Werknemer ontslaan om bedrijfseconomische redenen

Uw bedrijf draait niet goed en door één of meerdere werknemers te ontslaan, kunt u een faillissement voor uw bedrijf afwenden. Heeft u advies nodig bij uw aanvraag UWV? Onze juristen helpen u graag.

Onze oplossingen

VSO opstellen

 • Stel zelf uw vaststellingsovereenkomst op
 • Voldoet aan de wetgeving
 • Aanvullend juridisch advies mogelijk

Ontslagadvies van een jurist

 • 60 minuten overleggen met een ervaren jurist
 • Oriënterend gesprek over uw situatie
 • Direct advies over UWV aanvraag en vervolgstappen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Verslag en vervolgstappen per e-mail

Beoordelen situatie

 • Beoordeling van uw juridische kans van slagen
 • Advies over de beste strategie
 • Wij houden contact met uw tegenpartij
 • Wij onderhandelen voor u
 • Wij leggen afspraken voor u vast
 • Wij procederen voor u in een rechtzaak

VSO opstellen en onderhandelen

 • Opstellen van de VSO
 • Advies over de beste strategie
 • Wij houden contact met uw tegenpartij
 • Wij onderhandelen voor u
 • Wij leggen afspraken voor u vast
 • Wij procederen voor u in een rechtzaak

Verzekerd?

Bent u verzekerd en heeft u een vraag?

Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Terugkijken webinar Impact NOW regeling, ontslag en reorganisatie

Op maandag 8 juni heeft het webinar 'Impact NOW regeling, ontslag en reorganisatie' plaats gevonden. Tijdens dit webinar kwamen de belangrijkste voorwaarden en uiteraard ook de verschillen in de NOW regeling aanbod. Ook zijn we in gegaan op de mogelijkheid tot het doorvoeren van bedrijfseconomisch ontslag, de consequenties hiervan en de (totale) kosten waar een ondernemer in de verschillende scenario’s rekening mee moet houden.

Bekijk het webinar

Welke bedrijfseconomische redenen zijn er?

Je kunt een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.  Er zijn verschillende bedrijfseconomische redenen, zoals:

 • Financiële problemen 
 • Beëindiging van de bedrijfsactiviteiten
 • Reorganisatie 
 • Werkvermindering 
 • Bedrijfsverhuizing 
 • Technologische verandering waardoor minder werknemers nodig zijn 
 

Toets door het UWV

Als werkgever moet je het ontslag laten toetsen door het UWV en aantonen dat er bedrijfseconomische redenen zijn. Bijvoorbeeld door het aanleveren van jaarrekeningen als er financiële bedrijven zijn. Daarnaast moet je ook aantonen dat de juiste werknemer is voorgedragen voor ontslag (afspiegelingsbeginsel) en dat herplaatsing binnen het bedrijf niet mogelijk is. 

Zodra de aanvraag voldoet aan de eisen, mag je het contract van uw werknemer beëindigen.

Wanneer wordt de toets niet uitgevoerd door het UWV?

 • Het kan zijn dat er een cao-commissie is die de preventietoets uitvoert. Je moet dan niet het UWV om toestemming vragen, maar de cao-commissie.
 • Een tijdelijk contract van je medewerker kan niet tussentijds opgezegd worden. Dan moet je de kantonrechter vragen om het ontslag goed te keuren. De kantonrechter kijkt naar dezelfde eisen als het UWV.
 

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt bij ontslag. Enerzijds als compensatie, anderzijds om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. De hoogte hangt af van het salaris, de leeftijd van de werknemer en het aantal dienstjaren.


Lees hier hoe je de hoogte van de transitievergoeding berekent.

Mag ik een vaste kracht vervangen door een flexibele kracht?

Nee, je mag een vaste kracht niet zomaar vervangen door een flexibele kracht. Vaste krachten worden goed beschermd door de wet en aan ontslag heeft de overheid veel regels verbonden.

Dat betekent niet dat je helemaal geen mogelijkheden hebt om de organisatie anders in te richten en het personeelsbestand flexibeler te maken. Wanneer werknemers zelf weggaan, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen hun functie anders in te vullen.

Wilt u meer informatie over het ontslaan van werknemers?

Gratis E-paper Ontslag

Met daarin antwoord op vragen als: 'wat zijn de redenen voor ontslag?', 'welke ontslagrouters zijn er?' en informatie over opzegtermijn, transitievergoeding en eindafrekening.
Download
Lees verder

Veelgestelde vragen