Conflict met je zakelijk partner

Adviesgesprek


 
 • Oriënterend gesprek met onze MKB-adviseur over je situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Bel zelf of vraag een gesprek aan

Beoordelen situatie

 • Beoordeling van je juridische kans van slagen
 • Advies over de beste strategie

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat kun je zelf doen bij een conflict met je zakelijk partner?

 1. Ga met je zakelijk partner in gesprek. Onderzoek vervolgens de oorzaak van het conflict en de beweegredenen waarom je zakelijk partner niet meer mee wil werken.
 2. Zorg er altijd voor dat je afspraken goed worden vastgelegd. Onze jurist helpt je hier graag mee. Laat direct een samenwerkingsovereenkomst opstellen.
 3. Lees de afspraken die in het contract zijn vastgelegd nog eens goed na. Houd je aan de overige bepalingen van het contract voor zover die zich buiten het conflict bevinden.
 4. Doe op voorhand geen toezeggingen aan je zakelijk partner of aan de zzp'er met wie je samenwerkt. Kom je er dan niet uit? Laat onze jurist eerst je situatie beoordelen.

Franchiseformule

Onderdeel uitmaken van een franchiseformule kan soms tot gedoe leiden. Bijvoorbeeld als jij uit de formule wilt stappen. Of als er onenigheid ontstaat over afdrachten. Dat zijn vervelende conflicten, die grote gevolgen kunnen hebben.

Als franchisegever heb je recht op:

 • afdrachten van de franchisenemer als het franchisecontract voortduurt;
 • een eventueel boetebeding uit jouw contract als dat van toepassing is en bewezen.

Als franchisenemer heb je recht op:

 • nakoming van het contract als een van de bepalingen uit het contract wordt geschonden;
 • eventuele schadeloosstelling als je schade lijdt door een gedraging van de franchisegever.

Heb je een vraag over een conflict met je zakelijk partner of heb je een claim van jouw vennoot ontvangen?

Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 856. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan via 020 651 1715 voor advies.

Lees verder