Wanneer schakelt u juridische hulp in bij een arbeidsconflict

Juridische hulp schakelt u in als u denkt dat er een arbeidsconflict dreigt te ontstaan. Er hoeft dus niet al iets aan de hand te zijn. Wat levert het op als u op tijd juridische hulp inschakelt? En in wat voor situaties kan juridische hulp nuttig zijn?

Op tijd juridische hulp inschakelen

Veel arbeidsconflicten zijn in een vroeg stadium te voorkomen. Daarom is het verstandig om op tijd juridische hulp in te schakelen. Een jurist kan u namelijk niet alleen helpen bij het oplossen van een bestaand arbeidsconflict, maar ook bij de preventie daarvan.

Zo is niet iedere werkgever goed op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Door op tijd een jurist in de arm te nemen, kunt u goed beslagen ten ijs komen.

Juridische hulp: in wat voor situaties?

In wat voor situaties kan tijdige juridische hulp nuttig zijn? Enkele voorbeelden met uitleg over wat er mis kan gaan:

Arbeidsovereenkomst verlengen
U wilt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een werknemer verlengen, maar twijfelt nog over een vaste aanstelling. Daarom vraagt u zich af voor hoeveel maanden u die verlenging zult doen.

Sluit u meer dan 3 opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Of overschrijden meerdere arbeidsovereenkomsten de periode van 24 maanden? Dan gaat de arbeidsovereenkomst volgens de ketenregeling over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, ook als u dat niet zo bedoeld heeft.

Een jurist kan u adviseren over verschillende soorten arbeidsovereenkomsten met alle voor- en nadelen. U kunt samen met de jurist bespreken welke oplossing in uw situatie de meeste voordelen biedt.

Concurrentiebeding opstellen
U wilt een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst. Daarbij bent u benieuwd hoe u deze bepaling secuur opstelt, zodat deze minder snel vatbaar is voor discussie.

Een concurrentiebeding is heel snel vatbaar voor discussie. Er moet namelijk altijd sprake zijn van een belangenafweging. Vaak wordt daarom de reikwijdte van het beding beperkt.

Een concurrentiebeding dat zo ruim is opgesteld dat dit het een werknemer onmogelijk maakt om bij een nieuwe werkgever aan de slag te gaan, zal geen standhouden. De rechter kan dan een streep zetten door het beding. Of u, als werkgever, veroordelen tot het betalen van een vergoeding aan uw werknemer wegens zijn beperkingen op de arbeidsmarkt.

Een jurist kan u helpen om een concurrentiebeding op te stellen dat aansluit bij uw specifieke omstandigheden.

Arbeidsovereenkomst beëindigen
U wilt de arbeidsovereenkomst beëindigen van een werknemer die onvoldoende functioneert. Voordat u die stap zet, wilt u uw plannen voorleggen aan een jurist.

Met de hulp van een jurist kunt u een inschatting maken van uw kansen. Hij kijkt bijvoorbeeld of u in een dossier het functioneren van uw werknemer heel concreet heeft vastgelegd, of er een verbeterplan is, wat er aan scholing is gedaan en wat er met werknemer is afgesproken. Heeft u dat niet gedaan? Dan kan het ontslag verkeerd uitpakken en flink in de papieren lopen.

Een jurist kan u helpen bij een goede ontslaglegging in een personeelsdossier.

Tip

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering voor ondernemers? Check dan of u dekking heeft voor preventieve juridische hulp.

Download handboek arbeidsconflict oplossen voor werkgevers.

Lees verder