De NOW-regeling en bedrijfseconomisch ontslag

Per 1 maart is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 1.0) geïntroduceerd. Een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies. Inmiddels heeft het kabinet een tweede ronde van de NOW (NOW 2.0) aangekondigd. Vanaf 6 juli kunnen werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% een beroep doen op een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september 2020.

Webinar NOW-regeling

Op 8 juni heeft DAS een webinar georganiseerd over de NOW-regeling. Zo zijn we ingegaan op de verschillen in de regeling. Ook zijn we ingegaan op de mogelijkheid van het door voeren van bedrijfseconomisch ontslag, de consequenties hiervan en de (totale) kosten waar een ondernemer in de verschillende scenario’s rekening mee moet houden.

Bekijk het webinar

Tijdens het webinar zijn er veel vragen gesteld. De vragen over bedrijfseconomisch ontslag kunt u hier terugvinden.
De overige vragen die tijdens het webinar zijn gesteld kunt u hier terugvinden.

 

Verschillen in de NOW-regeling

Belangrijk om aan te geven is dat de NOW 2.0 dezelfde methode van tegemoetkoming hanteert. Er zijn wel enkele wijzigingen ten opzichte van NOW 1.0.

  • Zo is de opslag om de extra kosten te dekken verhoogd van 30 naar 40%.
  • De ontslagboete van 150% is in NOW 2.0 aangepast. Sluit je een collectief ontslag voor 20 of meer werknemers? Dan is een akkoord met vakbonden of een personeelsvertegenwoordiging nodig. Als je hier niet uitkomt, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan.

Nieuw in NOW-regeling 2.0: Inspanningsplicht

Werkgevers moeten werknemers stimuleren om aan bij- of omscholing te doen voor het behoud van werk. Werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd en middelen ter beschikking te stellen uit opleidings- en ontwikkelfondsen die je voor verschillende sectoren hebt. Het kabinet maakt hier geld voor vrij.

Bedrijfseconomisch ontslag

Voer je een bedrijfseconomisch ontslag door via UWV,  dan zijn de gevolgen meer vergaand. Dan wordt niet alleen het loon van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de definitieve subsidie wordt gebaseerd. Ook moet je bij een ontslagaanvraag bij UWV goed uitleggen waarom je, ondanks dat je een beroep doet op de NOW, tóch ontslagen wilt doorvoeren. Je moet als werkgever dan goed motiveren waarom bedrijfseconomisch ontslag naast een beroep op de NOW noodzakelijk is.

De extra boete van 50% geldt onder NOW 2.0 weliswaar niet meer, maar je moet als werkgever wel goed rekenen of het verstandig is om naast een beroep op de NOW-regeling bedrijfseconomische ontslagen door te voeren. Kijk hier voor een aantal rekenvoorbeelden.

Communicatiemiddelen

DAS heeft communicatiemiddelen ontwikkeld die u kunnen helpen:

Rekenvoorbeelden

 


 

Situatie 1: werkgever met 5 werknemers a € 3.000 loon per maand. Loonsom € 15.000.
Omzetverlies 30%

Onder NOW 1.0
NOW subsidie: 30% x € 15.000 x 3 (maanden) x 1,3 (opslagpercentage) x 0,9 (max. subsidie) = € 15.795. Voorschot: 80% x € 15.795 = € 12.636

Stel: Werkgever vraagt in mei bedrijfseconomisch ontslag voor 2 werknemers.
De loonsom van die 2 werknemers is 2 x € 3.000 = € 6.000
De correctie op de subsidie is: € 6.000 x 3 x 1,3 x 0,9 x 1,5 (boete) = € 31.590
Gevolg:  werkgever moet het volledige voorschot van € 12.636 subsidie terug betalen.

Onder NOW 2.0
NOW subsidie: 30% x € 15.000 x 4 (maanden) x 1,4 (opslagpercentage) x 0,9 (max. subsidie) = € 22.680. Voorschot: 80% x € 22.680 = € 18.144

Stel: werkgever vraagt in mei bedrijfseconomisch ontslag voor 2 werknemers.
De loonsom van die 2 werknemers is 2 x € 3.000 = € 6.000
De correctie op de subsidie is: € 6.000 x 4 x 1,4 x 0,9 = € 22.680
Gevolg: werkgever moet het volledige voorschot van € 18.144 subsidie terug betalen.


 

Situatie 2: werkgever met 5 werknemers a € 3.000 loon per maand. Loonsom € 15.000.
Omzetverlies 100%

Onder NOW 1.0
NOW subsidie: 100% x € 15.000 x 3 (maanden) x 1,3 (opslagpercentage) x 0,9 (max. subsidie) = € 52.650.
Voorschot: 80% x € 52.650 = € 42.120

Stel: werkgever vraagt in mei bedrijfseconomisch ontslag voor 2 werknemers.
De loonsom van die 2 werknemers is 2 x € 3.000 = € 6.000
De correctie op de subsidie is: € 6.000 x 3 x 1,3 x 0,9 x 1,5 (boete) = € 31.590

Gevolg: werkgever heeft recht op subsidie van € 52.650 - € 31.590) = € 21.060
Deze werkgever moet terug betalen (€ 42.120 -€ 21.060) = € 21.060

Onder NOW 2.0
NOW subsidie: 100% x€  15.000 x 4 (maanden) x 1,4 (opslagpercentage) x 0,9 (max. subsidie) = € 75.600.
Voorschot: 80% x € 75.600 = € 60.480

Stel: werkgever vraagt in mei bedrijfseconomisch ontslag voor 2 werknemers.
De loonsom van die 2 werknemers is 2 x € 3.000 = € 6.000
De correctie op de subsidie is: € 6.000 x 4 x 1,4 x 0,9 = € 30.240

Gevolg: werkgever heeft recht op subsidie van  (€ 75.600 - € 30.240) = € 45.360
Deze werkgever moet terug betalen (€ 60.480 - € 45.360) = € 15.120

 Conclusie is dat het belangrijk is om als werkgever van tevoren niet alleen een goede berekening van de hoogte van de subsidie te laten maken, maar ook van het mogelijk te verrekenen deel wanneer je tóch ontslagen doorvoert. En houd er dan ook rekening mee dat je bij ontslag ook een transitievergoeding moet betalen.

Lees verder