Opzeggen huur bedrijfsruimte door huurder

De huur voor een bedrijfsruimte kunt u als huurder meestal niet op elk moment opzeggen. Vaak heeft u te maken met een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd.

Zo kunnen wij u helpen

Adviesgesprek

  • OriĆ«nterend gesprek met onze adviseur over uw situatie
  • Direct advies over vervolgstappen
  • Vraag zelf een gesprek aan
  • Of bel direct: 088 3279 853

Beoordeling van uw juridische kansen

  • Inzicht in uw situatie, rechten en plichten
  • Duidelijkheid over uw opties
  • Advies voor de beste strategie

Verzekerd?

Bent u verzekerd en heeft u een vraag?

Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

 

Opzegtermijn huurovereenkomst

De opzegtermijn van een huurcontract is meestal een jaar of een halfjaar. In alle gevallen geldt: raadpleeg voor de exacte opzegtermijn uw huurovereenkomst. Zeg de huur schriftelijk en per aangetekende post op. Zo heeft u bewijs dat u op tijd heeft opgezegd.

Voorbeeld opzegtermijn

Stel, in uw huurovereenkomst staat dat u vanaf 1 december 2018 een bedrijfsruimte huurt, met een huurtermijn van telkens 3 jaar en een opzegtermijn van 6 maanden. Dat wil zeggen dat de eerste huurperiode eindigt op 30 november 2021. De huurovereenkomst eindigt niet automatisch. Als u de huurovereenkomst aan het einde van de eerste huurperiode wilt beëindigen, moet u tijdig opzeggen. In dit voorbeeld is dat uiterlijk voor 1 juni 2021.

Uitzonderingen op de opzegtermijn

Bij een winkelruimte is in de wet bepaald dat de huurovereenkomst moet gelden voor een periode van 5 jaar of langer. De huurperiode van 5 jaar wordt automatisch verlengd met opnieuw een periode van 5 jaar. Als huurder kunt u uiteraard wel opzeggen na de eerste 5 jaar. Houd wel rekening met de opzegtermijn van minimaal 1 jaar voor zogenoemde 290-bedrijfsruimten gedurende de eerste 10 jaar.

Huur overdragen door bedrijfsovername

Als u uw bedrijf overdraagt aan een ander en u huurt een middenstandsbedrijfsruimte, kunt u de verhuurder vragen om een zogenoemde indeplaatsstelling. Dit houdt in dat u de nieuwe eigenaar van uw bedrijf vraagt de huurovereenkomst van het pand over te nemen.

Huuroverdracht bij middenstandsruimte

Bij een middenstandsbedrijfsruimte moet de verhuurder de indeplaatsstelling principe accepteren. Er wordt geen dan geen nieuwe huurovereenkomst gesloten. Alle rechten en plichten uit de lopende overeenkomst worden overgenomen door de opvolgende ondernemer.

Huuroverdracht bij overige bedrijfsruimtes

U kunt de verhuurder verzoeken of hij wil meewerken aan een overdracht van de overeenkomst aan een andere ondernemer, maar dat is hij niet verplicht. Formeel is dan ook geen sprake van indeplaatsstelling. Weigert de verhuurder? Dan kunt u als oorspronkelijke huurder de rechter om toestemming voor de indeplaatsstelling vragen. U zult moeten aantonen dat uw opvolger aan de financiële verplichting van de huurbetaling kan voldoen. Bij weigering door de verhuurder moet u een verzoek aan de rechter zo snel mogelijk indienen.

Oplevering bij huuroverdracht

Vaak staat in de huurovereenkomst dat het gehuurde pand in de oorspronkelijke staat moet worden opgeleverd. Dan moeten bijvoorbeeld de horecakeuken, koelcel of verlaagde plafonds met verlichting worden verwijderd. Bij een indeplaatsstelling stapt u feitelijk in de schoenen van de vorige huurder en gaan alle verplichtingen op u over. Als nieuwe huurder kunt u dus te maken krijgen met aanpassingen aan het gebouw die door de vorige huurder zijn aangebracht. Aan het einde van uw huurperiode kunt u dan worden verplicht die aanpassingen te verwijderen. Dat kan een kostbare aangelegenheid worden. Doet u dit niet? Dan kan de verhuurder het laten doen en de kosten op u als nieuwe huurder verhalen. Maak bij de indeplaatsstelling hierover goede afspraken met de vorige huurder.

Tussentijds opzeggen?

Wilt u voor het einde van de huurperiode van de huurovereenkomst af, dan kan dit niet zomaar. Tussentijds opzeggen kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Onderstaande mogelijkheden gelden zowel voor 290-bedrijfsruimten als voor overige bedrijfspanden:

Wederzijdse instemming

In sommige gevallen stemt de verhuurder in met een tussentijdse opzegging door de huurder. Neem daarom altijd contact op met de verhuurder. Wellicht is de verhuurder bereid een regeling met u te treffen. Zorg er dan voor dat afspraken rond de beëindiging van de huurovereenkomst schriftelijk worden vastgelegd en door beiden worden ondertekend.

Zelf een andere huurder vinden

Als uw bedrijfspand op een gewilde locatie staat, zou het zomaar kunnen dat andere bedrijven voor uw bedrijfsruimte in de rij staan. Heeft u een opvolger voor uw huurcontract gevonden? Ook in deze situatie geldt: overleg altijd eerst met de verhuurder. Die is in principe verplicht om akkoord te gaan met de opvolging van de huurovereenkomst. Een uitzondering is dat u onvoldoende kunt aantonen dat uw opvolger niet aan de financiële verplichting van de huurbetaling kan voldoen.

Lees verder

Veelgestelde vragen