Schade door verbouwing van de buren

Gaan uw buren met een aannemer verbouwen en bent u bang voor schade? Wij leggen u uit wat u kunt doen bij schade door de verbouwing van de buren.

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Laat vooraf altijd een nulmeting uitvoeren

Als u bang bent dat er schade aan uw woning zal ontstaan, dan kunt u voor de verbouwing een nulmeting (ook wel vooropname) laten uitvoeren door een bouwkundige. De bouwkundige legt met foto's en beschrijvingen de staat van uw woning vastgelegd. Als er schade aan de woning ontstaat, dan moet u bewijzen dat de schade is gekomen door de verbouwing. Met het rapport van de nulmeting bewijst u dat de schade er nog niet was. Hiermee staat u dus sterker als u uw schade gaat verhalen op de aannemer of op de buren.

Tip! Vraag uw buren een nulmeting te laten uitvoeren. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Wat te doen bij schade aan uw woning door de buren

Heeft u schade opgelopen door de verbouwing van de buren? Als de buren een aannemer hebben ingeschakeld, dan is de aannemer aansprakelijk voor schade die hij veroorzaakt. Als de buren geen aannemer hebben ingeschakeld en de werkzaamheden dus zelf hebben uitgevoerd, dan zijn de buren zelf aansprakelijk voor de schade. Doorloop dan de onderstaande stappen.

Bespreek de schade met uw buren (Of hun aannemer)

Als u schade heeft, vraag de aannemer van uw buren dan om de schade bij u te bekijken. Laat met de nulmeting zien dat u de schade nog niet had voor de verbouwing. Bespreek met elkaar hoe u de schade gaat oplossen. Als de buren de werkzaamheden zonder aannemer hebben uitgevoerd, bespreek dit dan met de buren zelf. Attendeer uw buren erop dat zij de schade wellicht kunnen melden op hun aansprakelijkheidsverzekering.

Stel uw buren of hun aannemer aansprakelijk

De tweede stap is het aansprakelijk stellen van degene die de schade heeft veroorzaakt. Als de buren een aannemer hebben ingeschakeld, dan is dat dus de aannemer. Stuur een aangetekende brief naar de aannemer en vraag om een schadevergoeding. Hebben uw buren geen aannemer of weet u niet wie de aannemer is? Stuur de brief dan naar uw buren met het eventuele verzoek de aansprakelijkstelling door te zetten naar hun aannemer.

Meld de schade bij uw eigen woonhuisverzekering

Soms valt de schade ook onder de dekking van uw eigen verzekering. Uw eigen verzekeraar stuurt dan vaak een deskundige om de hoogte van de schade vast te stellen.

Laat een expert de schade vaststellen

Bent u het niet eens met de aannemer van de buren over de hoogte van de schade? Laat dan een bouwkundig expert een schaderapport opmaken. Hiermee bewijst u welke schade door de werkzaamheden van de aannemer is veroorzaakt. Als u slaagt in het bewijs, kan de aannemer verplicht worden de schade te vergoeden. U betaalt zelf de kosten voor de schade-expert, dus maak vooraf goed de afweging of de kosten van de expert opwegen tegen de schadevergoeding. Het kan zijn dat uw verzekeraar een vergoeding geeft. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

Ga op zoek naar een mediator

Als de buren de werkzaamheden zelf uitgevoerd hebben en komt u er samen niet uit? Zoek dan de hulp van een mediator. Zij kunnen u helpen om in gesprek te komen met buren. Schade is vervelend, maar een burenruzie willen we ten alle tijden voorkomen.

Naar de rechter

Als laatste redmiddel kunt u naar de rechter stappen. Voorals als de buren de werkzaamheden zelf uitgevoerd hebben, moet u goed nadenken over de procedure bij de rechter. De relatie met de buren zal er niet beter op worden. Ga alleen naar de rechter als u echt alles al heeft geprobeerd. Vaak kan mediation sneller tot een oplossing leiden waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Lees verder