Welke arbeidsovereenkomst bied ik mijn nieuwe werknemer aan?

Wilt u iemand in dienst nemen? Dan komt u als ondernemer voor allerlei vragen te staan. Daarvan is misschien wel de belangrijkste vraag welk soort arbeidsovereenkomst u uw werknemer aanbiedt.

Aandachtspunten arbeidsovereenkomst aanbieden

Bij het aanbieden van een arbeidsovereenkomst raden wij aan om in elk geval aan het volgende te denken:

Maximaal 3 opvolgende tijdelijke contracten
De ketenregeling bepaalt wanneer een tijdelijk arbeidscontract overgaat in een vast arbeidscontract. Volgens deze regeling mag u maximaal 3 opvolgende tijdelijke arbeidscontracten sluiten in 24 maanden.

Sluit u meer dan 3 opvolgende tijdelijke? Of overschrijden meerdere arbeidscontracten de periode van 24 maanden? Dan gaat het tijdelijke arbeidscontract automatisch over in een vast arbeidscontract.

Arbeidsovereenkomsten zijn opvolgend als uw werknemer tussen deze contracten 6 maanden of korter uit dienst is geweest. Wilt u de keten van arbeidsovereenkomsten doorbreken? Dan moet u zorgen voor een tussenperiode van meer dan 6 maanden.

Cao
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bevat soms bepalingen die betrekking hebben op het aanbieden van een arbeidsovereenkomst. Zo kunnen in een cao uitzonderingen op de ketenregeling staan. Denk aan bepalingen die meer tijdelijke arbeidscontracten mogelijk maken en voor een langere periode.

Geldt voor uw bedrijf of branche een cao? Check dan wat er op dit gebied geregeld is.

Gelijke behandeling
Werknemers moeten kunnen rekenen op een gelijke behandeling. Dat geldt ook voor het aanbieden van een arbeidsovereenkomst.

Bij de keuze welke werknemer een vast arbeidscontract krijgt, mag u bijvoorbeeld geen onderscheid maken op grond van leeftijd. Ook is het verboden om op grond van zwangerschap het tijdelijke arbeidscontract van een zwangere werkneemster niet te verlengen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Iedere werkgever maakt zijn eigen afweging bij de keuze voor een tijdelijk arbeidscontract of een vast arbeidscontract. Dit wordt ook wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd genoemd. Als u de juiste keuze wilt maken, dan is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de verschillen tussen beide soorten arbeidscontracten. Daarnaast kunt u voor uzelf de voordelen en nadelen afwegen. Dit zijn enkele zaken waar u aan kunt denken:

Tijdelijk arbeidscontract

Voordelen

  • Ontslag eenvoudiger. Om afscheid te nemen van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is het vaak voldoende om het contract niet te verlengen en dit op tijd aan te zeggen.
  • Beter beeld. U kunt een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract eerst een tijdje laten meedraaien. Zo krijgt u een beter beeld van een werknemer voordat u hem of haar een vast contract aanbiedt.
Nadelen

  • Minder loyaliteit. Het is mogelijk dat een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract minder loyaal is. De kans is groot dat hij tegen het einde van de looptijd zal uitkijken naar een nieuwe uitdaging.
  • Meer administratie. Wilt u voorkomen dat een vast arbeidscontract ontstaat? Dan zult u goed moeten bijhouden welke contracten u aanbiedt en wanneer. Dit zorgt voor meer administratie.
Vast arbeidscontract

Voordelen

  • Werknemers binden. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Daarmee kunt u belangrijke werknemers voor een langere tijd aan u binden.
  • Langere proeftijd. Bij een vast arbeidscontract is het mogelijk om een langere proeftijd van maximaal 2 maanden af te spreken. Bij een tijdelijk arbeidscontract mag dit alleen bij een arbeidscontract voor 2 jaar of langer.
Nadelen

  • Ontslag lastiger. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet automatisch aan het einde van de looptijd. U zult bij het ontslag van een werknemer een van de mogelijke ontslagroutes moeten bewandelen. Hierdoor is ontslag lastiger.
  • Routinematige werkwijze. Een werknemer met een vast arbeidscontract kan soms een routinematige werkwijze ontwikkelen. Een tijdelijke werknemer kan daarentegen zorgen voor een frisse blik.
Download de e-paper Tijdelijk of vast arbeidscontract.

Lees verder