Werknemer ontslaan om bedrijfseconomische redenen

Uw bedrijf draait niet goed en door een of meerdere werknemers te ontslaan, kunt u een faillissement voor uw bedrijf afwenden. Heeft u hulp nodig bij het ontslag van uw werknemers? Onze juristen staan u graag bij en weten hoe het werkt.

Onze oplossingen

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek over uw situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Bel zelf of vraag een gesprek aan

Beoordelen situatie

 • Beoordeling van uw juridische kans van slagen
 • Advies over de beste strategie
 • Wij houden contact met uw tegenpartij
 • Wij onderhandelen voor u
 • Wij leggen afspraken voor u vast
 • Wij procederen voor u in een rechtzaak

Beoordelen en onderhandelen

 • Beoordeling van uw juridische kans van slagen
 • Advies over de beste strategie
 • Wij houden contact met uw tegenpartij
 • Wij onderhandelen voor u
 • Wij leggen afspraken voor u vast
 • Wij procederen voor u in een rechtzaak

Verzekerd?

Bent u verzekerd en heeft u een vraag?

Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Welke bedrijfseconomische redenen zijn er?

U kunt een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.  Er zijn verschillende bedrijfseconomische redenen zoals bijvoorbeeld:

 • Financiële problemen 
 • Beëindiging van de bedrijfsactiviteiten
 • Reorganisatie 
 • Werkvermindering 
 • Bedrijfsverhuizing 
 • Technologische verandering waardoor minder werknemers nodig zijn 
 

Toets door het UWV

Als werkgever moet u het ontslag laten toetsen door het UWV en aantonen dat er bedrijfseconomische redenen zijn. Bijvoorbeeld door het aanleveren van jaarrekeningen als er financiële bedrijven zijn. Daarnaast moet u ook aantonen dat de juiste werknemer is voorgedragen voor ontslag (afspiegelingsbeginsel) en dat herplaatsing binnen het bedrijf niet mogelijk is. 

Zodra de aanvraag voldoet aan de eisen, mag u het contract van uw werknemer beëindigen.

Wanneer wordt de toets niet uitgevoerd door het UWV?

 • Het kan zijn dat er een cao-commissie is die de preventietoets uitvoert. U moet dan niet het UWV om toestemming vragen, maar de cao-commissie.
 • Een tijdelijk contract van uw medewerker kan niet tussentijds opgezegd worden. Dan moet u de kantonrechter vragen om het ontslag goed te keuren. De kantonrechter kijkt naar dezelfde eisen als het UWV. 
 

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt bij ontslag. Enerzijds als compensatie, anderzijds om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. De hoogte hangt af van het salaris, de leeftijd van de werknemer en het aantal dienstjaren.


Lees hier hoe u de hoogte van de transitievergoeding berekent.