Algemene voorwaarden opstellen

Het hanteren van algemene voorwaarden helpt jou als ondernemer om vervelende situaties te voorkomen. In principe mag je deze voorwaarden zelf opstellen, maar daarbij is niet alles toegestaan. Lees hier wat belangrijk is bij het opstellen van je algemene voorwaarden.

Zelf opstellen

  • Stel zelf je algemene voorwaarden op
  • Makkelijk online te regelen
  • Juridisch waterdicht

Controleren

  • Direct feedback op je brief of contract door onze jurist
  • Zekerheid over de juridische waarde
  • Direct tips voor verbetering

Laten opstellen

  • Laat je algemene voorwaarden op maat maken
  • Ook als je niet verzekerd bent!
  • Voor een vaste prijs
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Inhoud algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen die bij een overeenkomst horen. Ze beschermen je belangen als leverancier en geven je klanten duidelijkheid. Als bedrijven algemene voorwaarden opstellen, schrijven ze vaak bepalingen over:

De zogenoemde kernbedingen mogen geen deel uitmaken van de algemene voorwaarden. Het gaat dan om bepalingen die de kern van de prestatie aangeven, zoals de prijs.

Algemene voorwaarden opstellen

Wil je algemene voorwaarden opstellen? Dan is het goed om te weten dat het niet altijd nodig is om zelf algemene voorwaarden op te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de BOVAG-voorwaarden die veel garagehouders hanteren. Voorwaarde is wel dat je lid bent van deze organisatie. Kun je niet gebruikmaken van de algemene voorwaarden van een brancheorganisatie? Dan is het verstandig om juridische hulp in te schakelen bij het opstellen van de voorwaarden. Hiermee kun je duidelijke algemene voorwaarden opstellen zonder onredelijke bepalingen.

Afwijken van wettelijke regels?

Veel regels die consumenten beschermen, zijn van dwingend recht. Dit betekent dat daarvan niet mag worden afgeweken. Je kunt wel nadere afspraken maken met de consument, bijvoorbeeld over aanbetalingen of bezorgkosten. Dit soort afspraken is alleen geldig als ze individueel en duidelijk zijn afgesproken met de klant en als ze niet in strijd zijn met de wet.

Onredelijke bepalingen

Algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen bevatten. Omdat soms niet duidelijk is of een bepaling in de algemene voorwaarden mag worden opgenomen, kent de wet een zogenoemde 'zwarte' en 'grijze' lijst.

Zwarte lijst: onredelijk bezwarend

Op de zwarte lijst staan bepalingen die onredelijk bezwarend zijn en daarom niet in de algemene voorwaarden mogen voorkomen. Bijvoorbeeld als je in de voorwaarden stelt dat je klant de overeenkomst niet mag ontbinden.

Grijze lijst: voorwaarden niet altijd redelijk

Op de grijze lijst staan bepalingen die zich op de grens bevinden van wat redelijk wordt geacht. Of er sprake is van een onredelijke bepaling, is afhankelijk van de situatie en het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een langere levertijd voor specifieke producten. Wanneer je als verkoper kunt aantonen dat die bepaling in je algemene voorwaarden voor je onderneming redelijk is, dan mag je die opnemen in de voorwaarden. Benieuwd naar alle bepalingen op de zwarte en grijze lijst? Ze staan beschreven in artikel 236 en artikel 237 van het Burgerlijk Wetboek.

Zwarte en grijze lijst alleen voor consumenten

De zwarte en grijze lijst gelden alleen als je zakendoet met consumenten. Voor zakelijke klanten zijn ze niet van toepassing. Als je zakelijke klant het niet eens is met je voorwaarden, dan kan hij die door de rechter laten toetsen. Een uitzondering op deze regel vormt een klein bedrijf dat buiten zijn normale ondernemersactiviteiten een overeenkomst sluit. In dat geval wil de rechter de zwarte en grijze lijst nog wel eens als leidraad gebruiken. Dat doet hij bij de beoordeling of de algemene voorwaarden van het grote bedrijf redelijk zijn.

Klanten op de hoogte stellen

Je klanten moet je een redelijke mogelijkheid bieden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Uitgangspunt is dat de algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst bij je klant bekend moeten zijn. Je kunt de algemene voorwaarden kenbaar maken door ze op de achterkant van een overeenkomst of offerte te vermelden of om ze bij de verkoop in de winkel beschikbaar te stellen. Als dit niet mogelijk is of als je diensten levert, dan kun je ze publiceren op je website. Zorg ervoor dat je klanten daar de voorwaarden kunnen downloaden.

Deponeren algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kun je deponeren bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank. Deponeren betekent dat je je algemene voorwaarden via de Kamer van Koophandel beschikbaar stelt aan je klant. Bijvoorbeeld als het voor jou zelf niet mogelijk is om de algemene voorwaarden aan je klant bekend te maken, of als je wilt bewijzen dat je je voorwaarden niet tussentijds hebt gewijzigd. Je moet dan wel duidelijk maken dat je je algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank hebt gedeponeerd. Die keuze is vrij, deponeren is namelijk niet verplicht.

Algemene voorwaarden updaten

Het is belangrijk om je algemene voorwaarden up-to-date te houden. Zo weet je zeker dat ze zijn aangepast aan de laatste, nieuwe regelgeving. Maar ook als je diensten of producten veranderd zijn, kan het nodig zijn om je algemene voorwaarden aan te passen. De juristen van DAS helpen je graag met het controleren of opstellen van algemene voorwaarden. Zo kom je later niet voor verrassingen te staan.

Heb je een vraag over algemene voorwaarden?

We helpen je graag met je vraag! Bekijk hier hoe je zelf algemene voorwaarden kunt opstellen. Of laat ons het voor je doen. Natuurlijk kun je ons ook altijd even bellen voor advies, op telefoonnummer 088 3279 832.

Lees verder

Veelgestelde vragen