Aan­sprake­lijk­heid voor schade werknemer

Werkgeversaansprakelijkheid betekent dat u aansprakelijk bent voor uw werknemers. U heeft de plicht voorzorgsmaatregelen te nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Werkgeversaansprakelijkheid kan iedere werkgever raken. U kunt zelfs aansprakelijk zijn wanneer u als betrokken werkgever zorgt voor de veiligheid van uw personeel. Een werknemer kan namelijk letsel oplopen tijdens zijn werkzaamheden voor uw bedrijf. De kans is dan groot dat u uiteindelijk opdraait voor de schade die uw werknemer door het bedrijfsongeval heeft geleden.

Uw zorgplicht als werkgever

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat u alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt om bedrijfsongevallen te voorkomen. Doet zich een toch bedrijfsongeval voor? Dan moet u kunnen aantonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldoen. Een werknemer hoeft daarentegen alleen te bewijzen dat hij tijdens zijn werkzaamheden letsel heeft opgelopen. Omdat de werknemersbescherming in Nederland ver gaat, is het vaak lastig aan te tonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan. Kunt u dit inderdaad niet aantonen, dan bent u aansprakelijk voor alle schade die uw werknemer door het ongeval heeft geleden. En die schade kan aardig in de papieren lopen.

Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf? En stelt een werknemer u aansprakelijk? Dan kunt u dit aanmelden bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar. Daarbij kunt u zelf beter geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid. De verzekeraar zal de kwestie daarna verder afhandelen en deze zal, bij gebleken aansprakelijkheid, ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer. Mocht u voor uw werknemers een ongevallenverzekering hebben afgesloten, dan kunt u ook bij de ongevallenverzekeraar meteen een melding doen.

Goed werkgeverschap

De werknemer kan u bij een ongeval tijdens werktijd ook aanspreken omdat u zich niet als goed werkgever heeft gedragen. Goed werkgeverschap houdt in dat geval in dat een werkgever een adequate (ongevallen)verzekering moet afsluiten voor werknemers. Doet u dit niet? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor schade die een werknemer lijdt, voor zover de adequate (ongevallen)verzekering deze schade zou hebben gedekt.

Lees verder

Veelgestelde vragen