Transitievergoeding 2023 berekenen

Een transitievergoeding is een vergoeding bij het ontslag van een werknemer. Ontsla je een werknemer met een langer dienstverband, dan ben je deze vergoeding verschuldigd.

Hoe kunnen wij je helpen?

Vergoeding berekenen

 • Bereken direct de transitievergoeding
 • Online via onze tool

Gratis e-paper

 • Bekijk of je werknemer recht heeft op een transitievergoeding
 • Krijg inzicht in de berekening van de transitievergoeding
 • Overzichtelijk stappenplan

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over je situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Bel zelf of vraag een gesprek aan

VSO opstellen

 • Stel zelf je vaststellingsovereenkomst op
 • Voldoet aan de wetgeving
 • Aanvullend juridisch advies mogelijk

Beoordeling van je juridische kansen

 • Inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Advies voor de beste strategie
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Waarvoor is een transitievergoeding bedoeld?

Een transitievergoeding is aan de ene kant bedoeld als compensatie voor het ontslag van een werknemer. Aan de andere kant moet deze vergoeding helpen bij de overstap naar ander werk. Vooral oudere werknemers plukken hier de vruchten van, omdat zij na ontslag vaak moeilijker aan een nieuwe baan komen.

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Een werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Deze wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans. Daarnaast moet zijn voldaan aan één van de volgende voorwaarden:

 • ontslag op initiatief van de werkgever;
 • ontslag op initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

In een aantal gevallen bestaat geen recht op een transitievergoeding. Bijvoorbeeld bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Lees meer over de voorwaarden voor een transitievergoeding.

Transitievergoeding berekenen

Een transitievergoeding bereken je volgens een vaste formule. Daarbij heeft een werknemer recht op:

 • Een derde van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Voor de dan nog resterende maanden wordt de transitievergoeding naar rato berekend.

Maximale transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding die de werkgever betaalt is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. De minister beoordeelt jaarlijks of dit bedrag verhoogd moet worden. Is het jaarsalaris hoger dan dat bedrag? Dan bedraagt de maximale transitievergoeding maximaal een jaarsalaris. Er is ook geen transitievergoeding verschuldigd wanneer de werknemer met pensioen gaat.

 


Bekijk de rekenvoorbeelden van een transitievergoeding

Transitievergoeding claimen door werknemer

In het kader van goed werkgeverschap betaal je een transitievergoeding als je werknemer daar recht op heeft. Kun of wil je je werknemer toch geen transitievergoeding betalen? Dan heeft je werknemer de mogelijkheid om de transitievergoeding via de kantonrechter op te eisen. Deze mogelijkheid vervalt drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Transitievergoeding bij faillissement

Een transitievergoeding is niet langer verschuldigd bij een faillissement van de werkgever. Hetzelfde geldt voor een werkgever aan wie surseance van betaling is verleend of op wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Transitievergoeding: 3 tips

 1. Leg geld opzij voor een eventuele transitievergoeding
  Een transitievergoeding is vaak een flinke zak met geld. Vooral voor een klein bedrijf kan het moeilijk zijn om het bedrag in één keer op te brengen. Leg daarom geld opzij voor een eventuele transitievergoeding. Op die manier kom je niet voor verrassingen te staan bij het ontslag van een werknemer. Een potje hiervoor is met name verstandig als er veel werknemers met een langer dienstverband bij je werken.
 2. Investeer in de bredere inzetbaarheid van uw personeel
  Misschien ben je geneigd om alleen te investeren in cursussen die nuttig zijn voor de huidige functie van je werknemer. Voor de transitievergoeding kan het echter lonen om ook te investeren in de bredere inzetbaarheid van je personeel.
 3. Verdiep je in de berekening van een transitievergoeding
  Door je te verdiepen in de berekening van een transitievergoeding, houd je de regie en kun je zelf nagaan of de berekening klopt. Bij vragen over de berekening van een transitievergoeding is het verstandig om de hulp in te roepen van een jurist.
Lees verder