Bestemmingsplan: wijzigen of bezwaar indienen

De gemeente wil het bestemmingsplan wijzigen. Het kan zijn dat u het daar helemaal niet mee eens bent. Maar wat is een bestemmingsplan en kunt u in deze situaties doen? Wij leggen het u uit!

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is een bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan van de gemeente staat wat de mogelijkheden zijn qua bebouwing en gebruik van de ruimte in de gemeente. De ruimtes hebben verschillende bestemmingen. Bijvoorbeeld een woon-, horeca-, bedrijfs- of agrarische bestemming. Onderdeel van het bestemmingsplan is de plankaart. Dit is een soort landkaart van het gebied waarop u de bestemmingen kunt zien. In bestemmingsplannen staan ook de bouw- en gebruiksvoorschriften voor de verschillende bestemmingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dat in een bepaald gebied de grootte van uw woning maximaal 500 kubieke meter mag zijn. Wilt u (ver)bouwen en heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan toetst de gemeente uw bouwplan aan het bestemmingsplan.

Bestemmingsplanprocedure

De bestemmingsplanprocedure bestaat uit drie fases. Allereerst heb je de voorontwerpfase waarbij de gemeente alle belangen van verschillende partijen in beeld krijgt. Vervolgens komt de ontwerpfase. De gemeente kondigt het bestemmingsplan altijd vooraf aan in de vorm van een brief, huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente. U heeft dan de mogelijkheid om het plan te bekijken en daar een zienswijze tegen in te dienen. Vervolgens komt de laatste fase waarin het definitieve plan wordt getoond. Vervolgens is er beroep mogelijk.

Bestemmingsplanprocedure voor ondernemers

De bestemmingsplanprocedure geldt voor zowel particulieren als ondernemers. Bij situaties met ondernemers moet u denken aan het aankopen van een nieuw bedrijfspand of het verbouwen ervan. Zit u als ondernemer in een soortgelijke situatie? Schakel een van onze juristen in om u te helpen bij een conflict met de gemeente.

Bestemmingsplan wijzigen

In de Wet ruimtelijke ordening is vastgelegd dat een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Dat kan door een heel nieuw bestemmingsplan vast te stellen, maar ook door het nemen van een verlengingsbesluit. Bij een verlengingsbesluit blijft het bestemmingsplan ongewijzigd.

Het kan echter ook zijn dat jouw bouwprojecten niet binnen het huidige bestemmingsplan passen. Dit hoeft niet meteen te betekenen dat het niet door kan gaan. Over het algemeen is dit proces echter erg lang en kostbaar. Alleen de aanvraag om dit te laten doen kan soms al €10.000 zijn. Voor een aantal categorieën bouwprojecten kan er worden afgeweken van het bestemmingsplan zonder dat het gewijzigd hoeft te worden. Dit is de kruimelregeling. Het maakt proces een stuk korter. De volgende particuliere projecten vallen onder deze regeling:

 • Bijbehorend bouwwerk zoals aanbouwen of niet losstaande bijgebouwen.
 • Niet op de grond gelegen aanbouw zoals dakkapellen, loggia's en andere soortgelijke uitbreidingen.
 • Overige zaken zoals het realiseren van een antenne-installatie of bouwwerk dat geen gebouw is.

Als uw project alsnog aan de gestelde voorwaarden voldoet, kan een wijzigingsplan worden opgesteld om het bestemmingsplan te laten wijzigen. Dit is een kortere procedure dan voor het bestemmingsplan. Lees ook meer over een omgevingsvergunning, die je voor veel bouwprojecten moet aanvragen.

Bezwaar tegen bestemmingsplan

Bent u het niet eens met een bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft zelf aan in welke periode u dit kunt doen, maar het bedraagt eigenlijk altijd binnen 6 weken na vaststelling van het bestemmingsplan.

Om een beroep in te dienen moet u dit echter tijdens de ontwerpfase al kenbaar maken. Dit heet ook wel een zienswijze indienen. Het ontwerp kan zes weken worden ingezien. Als u dan geen zienswijze indient, kunt u later ook geen bezwaar indienen. U kunt dan alleen bezwaar maken tegen wijzigingen die zijn aangebracht.

De gemeente kan in de tussentijd al wel beginnen met de bouw. Als u dit wilt tegenhouden, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Als uw verzoek wordt toegekend, wordt de bouw gestopt totdat de rechter zich heeft uitgesproken over uw beroep.

Vraag planschadevergoeding aan

Zodra het bestemmingsplan definitief doorgaat, kan het zijn dat uw huis misschien in waarde vermindert. Dit wordt ook wel planschade genoemd en u kunt dan recht hebben op een planschadevergoeding. U moet dit binnen zes weken na de afwijzing van uw bezwaar inleveren.

Lees verder