Productaansprake­lijkheid: schade door een product

Als je klant schade ondervindt als gevolg van een kapot of 'gebrekkig' product, spreek je van productaansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als je klant lekkage krijgt omdat de nieuwe dakkapel niet waterdicht is. De producent van het product is in principe verantwoordelijk voor de schade die door het kapotte product ontstaat.

Ingebrekestelling

 • Stel zelf een ingebrekestelling op
 • Direct online beschikbaar
 • Gratis voorbeelddocument

Reageren op ingebrekestelling

 • Als je klant je in gebreke stelt
 • Stel direct online op
 • Aangetekend mailen mogelijk
 • Gratis voorbeeldbrief

Beoordelen situatie

 • Beoordeling van je juridische kans van slagen
 • Advies over de beste strategie
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is productaansprakelijkheid?

Productaansprakelijkheid ontstaat als een klant schade heeft door een product dat kapotgaat. Of als het product ‘gebrekkig’ is, in de woorden van de Wet Productaansprakelijkheid. Het gaat niet om het kapotte product zelf, maar om de schade die erdoor ontstaat. Onder product wordt verstaan een roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is gaan vormen van een andere roerende of onroerende zaak. Ook elektriciteit wordt gezien als een product.

Wat is een gebrekkig product?

Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die je klant er redelijkerwijs van mag verwachten. Bij de beoordeling hiervan moeten alle omstandigheden worden bekeken. Bijvoorbeeld: de afwerking, het materiaalgebruik en het te verwachten gebruik ervan, en het moment waarop het product op de markt kwam. Je klant moet bewijs kunnen leveren dat er sprake is van een gebrekkig product. Daarbij kan hij je officieel in gebreke stellen.

Wet Productaansprakelijkheid

Op hoofdlijnen zegt de Wet Productaansprakelijkheid:

 • dat de producent van een product aansprakelijk is voor een gebrek aan het product
 • dat een product gebrekkig is als het niet de veiligheid biedt die je er als klant redelijkerwijs van mag verwachten
 • dat je als klant moet kunnen aantonen dat de schade die je hebt opgelopen, door een gebrek aan het product komt.

De details over productaansprakelijkheid, producenten en gebrekkige producten kun je nalezen in de Wet Productaansprakelijkheid.

Richtlijn productaansprakelijkheid: wie is aansprakelijk?

De producent van een product is in de regel degene die aansprakelijk is voor schade. Maar dat is alleen het geval bij letsel, overlijden of schade aan een privézaak. Iemand wordt aangemerkt als producent wanneer diegene:

 • de fabrikant is van het eindproduct;
 • de fabrikant is van een onderdeel van het product;
 • de producent is van een grondstof van het product;
 • zich presenteert als producent door zijn naam, merk of een ander onderscheidingsteken op een product aan te brengen.

Productaansprakelijkheid beperken of uitsluiten

Aansprakelijkheid op grond van productaansprakelijkheid kun je als producent niet beperken of uitsluiten. Ook niet in je algemene voorwaarden. Wel kun je allerlei maatregelen nemen om schadeclaims te voorkomen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door:

 • de juiste leveranciers te kiezen;
 • de grondstoffen die je van leveranciers ontvangt, goed te controleren;
 • tijdens het productieproces kwaliteitscontroles te doen;
 • een heldere gebruiksaanwijzing op te stellen voor je product;
 • op te letten of je zakendoet in landen met een hoger risico op schadeclaims, zoals de Verenigde Staten.

Voor het geval dat je toch te maken krijgt met productaansprakelijkheid, kun je een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekeringen vergoeden de schade wanneer je als producent aansprakelijk wordt gesteld voor schade die  een derde lijdt.

Heb je een vraag over productaansprakelijkheid?

Je kunt ons altijd even bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 829. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 020 651 1715 voor advies.

Lees verder