Conflict met je werknemer

Een arbeidsconflict met een werknemer is altijd een vervelende situatie. Eén ding staat vast: hier moet je zorgvuldig mee omgaan en het liefst voorkomen of anders oplossen. De rechten van werknemers rond re-integratie , ziekte, vakantiedagen, arbeidsvoorwaarden en ontslag staan helder beschreven in de wet. Bekijk onze handige gratis brieven en onze oplossingen bij conflicten of ontslag.


Wil je meer informatie over een arbeidsconflict met je werknemer?

Gratis E-paper arbeidsconflict

Wat is een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict is een discussie tussen werkgever en een werknemer waar ze samen niet meteen uitkomen. De term klinkt wellicht wat heftig, maar is een verzamelnaam voor grote en kleine problemen. Lang niet ieder conflict wordt een juridisch geschil. Daarnaast kan sprake zijn van een arbeidsconflict tussen een werknemer en een collega. In beide gevallen kunnen de gemoederen hoog oplopen en is het verstandig om tijdig in te grijpen.

Voorbeelden van een arbeidsconflict

Arbeidsconflicten kunnen om uiteenlopende redenen ontstaan. Enkele voorbeelden van aanleidingen voor de meest voorkomende arbeidsconflicten:

 • Arbeidsconflict bij disfunctioneren. Een werknemer functioneert naar jouw mening onvoldoende en staat niet open voor verbetering. Je werknemer legt bijvoorbeeld veiligheidsprocedures naast zich neer, ook al spreek je hem erop aan.
 • Arbeidsconflict tijdens ziekte. Een werknemer meldt zich ziek en je zet vraagtekens bij zijn ziekmelding of medewerking aan de re-integratie.
 • Arbeidsconflict over een wijziging van werktijden. Je wilt je openings- en sluitingstijden wijzigen, maar je werknemer accepteert de nieuwe werktijden niet.

Tip

Wil je weten hoe je deze arbeidsconflicten kunt voorkomen? Lees dan onze blog met tips om arbeidsconflicten te voorkomen.

Arbeidsconflict oplossen

Krijg je een aanvaring met een werknemer? Dan kun je het volgende doen om een arbeidsconflict op te lossen:

 • Ga het gesprek aan met je werknemer
  Het gesprek aangaan met je werknemer is misschien wel de beste manier om een arbeidsconflict op te lossen. Bij veel arbeidsconflicten blijft het daadwerkelijke probleem namelijk op de achtergrond. Pas als je op de hoogte bent van het probleem, kun je samen op zoek gaan naar een oplossing. Dit vraagt wel om de bereidheid om naar elkaar te luisteren. Begrip voor het probleem is vaak belangrijker dan de ander proberen te overtuigen.
 • Ga na wat je met elkaar hebt afgesproken
  Bij een arbeidsconflict is het verstandig om na te gaan wat je met elkaar hebt afgesproken. Deze afspraken kunnen houvast bieden bij de gesprekken. Vaak zijn de afspraken terug te vinden in een arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao. Raadpleeg deze stukken en kijk of een bepaalde afspraak hierin uitsluitsel geeft. Bij een meningsverschil over veiligheidsprocedures kun je bijvoorbeeld verwijzen naar afspraken hierover in een personeelsreglement.

Arbeidsconflict tijdens ziekte

Heb je een arbeidsconflict tijdens de ziekte van een werknemer? Dan speelt in de eerste plaats de bedrijfsarts een belangrijke rol. Deze beoordeelt of en in welke mate de werknemer arbeidsongeschikt is. Ook geeft hij aan of er re-integratiemogelijkheden zijn. Met andere woorden: hoe ziek is de werknemer en kan deze re-integreren?

Als een van de partijen het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, kan bij het UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd. De deskundige van het UWV geeft dan een advies over de situatie. Je werknemer kan daarnaast ook een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen.

Verder moet je een werknemer die 42 weken ziek is, melden bij het UWV. Stel dat je werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, dan oordeelt het UWV of er voldoende aan de re-integratie is voldaan en of er een uitkering wordt toegekend.

Mediation bij een arbeidsconflict

Mediation wordt steeds vaker ingezet bij arbeidsconflicten. Bij mediation gaan jij en je werknemer om de tafel zitten met een mediator. Dit is een onafhankelijke partij die kan bemiddelen in onder meer arbeidsconflicten. Deze mediator is speciaal opgeleid en onderworpen aan het tuchtrecht wanneer deze is aangesloten bij het kwaliteitsregister MfN. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid wordt daarmee gegarandeerd.

Wil je meer weten over zakelijke mediation tussen jou en de medewerker?

Zo werkt arbeidsmediation

Deze bemiddeling wordt niet alleen ingezet bij verder gevorderde arbeidsconflicten, maar ook op het moment dat er een discussie dreigt te ontstaan. De laatste vorm van mediation heet ook wel pre-mediation en is steeds meer in opkomst. Immers, voorkomen is beter dan genezen.

Aandachtspunten bij een arbeidsconflict

Bij een arbeidsconflict zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:

Zorg voor een goede verslaglegging

Een goede verslaglegging betekent dat je een personeelsdossier aanlegt. Je neemt daarin onder meer beoordelingen en gespreksverslagen op. Functioneert je werknemer onvoldoende? Geef dan antwoord op de volgende drie vragen:

 • Wat gaat er niet goed?
 • Hoe wil je het hebben?
 • Hoe ga je dat toetsen?

Het dossier moet zo duidelijk zijn dat iedereen kan begrijpen wat je bedoelt. Zelfs in het denkbeeldige geval dat je het zou laten lezen door een onbekende.

Communiceer duidelijk naar je werknemer

Duidelijk communiceren betekent dat je je werknemer laat weten wat je in het dossier vastlegt en hem de gelegenheid biedt om daarop te reageren. Stuur daarom beoordelingen of gespreksverslagen ook naar je werknemer en geef de mogelijkheid om te reageren. Let op, voorkom dat je in een discussie komt.

Bied voldoende begeleiding

Voldoende begeleiding (bijvoorbeeld scholing en coaching) zorgt ervoor dat je werknemer zijn werk goed kan uitoefenen, waar je de vruchten van plukt. Deze begeleiding kan ook van belang zijn bij een eventueel ontslag wegens disfunctioneren. Een van de voorwaarden in een dergelijke situatie is namelijk voldoende begeleiding vanuit de werkgever.

Zo helpen we je

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over je situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Vraag zelf een gesprek aan

Beoordeling van je situatie

 • Jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies

Onderhandelen en bemiddelen

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
V.a. 1.069,-
1 van 3
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.