken zijn altijd vervelend. Zo ontstaan veel juridische zaken waarbij het de vraag is of er sprake is van een gebrek en welke partij verantwoordelijk is voor het herstel. Zowel de huurder als de verhuurder heeft rechten en plichten bij het onderhoud van een bedrijfspand.

In de meeste situaties is de huurder verantwoordelijk voor het kleine onderhoud van het bedrijfspand. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst. Denk aan de schoonmaak en het ketelonderhoud. Het groot onderhoud, de vervanging van kozijnen of het schilderwerk aan de buitenkant zijn voor rekening van de verhuurder.

Hoe zit het met renovatie?

Een specifieke vorm van onderhoud is renovatie. Hierbij is sprake van sloop met vervangende nieuwbouw of gedeeltelijke vernieuwing van een bedrijfspand. Voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan het huurpand moet de huurder vooraf schriftelijk toestemming verlenen. Is het renovatieplan van de verhuurder redelijk? Dan moet je de renovatie accepteren.

Dat geldt ook als in de huurovereenkomst is bepaald dat een huurder medewerking aan veranderingen aan het pand moet toestaan. De verhuurder moet dan wel rekening houden met de redelijkheid van het plan en de belangen van de huurder.

Is het bedrijfspand onderdeel van een complex? Dan zijn andere regels van kracht. Gaat het bijvoorbeeld om grootschalig onderhoud en renovatie van 10 of meer bedrijfspanden? Dan wordt het plan als redelijk beschouwd als 70% van de huurders met het plan heeft ingestemd. Vind je het plan niet redelijk en het merendeel van de overige huurders wel? Dan kun je de redelijkheid laten toetsen door de rechter. Zet dit binnen 8 weken in gang, vanaf het moment dat de verhuurder aangeeft dat het merendeel akkoord is.

Met juridische hulp voorkom je conflicten met de huurder of verhuurder over het onderhoud van je bedrijfspand

In veel juridische zaken hadden conflicten tussen huurders en verhuurders over het onderhoud van het bedrijfspand voorkomen kunnen worden. Zorg dat er in de huurovereenkomst duidelijk vermeld staat wat de rechten en plichten zijn van beide partijen. Wil je meer weten over het onderhoud van een bedrijfspand en wat jouw rechten zijn? Met een team van 800 juridische specialisten in 40 rechtsgebieden staat DAS dagelijks voor je klaar. Neem contact op voor een gratis adviesgesprek.

Heb je een vraag over het onderhoud van je bedrijfspand?

Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 853. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 800 voor advies.

Lees verder

Veelgestelde vragen