Jac­que­li­ne Brou­wer

Jacqueline werkt al vanaf 1993 bij de Zorgdesk van DAS. Zij is ervaren op het gebied van klacht- en tuchtrecht. Jacqueline behartigt de belangen van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg bij geschillen onderling in samenwerkingsverbanden, met instellingen of met zorgverzekeraars. Jacqueline is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.