Onderhoud en gebreken bedrijfsruimte

In de huurovereenkomst van het bedrijfspand wordt vaak precies vermeld welke gebreken de verhuurder en welke gebreken de huurder zelf moet herstellen.

Zo kunnen wij u helpen

Voorbeeldbrief

  • Los gebreken aan uw bedrijfspand op
  • Spreek uw verhuurder schriftelijk aan
  • Gratis voorbeeldbrief

Adviesgesprek

  • Oriënterend gesprek met onze adviseur over uw situatie
  • Direct advies over vervolgstappen
  • Vraag zelf een gesprek aan
  • Of bel direct: 088 3279 853

Beoordeling van uw juridische kansen

  • Inzicht in uw situatie, rechten en plichten
  • Duidelijkheid over uw opties
  • Advies voor de beste strategie
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Verdeling onderhoud in huurovereenkomst

Welk onderhoud voor de rekening van de huurder komt, hangt af van de huurovereenkomst. De huurder en verhuurder zijn namelijk vrij om te bepalen hoe de onderhoudsverplichtingen tussen hen verdeeld worden. Sla de huurovereenkomst er dus op na als u precies wilt weten welke gebreken de verhuurder en welke gebreken de huurder moet herstellen.

Onderhoud bedrijfspand

Wil uw verhuurder tijdens de huurperiode onderhoud uitvoeren aan het bedrijfspand? En gaat het om dringende werkzaamheden, oftewel werkzaamheden die niet tot het einde van de huurperiode kunnen wachten? Dan moet u daaraan uw medewerking verlenen. De gemeente kan de verhuurder bijvoorbeeld verplichten om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Geef de verhuurder hieraan gehoor? Dan moet u meewerken aan deze werkzaamheden.

Hoe zit het met renovatie?

Een specifieke vorm van onderhoud is renovatie. Dit is sloop met vervangende nieuwbouw of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaand gebouw. Voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan uw huurpand, moet u vooraf schriftelijk toestemming verlenen. Is het renovatieplan van de verhuurder redelijk? Dan moet u de renovatie accepteren. Dit geldt ook als in de huurovereenkomst is bepaald dat u als huurder uw medewerking aan veranderingen aan het pand moet toestaan. De verhuurder zal dan wel rekening moeten houden met de redelijke belangen van u als huurder.

Renovatie bedrijvencomplex

Bij renovatie van een complex van 10 bedrijfspanden of meer gelden aparte regels. Een renovatieplan geldt als ‘vermoedelijk redelijk’ als 70% van de huurders met het plan heeft ingestemd. Vindt u het renovatieplan niet redelijk? Dan kunt u de redelijkheid van het renovatieplan laten toetsen door de rechter. Dat kan binnen 8 weken nadat de verhuurder u heeft aangegeven dat minimaal 70% van de huurders akkoord is.

Lees verder

Veelgestelde vragen