Leveranciersconflict? Los het op in 5 stappen

De dienstverlening voldoet niet aan je verwachtingen, een geleverd product vertoont een gebrek of er is iets misgegaan met leveren. Gedoe met je leverancier? Los het op met deze 5 stappen.

Als je een conflict krijgt met een leverancier van jouw onderneming of webshop, ligt het voor de hand om direct een jurist in te schakelen. Toch is dat niet altijd nodig. Probeer er eerst samen uit te komen. Het stappenplan van Anke Linssen, jurist bij DAS helpt je daarbij op weg.

1. Controleer de afspraken

Gaat er iets mis met een product of dienst dat je hebt gekocht of afgenomen? Controleer voordat je de klacht meldt welke afspraken gemaakt zijn. En kijk dan vooral naar de leveringsvoorwaarden. Daarin lees je bijvoorbeeld wat je bent overeengekomen over de levering van een product of dienst, een eventuele annulering en welke regels gelden voor de garantie.

2. Klaag op tijd én schriftelijk

Komt de leverancier inderdaad de gemaakte afspraken niet na? Stuur dan een klacht. En wacht daar niet te lang mee. Een termijn van maximaal twee weken geldt meestal als redelijk. De termijn gaat direct in op het moment dat je het gebrek ontdekt of had moeten ontdekken.

Klaag je te laat, dan sta je juridisch niet sterk. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan kan de andere partij aanvoeren dat je te lang hebt gewacht met klagen. Vaak met succes. Kijk ook altijd even in de algemene voorwaarden. Niet zelden heeft de leverancier bepaald dat je binnen 14 dagen moet klagen.

Het lijkt een open deur, maar het kan niet vaak genoeg worden gezegd: klaag áltijd schriftelijk. Hiermee heb je bewijs dat je tijdig hebt geklaagd. Dat kan handig zijn in een eventuele latere procedure. Een schriftelijke klacht hoeft overigens geen brief op poten te zijn. Een simpele herinnering of e-mail kan voldoende zijn. Omschrijf de klacht en vraag om levering van de juiste producten of diensten, binnen een redelijke termijn. In alle gevallen geldt dat je moet kunnen aantonen dat jouw klacht de leverancier heeft bereikt.

3. Stel de leverancier in gebreke

Stel de leverancier in gebreke voor de afspraken die hij niet is nagekomen. Laat weten dat je wilt dat hij de overeenkomst alsnog nakomt en gun hem een redelijke termijn om aan die verplichting te voldoen. Meestal is dit 14 dagen, maar soms langer.

Wanneer de leverancier niet reageert op de brief en nog altijd in gebreke blijft, is hij in verzuim. Dan kun je de overeenkomst ontbinden en/of een schadevergoeding eisen. Als het zover komt is het belangrijk om de voorgaande acties op papier te hebben. Een welles-nietesspelletje over mondelinge afspraken wil je niet aangaan en het is erg moeilijk om dit ‘spel’ te winnen. Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen.

4. Schakel hulp van een derde in

Kom je nog steeds niet tot een oplossing met de leverancier? Dan betekent dat nog niet dat je direct naar de rechter hoeft te stappen. Hulp van een derde kan al het verschil maken. Er zijn drie mogelijkheden: mediation, klagen bij De Geschillencommissie en juridische hulp inschakelen.

Mediation
Mediation is een goede aanpak als je de commerciële relatie met de leverancier in stand wilt houden. Bijvoorbeeld als je een dienst hebt afgenomen waar je gebruik van wilt blijven maken. Mediation resulteert niet in een bindende uitspraak, wel in vastgelegde afspraken. Bedenk ook dat mediation minder tijd kost dan een procedure bij de rechter. Voorwaarde is dat je nog wel bereid bent om met de leverancier in gesprek te gaan.

Geschillencommissie
Soms kan het zinvol zijn om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Die behandelt conflicten tussen consumenten en bedrijven en bedrijven onderling. Dien je een klacht in bij een van de geschillencommissies, dan onderzoekt die commissie het conflict, waarna een bindende uitspraak volgt.

Let op: een klacht indienen bij De Geschillencommissie kost geld. Bovendien kun je de commissie alleen inschakelen als de leverancier aangesloten is bij De Geschillencommissie.

Jurist
Je kunt ook een jurist inschakelen. Die kan je rechtspositie beoordelen, zodat je weet wat jouw kansen zijn in het conflict. Vervolgens onderhandelt de jurist namens jou met de leverancier om ervoor te zorgen dat die zijn afspraken alsnog nakomt. Lukt dit niet? Dan kan de jurist ook de overeenkomst voor je ontbinden en een claim indienen, bijvoorbeeld voor inkomstenderving of geleden schade. Ook kan een jurist eventueel juridische bijstand bieden in een procedure bij de rechter.

5. Naar de rechter

Leveren voorgaande stappen niets op? Dan blijft er nog maar één mogelijkheid over: naar de rechter. Dat betekent dat je de leverancier een dagvaarding stuurt. Daarin geef je al aan wat je eist. Zo kun je de rechter vragen om de leverancier te veroordelen de overeenkomst na te komen, de overeenkomst te ontbinden en eventueel een schadevergoeding te betalen. Je moet die eisen natuurlijk goed onderbouwen. Daarom is het verstandig om in deze fase altijd hulp van een jurist te vragen.

Anke Linssen Jurist
Ik ben een gedreven en ervaren jurist. Ik vind het fijn om mensen te helpen en ze te steunen wanneer ze in een juridisch conflict zijn geraakt. Een luisterend oor, raad en daad.
Meer artikelen van Anke