Verhaalbare loonkosten na uitvallen werknemer

Is een werknemer uitgevallen door een ongeluk waar hij geen schuld aan heeft? Dan bent u verplicht het nettoloon door te betalen. Deze financiƫle schade kunt u vaak verhalen op de veroorzaker.

Bekijk nu ook de video

Verplichting om loon door te betalen

Naast de schade die uw werknemer lijdt, heeft u als werkgever dan zelf ook te maken met financiële schade. U heeft namelijk een loondoorbetalingsverplichting voor uw zieke werknemer. Dit kan een dure verplichting zijn. Daar komt nog bij dat u kosten moet maken om uw werknemer weer aan het werk te krijgen.

Verhaalbare loonkosten

De schadevergoeding die u bij de veroorzaker kunt eisen, kan betrekking hebben op de volgende schadeposten:

 • Doorbetaald nettoloon.
 • Vakantiegeld.
 • Opleidingskosten.
 • Vaste bonussen.
 • Rechtsbijstandskosten.

Verhaalbare kosten voor herstel

U bent verplicht zelf ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer weer aan het werk komt. De kosten die u daarvoor moet maken, kunnen ook worden verhaald op de veroorzaker van het ongeluk. Het gaat hier om:

Administratiekosten
 • Kosten voor het bijhouden van documentatie.
 • Gesprekken met de zieke werknemer.
 • Het schrijven van een plan van aanpak en een re-integratieverslag van de zieke werknemer.
 • De kosten voor de bedrijfsarts en/of arbodienst.

Administratiekosten worden in de praktijk vaak niet opgevoerd, omdat dit nogal wat rompslomp betekent. Want welk uurtarief moet u als werkgever hanteren en hoe berekent u de werkelijke kosten? Dat is vaak moeilijk vast te stellen en bovendien kost het bijhouden ervan meestal onevenredig veel tijd. In de praktijk worden deze kosten dan ook vaak uitonderhandeld.

Re-integratiekosten
 • Kosten re-integratiebureaus.
 • Kosten van her-, om- en/of bijscholing.
 • Kosten sollicitatietraining.
 • Bevordering terugkeer naar het werk.
Verhaalbare aanpassingskosten
 • Kosten aanschaf braillecomputer.
 • Kosten rolstoeltaxi.
 • Kosten doventolk.
 • Kosten persoonlijke hulp werkplek.
 • Aanpassen en/of bereikbaar maken werkplek.
Lees verder

Veelgestelde vragen