Conflict met huurder of verhuurder, wat nu?

Er zijn verschillende aanleidingen waardoor een huurder en verhuurder met elkaar in conflict komen. Vaak ontstaan conflicten over onderhoud, renovatie, gebreken, huur opzeggen, huur overdragen, huur voortzetten of huurverhoging. Afhankelijk van waar het conflict over gaat, kun je samen zoeken naar een passende oplossing. Komen jullie er niet uit? Schakel dan de hulp van een juridisch specialist in. 

Conflicten met huurder of verhuurder over onderhoud, renovatie en gebreken van een huurruimte

Een bedrijfspand heeft onderhoud nodig. Afhankelijk van de vastgelegde afspraken in het huurcontract heeft zowel de huurder als verhuurder te maken met verplichtingen. Toch kunnen conflicten tussen beiden ontstaan. Bijvoorbeeld over wie verantwoordelijk is voor onderhoud, renovatie en bij gebreken. 

Welk onderhoud voor rekening van de huurder komt, hangt af van wat er in de huurovereenkomst is vastgelegd. Wanneer je te maken hebt met achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld als er duidelijk sprake is van een gebrek, dan heeft de verhuurder vaak een herstelplicht. 

Zowel de huurder als verhuurder zijn gebaat bij een goed onderhouden bedrijfspand. Lees hier meer over wat je kunt doen bij een conflict tussen huurder en verhuurder over de onderhoud van een bedrijfspand.

Conflict met huurder of verhuurder over huurprijs

Heb je een conflict met de huurder of verhuurder over de huurprijs? Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met huurprijsverhoging, huurprijsverhoging na indeplaatsstelling, lekkage aan bedrijfsinventaris of servicekosten. Lees dan meer over wat je rechten zijn bij zo’n conflict

Verplichtingen van een verhuurder

 De verhuurder van een bedrijfspand heeft grof gezegd drie verplichtingen. Dat is bepaald in het Burgerlijk Wetboek. De verhuurder moet het bedrijfspand ter beschikking stellen, (afhankelijk van de inhoud van de huurovereenkomst) gebreken herstellen en hier ook de kosten voor dragen.

Als huurder mag je verwachten dat je een goed onderhouden bedrijfspand krijgt, zoals in de huurovereenkomst staat aangegeven. De verhuurder moet het bedrijfspand zo opleveren dat je als huurder de ruimte kunt gebruiken waarvoor je het wilt gebruiken. 

Rechten van een huurder

In de wet zijn verschillende rechten vastgelegd om de huurder van een bedrijfspand te beschermen. De verhuurder mag hier niet van afwijken. Zelfs niet wanneer dit wel in de huurovereenkomst staat.

Soms heb je als huurder recht op huurbescherming. Dit is een verzekering dat je het bedrijfspand voor een langere periode kunt gebruiken. In andere gevallen kun je recht hebben op ontruimingsbescherming. Wanneer je een beroep doet op ontruimingsbescherming, kun je de ontruiming van het bedrijfspand vertragen. Je kunt hier bijvoorbeeld gebruik van maken wanneer de verhuurder de huur opzegt, maar je nog geen nieuwe bedrijfsruimte hebt gevonden.

Mag een verhuurder de huurovereenkomst opzeggen? 

In de meeste gevallen mag een verhuurder de huurovereenkomst niet zomaar verbreken. Dit mag alleen wanneer er sprake is van een dringende aanleiding of reden. Bijvoorbeeld wanneer de huurder achterloopt met de betaling van de huur of overlast veroorzaakt. 

Als je een bedrijfsruimte huurt die openbaar toegankelijk is, kun je in de meeste gevallen aanspraak maken op huurbescherming. Het gaat daarbij meestal om de huur van een winkelruimte. 

Mag een huurder de huurovereenkomst opzeggen?

Als huurder mag je de huurovereenkomst tussentijds opzeggen. Het tussentijds opzeggen moet schriftelijk per aangetekende brief. In deze brief moet duidelijk naar voren komen wat de reden voor opzegging is. Hoe langer de huurovereenkomst duurt, hoe meer mogelijkheden de verhuurder heeft om de huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte te beëindigen. De wet schrijft voor op welk moment de verhuurder welke opzeggingsmogelijkheden heeft.  

Conflicten over opzeggen huurovereenkomst bedrijfspand

Wil je de huurovereenkomst bedrijfspand opzeggen of overdragen? Houd rekening met een aantal strikte regels. Afhankelijk van het type huurovereenkomst heb je in ieder geval te maken met een opzegtermijn. In de overeenkomst staat aangegeven wat de termijn is. Als huurder voorkom je conflicten door de huur schriftelijk per aangetekende post op te zeggen. Daarnaast heb je dan bewijs dat je op tijd was.

Wil je als huurder de huurovereenkomst van het bedrijfspand tussentijds opzeggen? Dan kan dat alleen wanneer dit met wederzijdse instemming is of wanneer je een andere huurder hebt gevonden. Overleg dit eerst met de verhuurder. Zorg daarom ook dat je de bedrijfsruimte oplevert zoals in de huurovereenkomst staat aangegeven.

De verhuurder zegt huur bedrijfspand op

In sommige gevallen mag de verhuurder kan de huur van het bedrijfspand opzeggen. Dat kan leiden tot conflicten tussen de huurder en verhuurder, bijvoorbeeld als de huurder niet van plan was om de overeenkomst op te zeggen. Je hoeft als huurder niet in iedere situatie akkoord te zijn met de opzegging. Dit hangt vooral af van het soort bedrijfsruimte dat gehuurd wordt, van de looptijd van de overeenkomst, en de opzeggingsgrond. Heb je een huurcontract voor een winkelruimte? Dan staat de bescherming van de huurder voorop. Bij overige bedrijfspanden is het voor een verhuurder makkelijker om de huur op te zeggen. 

Voorkom conflicten met huurder of verhuurder met een goede huurovereenkomst 

Conflicten tussen huurder en verhuurder kun je vaak voorkomen door gemaakte afspraken in de huurovereenkomst op te nemen. Zie de huurovereenkomst als het startpunt van een goede relatie tussen huurder en verhuurder. 

Vind je het lastig om een huurovereenkomst op te stellen? Maak een voorbeeld huurcontract voor kantoorruimte aan de hand van onze documentengenerator. Raadpleeg een van onze adviseurs wanneer je meer specifieke onderdelen in het contract op wil laten nemen. Zo ben je ervan verzekerd dat het huurcontract past bij jullie situatie.

Oplossingen bij een conflict met je huurder of verhuurder

Heb je op dit moment een conflict met jouw (ver)huurder? Ook dan kunnen we je verder helpen. We kunnen bijvoorbeeld je juridische situatie te beoordelen, of je bijstaan in het vinden naar een oplossing met zakelijke mediation.

Heb je een vraag over een conflict met je huurder of verhuurder?

Je kunt ons altijd bellen of online je vraag stellen. Ben je verzekerd? Meld dan hier je juridische vraag. Ben je niet verzekerd? Bel ons dan op 088 3279 853.

Zo helpen we je

Beoordeling van je situatie

  • Jurist beoordeelt je kansen
  • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
  • Duidelijkheid over je opties
  • Strategisch juridisch advies

Onderhandeling en bemiddeling

  • Als amicaal overleg niet helpt
  • Beoordeling kans van slagen
  • Zeker van maximaal resultaat
  • Ervaren jurist: betere deal
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.