Hoe bereken ik de transitievergoeding bij ontslag?

De transitievergoeding bij ontslag berekent u volgens een vaste formule. Onderdelen van deze formule zijn het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. Lees aan de hand van twee rekenvoorbeelden hoe het werkt. Deze situatieschetsen zijn ter illustratie. De transitievergoeding kan in de praktijk anders uitvallen.

Let op: Wet arbeidsmarkt in balans in aantocht
Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Deze wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans.

Wilt u weten wanneer een werknemer recht heeft op een transitievergoeding? Lees dan het blog over de voorwaarden voor een transitievergoeding .

Rekenvoorbeelden transitievergoeding

Situatieschets 1

Willem (22) werkt bij een cateringbedrijf. Zijn werkgever zet Willems arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voort door deze niet te verlengen. Hij heeft een bruto maandsalaris van € 1500 en is 2 jaar in dienst.

Hoe hoog is de transitievergoeding?
De basisregel voor de transitievergoeding is dat een werknemer recht heeft op:

  • 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst.
  • 1/4 maandsalaris per elk half dienstjaar dat een werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest.
Het maandsalaris is € 1500. Het volgende bedrag is nodig voor de berekening:

  • 1/6 maandsalaris is € 1500 / 6 = € 250

Het aantal halve dienstjaren is 4.

De transitievergoeding voor Willem komt dus neer op: € 250 x 4 = € 1000. Dit bedrag is lager dan de maximale transitievergoeding van € 79.000 in 2018. Het definitieve bedrag is dus € 1000.

Situatieschets 2

Marije (53) is teamleider in een zorginstelling. De kantonrechter ontbindt haar arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren. Zij is 15 jaar in dienst en heeft een maandsalaris van € 4500.

Hoe hoog is de transitievergoeding?
De basisregel voor de transitievergoeding is dat een werknemer recht heeft op:

  • 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst.
  • 1/4 maandsalaris per elk half dienstjaar dat een werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest.
Een werknemer van 50 jaar of ouder die langer dan 10 jaar in dienst was, heeft recht op:

  • 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar vanaf de leeftijd van 50 jaar.
Het maandsalaris is € 4500. De volgende bedragen zijn nodig voor de berekening:
  • 1/6 maandsalaris is € 4500 / 6 = € 750
  • 1/4 maandsalaris is € 4500 / 4 = € 1125
  • 1/2 maandsalaris is € 4500 / 2 = € 2250

Op het moment dat Marije 50 jaar werd, was zij 12 jaar in dienst. Het aantal halve dienstjaren in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst is dus 20. Daarnaast is zij tot die leeftijd 4 halve dienstjaren langer dan 10 jaar in dienst geweest. Verder is Marije vanaf de leeftijd van 50 jaar 6 halve dienstjaren in dienst geweest.

De transitievergoeding voor Marije komt dus neer op: € 750 x 20 + € 1125 x 4 + € 2250 x 6 = € 33.000. Dit bedrag is lager dan de maximale transitievergoeding van € 81.000. Het definitieve bedrag is dus € 33.000.

Let op: wijziging transitievergoeding!
Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Deze wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans.

Bereken nu uw transitievergoeding