Hoe bereken ik de transitievergoeding bij ontslag?

De transitievergoeding bij ontslag berekent u volgens een vaste formule. Onderdelen van deze formule zijn het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Lees aan de hand van twee rekenvoorbeelden hoe het werkt. Deze situatieschetsen zijn ter illustratie. De transitievergoeding kan in de praktijk anders uitvallen.

Wilt u weten wanneer een werknemer recht heeft op een transitievergoeding? Lees dan het blog over de voorwaarden voor een transitievergoeding .

Rekenvoorbeelden transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Deze wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans. Voor iedere werknemer geldt dat hij recht heeft op:

  • Een derde maandsalaris voor ieder kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en het resterende deel van het laatste jaar.

Maximale transitievergoeding
De transitievergoeding is vanaf 1 januari 2021 maximaal €84.000 bruto of een jaarsalaris wanneer uw werknemer meer dan €84.000 bruto per jaar verdient.

Situatieschets 1

Willem (22) werkt bij een cateringbedrijf. Zijn werkgever zet Willems arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voort door deze niet te verlengen. Hij heeft een bruto maandsalaris van €1500 en is 2 jaar in dienst.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Het maandsalaris is €1.500. Het volgende bedrag is nodig voor de berekening:

  • 1/3 maandsalaris is €1.500 / 3 = €500
  • Het aantal dienstjaren is 2.

De transitievergoeding voor Willem komt dus neer op: €250 x 2 = €500.

Situatieschets 2

Marije (53) is teamleider in een zorginstelling. De kantonrechter ontbindt haar arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren. Zij is 15 jaar in dienst en heeft een maandsalaris van €4500.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Het maandsalaris is €4.500. Het volgende bedrag is nodig voor de berekening:

  • 1/3 maandsalaris is €4.500 / 3 = €1.500
  • Het aantal dienstjaren is 15,75.

De transitievergoeding voor Marije komt dus neer op: €1.500 x 15,75 = €23.625.

Bereken nu uw transitievergoeding 

Lees verder