Opzeggen huur bedrijfsruimte door huurder

Huur je een bedrijfsruimte en wil je die opzeggen? Weet dat je dat als huurder niet op ieder moment in de maand kunt doen. De opzegtermijn voor de bedrijfsruimte hangt af van de soort huurovereenkomst. En hoe zit het met tussentijds opzeggen en de oplevering na opzegging?

Zo kunnen wij je helpen

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over uw situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Vraag zelf een gesprek aan
 • Of bel direct: 088 3279 853

Beoordeling van je juridische kansen

 • Inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Advies voor de beste strategie

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

 

Opzegtermijn huurovereenkomst

De opzegtermijn van een huurovereenkomst van een bedrijfsruimte is meestal een jaar of een half jaar. In alle gevallen geldt: raadpleeg voor de exacte opzegtermijn jouw huurovereenkomst. Zeg de huur schriftelijk en per aangetekende post op. Zo heb je bewijs dat je op tijd hebt opgezegd.

Huur opzeggen per welke datum?

Stel, in jouw huurovereenkomst staat dat je vanaf 1 december 2020 een bedrijfsruimte huurt, met een huurtermijn van 3 jaar en een opzegtermijn van 6 maanden. Dat wil zeggen dat de eerste huurperiode eindigt op 30 november 2023. De huurovereenkomst eindigt niet automatisch. Wil je de huurovereenkomst aan het einde van de eerste huurperiode beëindigen? Zeg die dan tijdig op. In dit voorbeeld is dat uiterlijk voor 1 juni 2023.

Uitzonderingen op de opzegtermijn

De opzegtermijn is niet voor alle bedrijfsruimten hetzelfde. Zo geldt een uitzondering voor winkelruimtes. Bij een winkelruimte is in de wet bepaald dat de huurovereenkomst moet gelden voor een periode van 5 jaar of langer. 

De huurperiode van 5 jaar wordt automatisch verlengd met opnieuw een periode van 5 jaar. Als huurder kun je uiteraard wel opzeggen na de eerste 5 jaar. Houd wel rekening met de opzegtermijn van minimaal 1 jaar, voor zogenoemde 290-bedrijfsruimten, gedurende de eerste 10 jaar.

Beëindigen huur bedrijfsruimte met wederzijds goedvinden

In sommige gevallen stemt een verhuurder in met de opzegging door een huurder. Neem daarom altijd contact op met de verhuurder om de mogelijkheden te bespreken. Misschien is de verhuurder bereid om een regeling te treffen. Zorg ervoor dat je afspraken over het beëindigen van de huurovereenkomst schriftelijk worden vastgelegd. Zowel de huurder als verhuurder moet die ondertekenen.

Huurovereenkomst tussentijds opzeggen, mag dat?

Je komt voor een situatie te staan waardoor je vóór het einde van de huurperiode de huurovereenkomst wilt opzeggen. Helaas kan dit niet zomaar. Tussentijds opzeggen kan alleen onder de volgende voorwaarden.

 1. Opzeggen huurovereenkomst met wederzijdse instemming
  In sommige gevallen stemt de verhuurder in met een tussentijdse opzegging door de huurder. Neem daarom altijd contact op met de verhuurder. De kans bestaat dat de verhuurder bereid is om samen tot een regeling te komen. Leg de afspraken over het beëindigen van de huurovereenkomst schriftelijk vast en onderteken die beide.

 2. Je hebt zelf een andere huurder gevonden
  Staat jouw bedrijfspand op een populaire locatie? Dan kunnen andere bedrijven staan te springen om jouw bedrijfspand. Heb je een geschikte opvolger gevonden voor het huurcontract? Overleg dit dan eerst met de verhuurder en stel een brief op over het voortzetten van de huur. De verhuurder is in principe verplicht om akkoord te gaan met de opvolging van de huurovereenkomst. Een uitzondering is dat je niet kunt aantonen dat de opvolger aan de financiële verplichting van de huurbetaling kan voldoen.

Voorbeeldbrief opzeggen huur

Je kunt je huurcontract opzeggen door een aangetekende brief naar de verhuurder te sturen. Houd bij het opstellen van je opzegbrief rekening met de duur en het soort huurcontract. Zeg de huur op binnen de aangegeven opzegtermijn.

Neem onderstaande onderdelen mee bij het opzeggen van het huurcontract.

 • Naw-gegevens van de verhuurder (naam, adres, woonplaats)
 • Aangetekend: huurcontract opzeggen
 • Datum en woonplaats
 • Geachte heer/mevrouw
 • Opzeggen huurovereenkomst, vermelden waar het bedrijfspand gelegen is
 • Vermelden ingangsdatum en einddatum opzegtermijn
 • Overhandigen sleutels 
 • Vermelden dat je graag een bevestiging ontvangt van de stopzetting van de huurovereenkomst
 • Afsluiten met je naam en achternaam

Opleveren bedrijfsruimte bij opzeggen huurovereenkomst

De staat waarin je een bedrijfsruimte moet opleveren na opzegging staat in de huurovereenkomst. In de meeste gevallen lever je het gehuurde pand in de oorspronkelijke staat op.

Heb je aanpassingen gemaakt aan de bedrijfsruimte? Denk aan het plaatsen van een horecakeuken, koelcel of verlaagd plafond met verlichting. Dan moet je dit volgens de overeenkomst verwijderen.

Indeplaatsstelling bij opzeggen huurovereenkomst

Bij een indeplaatsstelling stapt je opvolger feitelijk in de schoenen van jou als vorige huurder. Alle verplichtingen zijn dan voor je opvolger. Als nieuwe huurder kun je te maken krijgen met aanpassingen aan de bedrijfsruimte die door de vorige huurder zijn aangebracht. Aan het einde van jouw huurperiode kan de verhuurder jou verplichten om de aanpassingen te verwijderen. Dat kan een kostbare aangelegenheid worden. Doe je dat niet? Dan kan de verhuurder het laten doen en de kosten op jou als nieuwe huurder verhalen. We raden je aan om bij de indeplaatsstelling hier goede afspraken over te maken.

Juridische hulp bij opzeggen huurovereenkomst van een bedrijfsruimte

Heb je vragen bij het opzeggen van de huurovereenkomst van je bedrijfsruimte? Laat je adviseren door een van de specialisten van DAS. Wij staan je bij om te zorgen voor een soepele opzegging van je huurovereenkomst zonder gedoe. Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 853. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 800 voor advies.

Lees verder

Veelgestelde vragen