Conflict met huurder of verhuurder

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over uw situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Vraag zelf een gesprek aan
 • Of bel direct: 088 3279 853

Documenten Selfservice

 • Stel zelf contract of brief op
 • Keuze uit 150+ documenten
 • Gratis voorbeeldbrieven
 • Regel alles 24/7 online
 • Juridisch waterdicht

Beoordeling van conflict

 • Jurist beoordeelt uw kansen
 • Snel inzicht in uw situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over uw opties
 • Strategisch juridisch advies
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Conflicten over onderhoud, renovatie en gebreken van een huurruimte

Zowel de huurder als de eigenaar zijn gebaat bij een goed onderhouden bedrijfspand en bedrijfsterrein. Onderhoud, reparaties en renovatie kunnen tot discussies leiden. Lees meer over wat je kunt doen bij conflicten over onderhoud en gebreken van uw bedrijfspand.

Conflicten over huur opzeggen, huur overdragen of huur voortzetten

Voor het opzeggen of overdragen van een huurovereenkomst gelden strikte regels, ter bescherming van zowel de huurder als verhuurder. Bereid je goed voor en lees je huurcontract erop na.

Lees hier meer over als je de huur zelf wilt opzeggen.
Lees hier verder als je verhuurder de huur wil opzeggen.
Als je de huur wilt voorzetten, dan kun je deze brief sturen over het voortzetten van je huurovereenkomst.

Conflicten over huurverhoging

Wat kun je doen als je het niet eens bent met een huurverhoging?

Ben je het oneens met de huurverhoging? Tot aan het tijdstip waarop verlenging van de huurovereenkomst mogelijk is, kan de huur uitsluitend met wederzijds goedvinden worden gewijzigd. Een eenzijdige wijziging is niet mogelijk.

 1. Onderhandel met je verhuurder
  Als de huurovereenkomst wordt verlengd of wanneer er 5 jaren zijn verstreken, kan de huurprijs opnieuw vastgesteld worden. Onderhandel hierover met je verhuurder. Met een jurist aan je zij sta je een stuk steviger in je schoenen. Onze juristen helpen je graag.
 2. Stap naar de rechter
  Worden jij en de verhuurder het niet eens over de nieuwe huurprijs? Dan kun je een onafhankelijk oordeel bij de kantonrechter vragen. Via de rechtbank wordt dan de nieuwe huurprijs vastgesteld. Voorafgaand moeten jij en de verhuurder één of meerdere deskundigen hebben geraadpleegd over de hoogte van de huur. Een deskundige kan bijvoorbeeld een makelaar zijn.

Mag de verhuurder zomaar de huur verhogen?

Een verhuurder mag in principe elk bedrag vragen voor de huur. Daar zit geen maximum aan. Maar op een huurverhoging zit je natuurlijk niet te wachten. Laat onze juristen jouw huurverhoging eens beoordelen. Zij kunnen precies zien of de verhoging ongedaan kan worden gemaakt, of de huur zelfs te verlagen.

Elk jaar mag de verhuurder de huur verhogen op basis van de CBS-indexeringscijfers. Maar alleen als je dit in de huurovereenkomst hebt afgesproken. En de huur mag alleen bij een voortzetting van de huurovereenkomst worden verhoogd.

Wat kun je doen als je huurder niet betaalt?

 1. Stel de huurder in gebreke
  Betaalt de huurder niet op tijd, stel deze dan in gebreke door een brief te sturen. In deze brief geef je ook aan tot welke datum alsnog betaald kan worden. Kán de huurder niet betalen? Denk dan mee over een oplossing, bijvoorbeeld een betalingsregeling.
 2. Stuur een herinnering naar je huurder
  Stel bij elke gemiste betaling de huurder in gebreke en stuur hierover een betalingsherinnering. Haalt dat niet uit? Dan kun je proberen de huurder uit te zetten door deze aan te spreken op slecht huurderschap. Onze juristen beoordelen graag de situatie voor je, en adviseren wat je het best kunt doen.

Voorkom conflicten met een goede huurovereenkomst

Het huren van een kantoor-, winkel- of bedrijfsruimte kan mondeling en schriftelijk worden overeengekomen. Veel conflicten kun je voorkomen met een goede huurovereenkomst. Lees meer over huurovereenkomsten.

De ene kantoorruimte is de andere niet. Vooraf weten waar je aan toe bent, is belangrijk. Zo zorg je voor een goede huurovereenkomst voor je kantoorruimte.

Lees verder