Hoe bereken ik de transitievergoeding bij ontslag?

De transitievergoeding bij ontslag berekent je volgens een vaste formule. Onderdelen van deze formule zijn het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Lees aan de hand van twee rekenvoorbeelden hoe het werkt. Deze situatieschetsen zijn ter illustratie. De transitievergoeding kan in de praktijk anders uitvallen.

Wil je weten wanneer een werknemer recht heeft op een transitievergoeding? Lees dan het blog over de voorwaarden voor een transitievergoeding.

Rekenvoorbeelden transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Deze wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans. Voor iedere werknemer geldt:

  • De transitievergoeding is voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd gelijk aan een derde van het loon per maand en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Maximale transitievergoeding
De transitievergoeding is vanaf 1 januari 2023 maximaal €89.000 bruto of een jaarsalaris wanneer je werknemer meer dan €89.000 bruto per jaar verdient.

Situatieschets 1

Willem (22) werkt bij een cateringbedrijf. Zijn werkgever zet Willems arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voort door deze niet te verlengen. Hij heeft een bruto maandsalaris van €1500 en is 2 jaar in dienst. Naast een bruto maandsalaris ontvangt Willem ook 8% vakantiegeld.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Het maandsalaris is €1.500. Het volgende bedrag is nodig voor de berekening:

  • Het maandsalaris inclusief vakantiegeld is 1,08 x €1.500 = €1.620.
  • 1/3 maandsalaris is €1.620 / 3 = €540.
  • Het aantal dienstjaren is 2.

De transitievergoeding voor Willem komt dus neer op: €540 x 2 = €1.080.

Situatieschets 2

Marije (53) is teamleider in een zorginstelling. De kantonrechter ontbindt haar arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren. Zij is 15 jaar en 9 maanden in dienst en heeft een maandsalaris van €4500. Daarnaast ontvangt ze 8% vakantiegeld.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Het maandsalaris is €4.500. Het volgende bedrag is nodig voor de berekening:

  • Het maandsalaris inclusief vakantiegeld is 1,08 x €4.500 = €4.860.
  • 1/3 maandsalaris is €4.860 / 3 = €1.620.
  • Het aantal dienstjaren is 15.
  • Het aantal dienstmaanden is 9. 9/12 maanden = 0,75 jaar.
  • Opgeteld heeft Marije een dienstverband van 15,75 jaar.

De transitievergoeding voor Marije komt dus neer op: €1.620 x 15,75 = €25.515.

Bereken nu jouw transitievergoeding 

Lees verder