Aan­sprake­lijk­heid voor schade werknemer

Werkgeversaansprakelijkheid betekent dat je aansprakelijk bent voor je werknemers. Je hebt de plicht voorzorgsmaatregelen te nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen.

Adviesgesprek

  • Oriënterend gesprek met onze MKB-adviseur over je situatie
  • Direct advies over vervolgstappen
  • Bel zelf of vraag een gesprek aan

Beoordeling rechtspositie

  • Inzicht in je situatie, rechten en plichten
  • Duidelijkheid over je opties
  • Advies voor de beste strategie
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Werkgeversaansprakelijkheid kan iedere werkgever raken. Je kunt zelfs aansprakelijk zijn wanneer je als betrokken werkgever zorgt voor de veiligheid van je personeel. Een werknemer kan namelijk letsel oplopen tijdens zijn werkzaamheden voor je bedrijf. De kans is dan groot dat je uiteindelijk opdraait voor de schade die je werknemer door het bedrijfsongeval heeft geleden.

Je zorgplicht als werkgever

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat je alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt om bedrijfsongevallen te voorkomen. Doet zich een toch bedrijfsongeval voor? Dan moet je kunnen aantonen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan. Een werknemer hoeft daarentegen alleen te bewijzen dat hij tijdens zijn werkzaamheden letsel heeft opgelopen. Omdat de werknemersbescherming in Nederland ver gaat, is het vaak lastig aan te tonen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan. Kun je dit inderdaad niet aantonen, dan ben je aansprakelijk voor alle schade die je werknemer door het ongeval heeft geleden. En die schade kan aardig in de papieren lopen.

Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Heb je een aansprakelijkheidsverzekering voor je bedrijf? En stelt een werknemer je aansprakelijk? Dan kun je dit aanmelden bij je aansprakelijkheidsverzekeraar. Daarbij kun je zelf beter geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid. De verzekeraar zal de kwestie daarna verder afhandelen en deze zal, bij gebleken aansprakelijkheid, ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer. Mocht je voor je werknemers een ongevallenverzekering hebben afgesloten, dan kun je ook bij de ongevallenverzekeraar meteen een melding doen.

Goed werkgeverschap

De werknemer kan je bij een ongeval tijdens werktijd ook aanspreken omdat je je niet als goed werkgever hebt gedragen. Goed werkgeverschap houdt in dat geval in dat een werkgever een adequate (ongevallen)verzekering moet afsluiten voor zijn werknemers. Doe je dat niet? Dan kun je aansprakelijk zijn voor schade die een werknemer lijdt, voor zover de adequate (ongevallen)verzekering deze schade zou hebben gedekt.

Lees verder

Veelgestelde vragen