Verhaalbare loonkosten na uitvallen werknemer

Is een van je werknemers uitgevallen door een ongeluk (waarin diegene zelf geen schuld heeft)? Dan ben je als werkgever verplicht het nettoloon door te betalen. Deze financiële schade kun je meestal verhalen op de veroorzaker. Op deze pagina ontdek je hoe.

Loondoorbetalingsverplichting

Als je werknemer slachtoffer is geworden van een ongeluk, heb je als werkgever een loondoorbetalingsverplichting. De werknemer is dan namelijk (tijdelijk) ziek of arbeidsongeschikt. Meestal kun je deze loonkosten verhalen bij degene die het ongeluk heeft veroorzaakt. Het gaat dan niet alleen om loonkosten, maar ook om andere schadeposten. Denk bijvoorbeeld aan vakantiegeld.

Verhaalbare loonkosten

Je kunt de volgende loonkosten verhalen:

 • Doorbetaald nettoloon;
 • Vakantiegeld;
 • Opleidingskosten;
 • Vaste bonussen;
 • Rechtsbijstandskosten.

Verhaalbare kosten voor herstel

Als werkgever ben je verplicht ervoor te zorgen dat je zieke werknemer weer aan het werk komt. De kosten die je daarvoor maakt, mag je ook verhalen op de veroorzaker van het ongeluk. Het gaat dan om:

Administratiekosten

 • Kosten voor het bijhouden van documentatie;
 • Kosten voor gesprekken met de zieke werknemer;
 • Kosten voor het schrijven van een plan van aanpak en een re-integratieverslag van de zieke werknemer;
 • Kosten voor de bedrijfsarts en/of arbodienst.

In de praktijk worden administratiekosten vaak niet opgevoerd, simpelweg omdat het veel gedoe met zich meebrengt. Het bepalen van het juiste uurtarief en het berekenen van de werkelijke kosten is bijvoorbeeld een lastige opgave. Bovendien vergt het bijhouden van deze kosten vaak onevenredig veel tijd. Daarom worden deze kosten in de praktijk vaak onderling besproken en onderhandeld.

Re-integratiekosten

 • Kosten van re-integratiebureaus;
 • Kosten van her-, om- en/of bijscholing;
 • Kosten van sollicitatietrainingen;
 • Kosten voor de bevordering van de terugkeer naar het werk.

Verhaalbare aanpassingskosten

 • Kosten voor de aanschaf van een braillecomputer;
 • Kosten voor een rolstoeltaxi;
 • Kosten voor een doventolk;
 • Kosten voor persoonlijke hulp op de werkplek;
 • Kosten voor het aanpassen en/of bereikbaar maken van de werkplek.

Veelgestelde vragen

Welke kosten zijn niet verhaalbaar bij de veroorzaker?

 • De volgende kosten zijn niet verhaalbaar:
 • Kosten voor een vervangende werknemer;
 • Een vergoeding voor het gemis aan omzet;
 • Werkgeverslasten.
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.