DAS Fi­nan­ci­ë­le Coa­ching

De kredietcrisis heeft veel Nederlanders in financiële problemen gebracht. En de nasleep daarvan merkt u elke dag. Medewerkers die niet optimaal presteren, verzekerden of huurders die niet betalen of een dalende omzet. De financiële coaches van DAS helpen: met een persoonlijke aanpak en intensieve begeleiding.

Direct aanvragen
 • Financiële Coaching
 • Coachingprogramma's
 • Vroegsignalering

Voorkomen, beheersen én oplossen

De Financiële Coaches van DAS helpen financiële probleemsituaties te voorkomen, beheersen en op te lossen. Hoe we dat doen? We maken administraties financieel gezond en leren huishoudens en bedrijven hun inkomsten en uitgaven te bewaken. Ook trainen we uw organisatie, zodat u in staat bent medewerkers, huurders en cliënten met financiële problemen sneller te herkennen en u ze kunt helpen deze problemen op te lossen.

Wat doen Financiële Coaches?

 • Coaching op locatie bij belangrijke gebeurtenissen, zoals een scheiding of ontslag
 • Crisisinterventie
 • Bemiddeling met schuldeisers
 • Kennis en vaardigheden bijbrengen
 • Mentaliteitsverandering realiseren om de zelfredzaamheid van de cliënt te verbeteren en herhaling te voorkomen
 • Cursussen en trainingen geven
 • Begeleidingstrajecten voor schuldhulpverleners
 • 79 % van de Nederlandse bedrijven heeft werknemers met financiële problemen
 • Het productiviteitsverlies van werknemers met financiële problemen is zo’n 20%
 • Het aantal huisuitzettingen steeg ten opzichte van 2012 met 8%
 • 120.000 verzekerden betalen al jaren niet of nauwelijks zorgpremie
 • Vroeg in actie komen bij financiële problemen voorkomt erger

Coachingprogramma's op maat

 • Werkgevers - coachen en begeleiden van hun werknemers met (dreigende) financiële problemen.
 • Woningcorporaties, verhuurders en hypotheekverstrekkers - coachen en begeleiden van cliënten met dreigende financiële problemen.
 • Zorgaanbieders  - coachen en begeleiden van cliënten met betalingsproblemen.
 • Gemeenten - voorkomen van of het uitvoeren van (wettelijke) schuldhulpverlening.
 • Ondernemers - begeleiding in financieel zware tijden.

Coachingprogramma's op maat

Verwacht u dat medewerkers, cliënten, of huurders in financiële problemen komen? Of vreest u voor de toekomst van uw bedrijf? Voorkom problemen en schakel een financiële coach van DAS in. We springen bij in de meest uiteenlopende situaties. Van budgetcoaching voor een medewerker die in scheiding ligt tot een workshop voor HR-professionals: samen met u bepalen we de aanpak.

DAS Financiële Coaching is gericht op het voorkomen, beheersen en oplossen van financiële probleemsituaties. We bieden onder andere de workshops ‘Leren budgetteren’ en ‘Hoe om te gaan met medewerkers in financiële problemen’ voor HR verantwoordelijken en leidingevenden, we faciliteren coachingtrajecten met een persoonlijk gerichte aanpak, geven budgetadviezen en ondersteunen bij schuldhulpverleningstrajecten. Wilt u weten wat DAS Financiële Coaching voor u kan betekenen? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

De Financiële Coaches van DAS helpen financiële probleemsituaties te voorkomen, beheersen en op te lossen. Hoe we dat doen? We maken administraties financieel gezond en leren huishoudens en bedrijven hun inkomsten en uitgaven te bewaken. Ook trainen we uw organisatie, zodat u in staat bent medewerkers, huurders en cliënten met financiële problemen sneller te herkennen en u ze kunt helpen deze problemen op te lossen.

Wat doen Financiële Coaches?

 • Coaching op locatie bij belangrijke gebeurtenissen, zoals een scheiding of ontslag
 • Crisisinterventie
 • Bemiddeling met schuldeisers
 • Kennis en vaardigheden bijbrengen
 • Mentaliteitsverandering realiseren om de zelfredzaamheid van de cliënt te verbeteren en herhaling te voorkomen
 • Cursussen en trainingen geven
 • Begeleidingstrajecten voor schuldhulpverleners

Bespreekbaar maken

Financiële problemen bespreken is vaak lastig, mensen schamen zich ervoor en zullen niet snel openstaan om dit onderwerp te bespreken. Het is daarom belangrijk dat het onderwerp uit de taboesfeer wordt gehaald.

Drie belangrijke vragen die binnen uw organisatie spelen:

 • Hoe gaat uw organisatie nu om met cliënten, huurders en werknemers die in de financiële problemen zitten? 
 • Hoe maakt u dit thema bespreekbaar?
 • Hoe gaat uw organisatie hierop in spelen?

Onze specialisten geven u graag advies hoe om te gaan met dit onderwerp en welk beleid eventueel gevoerd kan worden. Tevens kunnen zij een programma samenstellen waar u als opdrachtgever en de cliënt bij gebaat zijn.

Vroegsignalering

Veel ellende kan worden voorkomen wanneer financiële problemen vroegtijdig herkend worden en bespreekbaar worden gemaakt. Signalen herkennen we vaak pas als iemand al in de schulden zit, bijvoorbeeld pas bij loonbeslag of huisuitzetting. Andere signalen kunnen zijn:
 • Verzoek om lening of voorschot
 • Verzoek om meer werk / uren
 • Concentratie en motivatieproblemen
 • Verhoogd verzuim
 • Huurachterstand
 • Vaak te laat betalen