Opzeggen huur bedrijfsruimte door verhuurder

Uw verhuurder wil een streep halen door de huurovereenkomst. Voor een middenstandsbedrijfsruimte (oftewel winkelruimte) mag hij dit alleen in een aantal gevallen opzeggen.

Schriftelijke opzegging huurovereenkomst

Een verhuurder moet de huurovereenkomst schriftelijk en per aangetekende post bij u opzeggen. De opzegtermijn is 1 jaar. De verhuurder moet ook de reden van opzegging aan u laten weten. Het soort bedrijfsruimte bepaalt in welke gevallen de verhuurder de huur mag opzeggen. Daarbij is er een onderscheid tussen middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte.

Redenen huuropzegging middenstandsbedrijfsruimte

De verhuurder mag de huurovereenkomst van een middenstandsbedrijfsruimte (oftewel winkelruimte) alleen in een aantal gevallen opzeggen.

Na de eerste 5 jaar van de huurovereenkomst mag dat alleen in de volgende gevallen:

  • De huurder runt zijn bedrijf niet zoals het een goed huurder betaamt, bijvoorbeeld door regelmatig de huur te laat te betalen of overlast te veroorzaken.
  • De verhuurder heeft de bedrijfsruimte dringend nodig voor eigen gebruik.

Na de tweede periode van 5 jaar, dus na 10 jaar in totaal, krijgt de verhuurder er 3 redenen bij om de huurovereenkomst te kunnen opzeggen. Dit zijn de volgende redenen:

  • Het feit dat de huurder niet akkoord gaat met een redelijk aanbod van de verhuurder om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten.
  • De verhuurder wil een geldend gemeentelijk bestemmingsplan realiseren op de plaats van het bedrijfspand.
  • Als het belang van de verhuurder om de huur te beëindigen groter is dan het belang van de huurder om het bedrijfspand te blijven huren.

Andere dan deze wettelijke opzeggingsgronden zijn niet toegestaan. Gebruikt een verhuurder een niet-toegestane opzeggingsgrond, dan is de opzegging niet geldig.

Redenen huuropzegging overige bedrijfsruimte

Bij overige bedrijfsruimte (anders dan middenstandsbedrijfsruimte) kunnen u en de verhuurder in principe zelf afspreken hoe de huurovereenkomst eindigt. Wanneer dit niet duidelijk onderling is afgesproken, gelden er wettelijke bepalingen.

Lees verder

Veelgestelde vragen