Aan­sprake­lijk­heid voor schade werknemer

Werkgeversaansprakelijkheid betekent dat je aansprakelijk bent voor je werknemers. Je hebt de plicht voorzorgsmaatregelen te nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Werkgeversaansprakelijkheid kan iedere werkgever raken. Je kunt zelfs aansprakelijk zijn wanneer je als betrokken werkgever zorgt voor de veiligheid van je personeel. Een werknemer kan namelijk letsel oplopen tijdens zijn werkzaamheden voor je bedrijf. De kans is dan groot dat je uiteindelijk opdraait voor de schade die je werknemer door het bedrijfsongeval heeft geleden.

Je zorgplicht als werkgever

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat je alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt om bedrijfsongevallen te voorkomen. Doet zich een toch bedrijfsongeval voor? Dan moet je kunnen aantonen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan. Een werknemer hoeft daarentegen alleen te bewijzen dat hij tijdens zijn werkzaamheden letsel heeft opgelopen. Omdat de werknemersbescherming in Nederland ver gaat, is het vaak lastig aan te tonen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan. Kun je dit inderdaad niet aantonen, dan ben je aansprakelijk voor alle schade die je werknemer door het ongeval heeft geleden. En die schade kan aardig in de papieren lopen.

Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Heb je een aansprakelijkheidsverzekering voor je bedrijf? En stelt een werknemer je aansprakelijk? Dan kun je dit aanmelden bij je aansprakelijkheidsverzekeraar. Daarbij kun je zelf beter geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid. De verzekeraar zal de kwestie daarna verder afhandelen en deze zal, bij gebleken aansprakelijkheid, ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer. Mocht je voor je werknemers een ongevallenverzekering hebben afgesloten, dan kun je ook bij de ongevallenverzekeraar meteen een melding doen.

Goed werkgeverschap

De werknemer kan je bij een ongeval tijdens werktijd ook aanspreken omdat je je niet als goed werkgever hebt gedragen. Goed werkgeverschap houdt in dat geval in dat een werkgever een adequate (ongevallen)verzekering moet afsluiten voor zijn werknemers. Doe je dat niet? Dan kun je aansprakelijk zijn voor schade die een werknemer lijdt, voor zover de adequate (ongevallen)verzekering deze schade zou hebben gedekt.

Veelgestelde vragen

Flexwerken is voor de werkgever vaak een lastige verplichting. Zo heeft een werkgever er bijvoorbeeld minder goed zicht op hoeveel uur zijn werknemer thuis aan het werk besteedt en of hij wel voldoende pauze en ontspanning neemt. Als een werknemer ook buiten kantoor werkzaamheden verricht, moet een werkgever zich realiseren dat zijn verantwoordelijkheid als goed werkgever niet ophoudt bij het verlaten van het kantoorpand. De zorgplicht van de werkgever gaat verder. Hij kan zelfs aansprakelijk zijn voor beroepsziekten die thuiswerkers oplopen.

Maak afspraken met jouw werknemer
Als je weet dat een werknemer thuis een plank als bureau gebruikt, dan moet je dat met jouw werknemer bespreken en aangeven dat er sprake is van een onwenselijke, ongezonde werksituatie. Ook als uit het mailverkeer van de werknemer blijkt dat hij constant aan het werk is, ook ‘s nachts, zal daarover gesproken moeten worden. Ben je op de hoogte van een ongezonde werksituatie zonder dat je daar iets aan doet, dan loop je het risico dat je aansprakelijk wordt gesteld als de werknemer bijvoorbeeld een burn-out krijgt. Maak daarom zoveel mogelijk afspraken over de thuiswerkplek met een thuiswerkende werknemer. En zorg dat je erop toeziet dat de werknemer zich aan de instructies houdt. Probeer de afspraken hierover schriftelijk vast te leggen.Zo helpen we je

Adviesgesprek

  • Oriënterend gesprek met onze adviseur over je situatie
  • Direct advies over vervolgstappen
  • Vraag zelf een gesprek aan

Beoordeling van je situatie

  • Jurist beoordeelt je kansen
  • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
  • Duidelijkheid over je opties
  • Strategisch juridisch advies
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.