Welke arbeidsovereenkomst bied ik mijn nieuwe werknemer aan?

Wil je personeel in dienst nemen? Denk dan goed na over de arbeidsovereenkomst die je aanbiedt. Op deze pagina lees je er alles over.

Aandachtspunten arbeidsovereenkomst aanbieden

Je gaat een arbeidsovereenkomst aanbieden aan je werknemer. Het is belangrijk dat je nadenkt over het type contract, de cao én gelijke behandelingen. Hieronder lees je hoe dat zit.

Maximaal 3 opvolgende tijdelijke contracten

De ketenregeling bepaalt wanneer een tijdelijk arbeidscontract overgaat in een vast arbeidscontract. Volgens deze regeling mag je maximaal 3 opvolgende tijdelijke arbeidscontracten sluiten in 36 maanden.

Sluit je meer dan 3 opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten? Of overschrijden meerdere arbeidscontracten de periode van 36 maanden? Dan gaat het tijdelijke arbeidscontract automatisch over in een vast arbeidscontract.

Arbeidsovereenkomsten zijn opvolgend als je werknemer tussen deze contracten 6 maanden of korter uit dienst is geweest. Wil je de keten van arbeidsovereenkomsten doorbreken? Dan moet je zorgen voor een tussenperiode van meer dan 6 maanden.

Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bevat soms bepalingen die belangrijk zijn voor arbeidsovereenkomsten. Zo kunnen er in een cao uitzonderingen op de ketenregeling staan.

Geldt voor jouw bedrijf of branche een cao? Check dan wat er op dit gebied geregeld is.

Gelijke behandeling

Werknemers moeten kunnen rekenen op een gelijke behandeling. Dat geldt ook voor het aanbieden van een arbeidsovereenkomst.

Bij de keuze welke werknemer een vast arbeidscontract krijgt, mag je bijvoorbeeld geen onderscheid maken op grond van geslacht, leeftijd of een chronische ziekte. Ook is het verboden om op grond van zwangerschap het tijdelijke arbeidscontract van een zwangere werkneemster niet te verlengen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Iedere werkgever maakt een eigen afweging bij de keuze voor een tijdelijk arbeidscontract (voor onbepaalde tijd) of een vast arbeidscontract (voor bepaalde tijd). Als je de juiste keuze wilt maken, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de verschillen tussen beide soorten arbeidscontracten. Daarnaast kun je voor jezelf de voordelen en nadelen afwegen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

Tijdelijk arbeidscontract

Voordelen

  • Ontslag eenvoudiger. Om afscheid te nemen van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is het vaak voldoende om het contract niet te verlengen en dit op tijd aan te zeggen.
  • Beter beeld van de werknemer. Je kunt een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract eerst een tijdje laten meedraaien. Zo krijg je een beter beeld van een werknemer voordat je hem of haar een vast contract aanbiedt.

Nadelen

  • Minder loyaliteit. Het is mogelijk dat een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract minder loyaal is. De kans is groot dat die tegen het einde van de looptijd zal uitkijken naar een nieuwe uitdaging.
  • Meer administratie. Wil je voorkomen dat een vast arbeidscontract ontstaat? Dan zul je goed moeten bijhouden welke contracten je aanbiedt en wanneer. Dit zorgt voor meer administratie.

Vast arbeidscontract

Voordelen

  • Werknemers binden. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Daarmee kun je belangrijke werknemers voor een langere tijd aan je binden.
  • Langere proeftijd. Bij een vast arbeidscontract is het mogelijk om een langere proeftijd van maximaal 2 maanden af te spreken. Bij een tijdelijk arbeidscontract mag dat alleen bij een arbeidscontract voor 2 jaar of langer. Is het tijdelijke arbeidscontract korter dan 2 jaar, maar langer dan 6 maanden? Dan mag je daarin een proeftijd van maximaal 1 maand afspreken.

Nadelen

  • Ontslag lastiger. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet automatisch aan het einde van de looptijd. Je zult bij het ontslag van een werknemer een van de mogelijke ontslagroutes moeten bewandelen. Hierdoor is ontslag lastiger.
  • Routinematige werkwijze. Een werknemer met een vast arbeidscontract kan soms een routinematige werkwijze ontwikkelen. Een tijdelijke werknemer kan daarentegen zorgen voor een frisse blik.
  • Loonbetalingsplicht. Als werknemers met een vast contract chronisch ziek worden, ben je verplicht om in ieder geval de eerste 2 jaar na de ziekmelding het loon door te betalen en te investeren in een re-integratietraject.

Download de e-paper Tijdelijk of vast arbeidscontract.

advocaat

Joyce Bender

Ik ben een ervaren advocaat (vanaf 2011 werkzaam bij DAS) die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. In 2018 rondde ik de postacademische specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht cum laude af. Cliënten kunnen bij mij tere...

Bekijk meer
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.