Ouderschapsverlof werkgever: waar moet je rekening mee houden?

Zodra een werknemer bij jou in dienst is, kan die ouderschapsverlof aanvragen. Waar moet je als werkgever rekening mee houden? Wij helpen je graag! Lees hieronder alles wat je als werkgever moet weten over dit proces.

Recht op onbetaald ouderschapsverlof

Zodra een werknemer bij jou in dienst is, kan die ouderschapsverlof aanvragen. Een werknemer heeft recht op onbetaald ouderschapsverlof in de volgende situaties:

 • Het kind heeft de leeftijd van 8 jaar nog niet bereikt.
 • Het is verlof voor een kind, adoptiekind, erkend kind, pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. In die laatste situaties moet het kind dan wel bij de werknemer wonen (volgens de Basisregistratie Personen).
 • De werknemer krijgt een tweede kind. Voor ieder kind kan apart ouderschapsverlof worden aangevraagd.
 • Als de werknemer een tweeling heeft gekregen heeft je werknemer ook recht op twee keer ouderschapsverlof.

Wanneer moet jouw werknemer onbetaald ouderschapsverlof aanvragen?

Jouw werknemer moet minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk ouderschapsverlof aanvragen. Daarbij is de ingangsdatum, de periode van het ouderschapsverlof en het aantal uren per week belangrijk. De aanvraag bevat vaak een afhankelijkheid omdat de echte bevallingsdatum nog kan wijzigen.

Mag je als werkgever een ouderschapsverlof aanvraag weigeren?

Nee, je mag een verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Je mag alleen de verdeling van de werkuren weigeren. En dat mag dat alleen als het verlof van de werknemer het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval overleg je met de werknemer met over een andere verdeling van de verlofuren. Dit kan tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof.

Duur ouderschapsverlof

De duur van het ouderschapsverlof wordt berekend door de arbeidsduur per week met 26 te vermenigvuldigen. Dus bij een werkweek van 32 uur heeft een werknemer recht op 26 x 32 = 832 uur ouderschapsverlof.

De standaardregel is dat een werknemer het ouderschapsverlof in een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 maanden opneemt, waarbij die ten minste de helft van het overeengekomen aantal uur per week werkt. Een werknemer kan in overleg met jou het ouderschapsverlof ook anders indelen. Bijvoorbeeld als de werknemer het verlof over een langere periode wil uitsmeren of meer uren per week wil opnemen. Het verlof kan ook in maximaal zes periodes opgedeeld worden.

Bouwt een werknemer vakantiedagen op?

Werknemers hebben een bepaald aantal wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen per jaar, maar tijdens het ouderschapsverlof bouwt een werknemer geen vakantiedagen op.

Moet ik het loon van de werknemer doorbetalen bij ouderschapsverlof?

Nee, over de verlofuren ontvangt een werknemer geen loon. Dankzij de Wet Betaald Ouderschapsverlof en de uitkering op verloven als zwangerschapsverlof en bevallingsverlof krijgen kersverse ouders toch een inkomen, maar wordt dit niet door jou betaald.

Recht op betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 kan jouw werknemer van de hiervoor genoemde periode 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Als werkgever vraag jij de uitkering betaald ouderschapsverlof aan voor jouw werknemer. Dat doe je achteraf, nadat jouw werknemer (een deel van) het verlof heeft opgenomen. De belangrijkste punten op een rij:

 • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.
 • De werknemer kan het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.
 • De werknemer moet het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.
 • Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kan de werknemer nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.
 • De uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd, nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.
 • De hoogte van de uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van jouw werknemer. Dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon. In de cao of arbeidsovereenkomst is mogelijk geregeld dat jij als werkgever de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult.
 • Let op: je ontvangt de uitkering betaald ouderschapsverlof pas na het verlof van jouw werknemer. Tijdens het verlof kan jij ervoor kiezen het loon van jouw werknemer door te betalen, maar dit ben je niet verplicht. Je maakt hierover apart afspraken met elkaar. UWV betaalt de uitkering betaald ouderschapsverlof aan jou als werkgever, na het einde van het verlof van jouw werknemer.

Zo helpen we je

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over je situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Vraag zelf een gesprek aan

Beoordelen situatie

 • Beoordeling van jouw juridische kans van slagen
 • Advies over de beste strategie

Onderhandelen en bemiddelen

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
V.a. 1.069,-
1 van 3
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.