Koop schilderij wordt pas bij de rechter een ‘hamerstuk’

Jules* is al jaren trotse eigenaar van een kunsthandel. Floris* klopt bij hem aan met het verzoek om een schilderij voor hem te verkopen. Dit wordt consignatie genoemd en komt in de kunsthandel vaak voor. Maar Jules wijst consignatie meteen af. Voor dit soort schilderijen is het traject van consignatie te intensief voor de beloning, zelfs met hogere percentages voor de handelaar.

 

Jules vraagt aan Floris of hij het werk anders kan inkopen. Dat is mogelijk. De koop wordt mondeling voltrokken in zijn kunsthandel. Jules bevestigt een paar uur later de koop via een e-mail. Maar tot Jules’ grote verbazing komt Floris er de volgende ochtend op terug. Floris laat Jules weten dat zijn vrouw het niet eens is met de verkoop van het schilderij. Jules kan kiezen: de consignatiewens honoreren of de koop ongedaan maken, vanwege het ontbreken van toestemming van Floris’ vrouw.

Geen aanleiding voor aanpassen koopovereenkomst

Jules vindt dat hem niets te verwijten valt en houdt vast aan de koopovereenkomst. Hij heeft alle gesprekken met Floris gevoerd en wist niets af van het geven van toestemming door Floris zijn vrouw. Daarnaast heeft Floris gevraagd of het zinvol is om zonder consignatie een bod te doen voor directe inkoop. Daar stemde Floris mee in. Jules ziet totaal geen aanleiding om de koopovereenkomst aan te passen.

Jules en Floris komen er niet uit. Het houdt Jules erg bezig en hij wordt er, ondanks zijn jarenlange ervaring, toch een beetje onzeker van. Handelt hij wel juist? Dat wil hij heel graag weten en daarom schakelt hij mij in. Ik merk dat Jules eronder lijdt en wil hem snel duidelijkheid geven. Ik ben ervan overtuigd dat Jules het bij het juiste eind heeft en dat er een geldige koopovereenkomst is.

Telkens over een andere boeg

Ik probeer Floris en zijn vrouw daarvan te overtuigen, maar zijn vrouw gooit het elke keer over een andere boeg. In eerste instantie zou er sprake zijn van ontbinding met een beroep op redelijkheid, daarna zou Jules misbruik van een omstandigheid hebben gemaakt en toen dat niet kansrijk bleek, meende zij dat het een inboedelgoed zou zijn waarvoor zij toestemming moest geven om het te mogen verkopen.

Wat ook nog blijkt is dat Floris’ vrouw rechter is en docent contractenrecht en goederenrecht. Zij blijft haar standpunten maar veranderen en vordert uiteindelijk afgifte van het schilderij. Ik kom er helaas ook met de advocaat van Floris en zijn vrouw niet uit.

Naar de rechter

Uiteindelijk belanden we voor de rechter. Die geeft Jules en mij gelijk: er is een geldige koopovereenkomst! Het stel kon de rechter niet duidelijk maken waarom zij met deze overeenkomst benadeeld zouden worden of dat Jules niet te goeder trouw gehandeld heeft. De rechter gaf mij ook gelijk dat voorwerpen van kunst niet onder de inboedel vallen.

Kortom: Jules heeft correct gehandeld. Precies wat hij wilde horen. Hij is heel blij met de uitkomst en ik ben blij dat ik hem die duidelijkheid heb kunnen geven.

* De namen zijn gefingeerd.

Sean Witteveen
Ik werk als jurist en behandel contractuele- en arbeidszaken.

Gratis juridische hulp in uw mailbox!

Blijf op de hoogte

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen voor ondernemers met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden