Wet franchise: alles wat je moet weten

Met de komst van de nieuwe Wet franchise is de positie van franchisenemers enorm verbeterd. Voordat deze wet er was, werden zakelijk handelende partijen weinig tot niet beschermd. Bijvoorbeeld tegen nadelige overeenkomsten. Maar het blijft nog steeds belangrijk om je rechten te kennen wanneer zich een vervelende situatie voordoet. De juristen van DAS staan voor je klaar.

Wat is een franchise?

Bij franchising gaan een zelfstandig ondernemer (de franchisenemer) en een grote organisatie (de franchisegever) een samenwerking aan. De franchisenemer mag, tegen betaling, gebruik maken van de formule en het concept van de franchisegever. Dat houdt in dat de franchisenemer direct een bedrijf kan starten op basis van de franchiseformule. De formule werkt alleen als de franchisegever en franchisenemer hecht samenwerken. Een goede taakverdeling en gemeenschappelijke uitstraling naar de markt maken het verschil.

Wat is de nieuwe Wet franchise?

Sinds 1 januari 2021 is de Wet franchise van kracht. Vóór deze wet was er een franchisecode. Deze code bestond vooral uit aanwijzingen om de relatie tussen een franchisegever en franchisenemer vorm te geven. Doordat de franchisecode niet verplicht was, had dit niet het gewenste effect.

Het doel van de Wet franchise is om de rechtspositie van franchisenemers te versterken. Zo schrijft de nieuwe wet voor welke informatie een franchisegever minimaal moet delen met geïnteresseerde franchisenemers. Op basis van deze informatie kunnen ze een weloverwogen beslissing nemen om wel of niet aan te sluiten bij de franchiseformule.

4 hoofdlijnen uit de franchisewet

De franchisewet legt de nadruk op 4 onderdelen. Alle verschillende onderdelen hebben invloed op de verhouding tussen franchisegever en franchisenemer.

1. Voor het afsluiten van het franchisecontract
Je wilt niet aan een franchiseformule vastzitten wanneer deze niet aan je verwachting voldoet. Daarom is een belangrijk onderdeel van de wet om een sterkere informatiepositie te creëren voor de franchisenemer. Voordat beide partijen een overeenkomst sluiten, moeten ze elkaar alle financiële informatie geven die van belang is. Een belangrijke aanvulling is de bedenktijd van 4 weken. In deze periode kan de geïnteresseerde franchisenemer nadenken over de afspraken en eventueel aanvullend onderzoek doen.

Daarnaast moet de franchisegever de volgende informatie met de franchisenemer delen.

 • De te tekenen franchiseovereenkomst inclusief alle bijlagen.
 • Overzicht van de totale investeringen inclusief alle te betalen vergoedingen, toeslagen en bijdragen, met toelichting waarvoor die dienen.
 • Manier en frequentie van overleggen tussen franchisegever en franchisenemer(s). Hierbij moeten ook de contactgegevens van de contactpersoon gedeeld worden.
 • Informatie over de financiële gezondheid van de franchisegever.
 • Overzicht van financiële informatie over de beoogde/of vergelijkbare locatie van de franchisenemer.
 • Alle overige relevante informatie voor een franchisenemer.

2. Zorgplicht tijdens de duur van de franchiseovereenkomst
In de zorgplicht staat vastgelegd dat de franchisegever de franchisenemer bijstand, commerciële en technische ondersteuning geeft wanneer dat nodig is. De franchisegever zorgt dat de franchisenemer de franchiseformule zo goed mogelijk kan uitvoeren. Een franchisegever mag de roep om hulp van een franchisenemer niet negeren.

3. Overleg tussen franchisegevers en franchisenemers
Franchise is een samenwerking. Je kunt niet goed samenwerken wanneer sprake is van slechte communicatie. Daarnaast is overleg nodig voor een goede samenwerking. In de franchisewet is opgenomen dat de franchisegever met regelmaat, en minimaal één keer per jaar, in overleg moet gaan met zijn franchisenemers. Op deze overlegmomenten kunnen onderwerpen als voorgenomen wijzigingen in de franchiseformule worden overlegd.

4. Beëindiging van de franchiseovereenkomst
Wordt de franchiseovereenkomst beëindigd? Dan geldt een eventueel schriftelijk concurrentiebeding van maximaal één jaar binnen het werkgebied van de franchisenemer. De wet sluit op deze manier aan bij de huidige rechtspraak over concurrentiebeding.

Daarnaast beschermt het de franchisenemer nog op een andere belangrijke manier. Als franchisenemer kun je niet gedwongen worden om de onderneming tegen ongunstige voorwaarden te verkopen. In de franchisewet staat aangegeven dat de franchiseovereenkomst aangeeft hoe de goodwill (vergoeding) wordt bepaald. Net als de rekenmethode en wat de omvang van de goodwill is. Het verschil is dat vooraf op een duidelijke en eerlijke manier bekend is wat de waarde is wanneer de franchisenemer stopt.

Rechten franchisenemer en franchisegever

Onderdeel uitmaken van een franchiseformule kan soms tot een zakelijk conflict leiden voor de franchisegever en franchisenemer. Denk aan het niet-naleven van de opgestelde afspraken of wanneer de franchisenemer besluit om uit de formule te stappen. Beide partijen hebben rechten die zijn vastgelegd in de franchisewet.

Plichten franchisegever

 •  Als franchisegever geef je de franchisenemer op tijd informatie over de franchiseformule en de financiële cijfers.
 • Tijdens de bedenktijd mag je als franchisegever de franchiseovereenkomst niet nadelig voor de franchisenemer aanpassen.
 • Een franchisegever is verplicht om minstens één keer per jaar met zijn franchisenemers te overleggen.
 • Als franchisegever bied je bijstand en ondersteuning aan de franchisenemer wanneer hij of zij daarom vraagt. Denk aan technische en commerciële ondersteuning.

Rechten en plichten franchisenemer

 •  Een franchisenemer moet op tijd informatie geven over zijn financiële situatie voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. 
 • De franchisenemer heeft het recht om (tijdig) informatie te ontvangen over de franchiseformule. 
 • De franchisenemer heeft een onderzoeksplicht. Dat betekent dat de franchisenemer zelf actie moet ondernemen om te voorkomen dat hij of zij op basis van onjuiste informatie of onduidelijkheden de franchiseovereenkomst ondertekent. 
 • Als franchisenemer heb je recht op minimaal vier weken bedenktijd. Binnen deze tijd kun je voldoen aan je onderzoeksverplichting.

Hulp nodig of vragen over de franchisewet? 

Kom je er als franchisegever of franchisenemer samen niet uit, ondanks de franchisewet? Raadpleeg dan een van onze juridisch specialisten. Ben je verzekerd? Stel dan hier je juridische vraag. Niet verzekerd? Geen probleem. Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 856 en dan bekijken we samen hoe wij je het beste kunnen helpen.

Zo helpen we je

Zakelijke mediation

 • Vind een oplossing zonder tussenkomst van de rechter
 • Verloopt sneller en informeler dan een juridische procedure
 • Een mediationprocedure is goedkoper dan een juridische procedure
Gratis intake

Beoordeling van je situatie

 • Jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies

Onderhandelen en bemiddelen

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
V.a. 1.069,-
1 van 3
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.