Huurovereenkomst woning

Sta je op het punt om een woning te huren? Dan krijg je te maken met een huurovereenkomst. Lees deze goed door voordat je tekent. Op deze pagina ontdek je waar je allemaal op kunt letten.

Inhoud van een huurcontract

Als je een woning gaat huren, sluit je samen met de verhuurder een huurovereenkomst. Daarin staat (of staan) meestal:

 • Je volledige naam
 • De volledige naam van de verhuurder
 • De huur (all-in of verdeeld in kale huur en servicekosten)
 • De hoogte van de eventuele borg
 • Het adres
 • Een omschrijving van de huurwoning
 • De startdatum van het huurcontract
 • Het tijdstip van betaling en de manier waarop
 • Datum waarop de huurprijs stijgt
 • Regels voor de bewoners
 • De handtekening van jou en je verhuurder

Huurcontract voor een onzelfstandige woning

Huur je een kamer? Dan worden er waarschijnlijk nog andere afspraken in het contract opgenomen, bijvoorbeeld over:

 • Het gebruik van gedeelde ruimtes, zoals de badkamer of keuken
 • Privacy
 • Regels tegen overlast
 • Schoonmaak van gedeelde ruimtes

De hoogte van je huurprijs

De maximale huurprijs hangt af van het type huurwoning. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sociale en vrijesectorhuurwoningen.

Maximale huur sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen mogen een bepaalde huurprijsgrens niet overstijgen. Die huurprijsgrens kun je berekenen met behulp van het woningwaarderingsstelsel. Oppervlakten en voorzieningen worden daarin uitgedrukt in een bepaald aantal punten. Bij het totale aantal punten hoort een maximale huurprijs. Dit maximum verandert ieder jaar. Je verhuurder mag de huurprijs dan ook verhogen.


Op dit moment volgt de jaarlijkse maximale huurverhoging de gemiddelde loonstijging van het voorafgaande jaar. Bij een lage huur of een hoog inkomen, mag de huurverhoging wat meer zijn.

Maximale huur vrije sector huurwoningen

Voor vrijesectorhuurwoningen geldt geen maximale huur. Van mei 2021 tot mei 2024 geldt wél een tijdelijke wet die de huurverhoging beperkt tot een wettelijk vastgesteld maximum. Deze regeling is ingeroepen vanwege het groeiende woningtekort en de disbalans die daardoor op de huurmarkt is ontstaan.

Wil je verhuurder de huurprijs verhogen? Dan kun je daar ook bezwaar tegen maken.

Bijkomende kosten voor de huurder

Naast huur moet je vaak nog extra kosten betalen voor je woning, zoals bemiddelingskosten, borg en overnamekosten. Deze kosten worden allemaal opgenomen in de huurovereenkomst.

Bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten hoef je alleen te betalen als je zelf een bemiddelaar hebt gevraagd een woning te zoeken die geen deel uitmaakt van hun eigen woningaanbod. Als een bemiddelaar ook voor de verhuurder werkt, mag die geen kosten vragen. Dat geldt ook als de verhuurder niet betaalt voor de bemiddeling.

Heb je onterecht bemiddelingskosten betaald?

Dan kun je de bemiddelingskosten terugvragen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Borg

Je verhuurder mag jou om borg vragen. Mochten er na afloop van de huur reparaties nodig zijn, dan kan die deze met de borg betalen. De borg moet wel redelijk zijn. Denk daarbij aan maximaal 3 maanden huur. De huurder krijgt de borg na beëindiging van het huurcontract weer terug, tenzij de verhuurder nog iets te vorderen heeft. Dan mag die dit bedrag dus verrekenen met de borg.

Overnamekosten

Overnamekosten zijn kosten voor overname van spullen die achterblijven in de woning. De prijs spreekt de huurder met de verhuurder af. Zaken die niet zonder beschadiging uit de woning verwijderd kunnen worden, horen bij de woning. Denk bijvoorbeeld aan een badkamer. Daar hoef je dus geen overnamekosten voor te betalen. Spullen overnemen is overigens niet verplicht. Je bepaalt zelf wat je wilt overnemen en wat niet. De oude huurder mag spullen die niet bij de woning horen eventueel ook weghalen.

Sleutelgeld

Soms vraagt een verhuurder vraagt je sleutelgeld. Na het betalen mag je de woning dan betreden. Dit is echter niet toegestaan; het levert de verhuurder namelijk een onredelijk voordeel op. Ook vertrekkende huurders vragen soms geld in ruil voor de sleutel van het huis. Dit is ook niet toegestaan. Heb je wel sleutelgeld betaald? Bekijk dan onze voorbeeldbrief en verzoek het geld terug te laten storten.

Tijdelijke huurovereenkomst

Sinds 2016 is het voor een verhuurder ook mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verschaffen. Dit houdt in dat er in het huurcontract een duidelijke termijn wordt opgenomen wanneer het contract eindigt. Ook dan geldt er een opzegtermijn. Je verhuurder moet maximaal 3 en minimaal 1 maand voor de gestelde datum het contract op te zeggen. Als dit niet gebeurt, wordt het contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Staat er in het huurcontract geen tijdelijke termijn? Dan gaat het gewoon om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Je verhuurder kan een contract voor onbepaalde tijd altijd verlengen. De overeenkomst verandert dan in een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). De huurder heeft dan volledige huurbescherming. Dit geldt ook als het eerdere huurcontract voor bepaalde tijd korter was dan het maximum aantal jaren.

Huurovereenkomst beëindigen

Wil je als huurder de huurovereenkomst beëindigen? Zowel de huurder als de verhuurder moet de huur altijd schriftelijk en per aangetekende brief op te zeggen. De opzegtermijn van de huurovereenkomst is hetzelfde als de betalingstermijn. Heb je een betalingstermijn van 1 maand? Dan is je opzegtermijn dus ook 1 maand van tevoren.


Hoe kunnen wij je helpen?

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

088 3279 886

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
1199,-
1 van 4
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.