Huurovereenkomst woning

Staat u op het punt om een woning te huren? Dan gaat u te maken krijgen met een huurovereenkomst. Wat wordt er allemaal opgenomen in een huurovereenkomst en waar moet u op letten bij het tekenen van een huurovereenkomst?

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Inhoud van een huurcontract

Voorafgaand aan de verhuur van een woning stelt de verhuurder samen met u een huurovereenkomst ofwel huurcontract op. Er zijn een aantal zaken die in elke huurovereenkomst terugkomen, zoals de volledige namen van de betrokkenen, locatie van ondertekenen en de datum van ondertekenen. Hieronder leest u welke punten vaak worden opgenomen in de huurovereenkomst:

 • Uw volledige naam
 • De volledige naam van de verhuurder
 • De huur, all-in of verdeeld in kale huur en servicekosten
 • De hoogte van de eventuele borg
 • Het adres
 • Een omschrijving van de huurwoning
 • De startdatum van het huurcontract
 • Het tijdstip van betaling en de manier waarop
 • Datum wanneer de huur omhoog gaat
 • Regels voor de bewoners
 • De handtekening van u en uw verhuurder

Huurcontract voor een onzelfstandige woning

Huurt u een kamer? Dan worden er mogelijk nog andere afspraken in het contract opgenomen, zoals:

 • Het gebruik van gedeelde ruimtes, zoals de badkamer of keuken
 • Privacy
 • Regels tegen overlast
 • Schoonmaak van gedeelde ruimtes

De hoogte van uw huur

De maximale huurprijs hangt af van het type huurwoning. Er wordt namelijk verschil gemaakt tussen sociale en vrije sector huurwoningen.

Maximale huur sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen mogen een bepaalde huurprijsgrens niet overstijgen. Die huurprijsgrens kunt u berekenen met behulp van het woningwaarderingsstelsel. Oppervlakten en voorzieningen worden daarin uitgedrukt in een bepaald aantal punten. Bij het totale aantal punten hoort een maximumhuur. Tussentijds mag de huurprijs door de huurder worden verhoogd. Elk jaar stelt de overheid een maximale huurverhoging vast voor de sociale huur. Deze wordt onder andere gebaseerd op de inflatie.

Maximale huur vrije sector huurwoningen

Voor de vrije sector huurwoningen geldt geen maximale huur. Wel is het zo dat de verhuurder de huurprijs de eerste 12 maanden niet mag verhogen. Daarna mag hij de huur elk jaar verhogen. Het percentage staat in uw huurcontract.

Meestal is een indexeringsclausule in de huurovereenkomst opgenomen. Indien er geen indexeringsclausule is overeengekomen, dan kan de verhuurder de huurprijs verhogen door de huurder een nieuwe, redelijke huurprijs voor te stellen. Dit kan overigens ook gewoon als er wel een indexeringsclausule is overeengekomen, maar de huurprijs ondanks die clausule niet marktconform is. Het verschil met de indexeringsclausule, is dat de huurprijs niet eenzijdig kan worden gewijzigd. De huurder moet met de nieuwe huurprijs instemmen om deze te laten gelden. Stemt de huurder in, dan geldt vanaf dat moment de nieuwe huurprijs. Stemt de huurder echter niet met het voorstel tot huurverhoging in, dan kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen en een beëindigingsprocedure starten. De rechter zal dan beoordelen of het voorstel tot huurverhoging redelijk is en zo ja, dan zal hij de vordering van de verhuurder tot beëindiging toewijzen.

Wil uw verhuurder de huurprijs verhogen? Lees hier meer over de maximale huurverhoging en hoe u bezwaar kunt maken tegen huurverhoging.

Bijkomende kosten voor de huurder

Naast huur moet u vaak nog extra kosten betalen, zoals bemiddelingskosten, borg en overnamekosten. Deze kosten worden allemaal opgenomen in de huurovereenkomst. Mogelijke extra kosten zijn:

Bemiddelingskosten

Deze hoeft u alleen te betalen als u zelf een bemiddelaar heeft gevraagd een woning te zoeken die geen deel uitmaakt van zijn eigen woningaanbod. Als een bemiddelaar ook voor de verhuurder werkt, dan mag hij geen kosten aan de huurder berekenen. Dat geldt ook als de verhuurder niet betaalt voor de bemiddeling.

Heeft u onterecht bemiddelingskosten betaald?

Dan kunt u de bemiddelingskosten terugvragen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief

Borg

Er mag borg gevraagd worden aan de huurder. Mochten na afloop van de huur reparaties nodig zijn, dan kan hij deze met de borg betalen. Een borg moet redelijk zijn. Denk daarbij aan maximaal drie maanden. De huurder krijgt de borg na beëindiging van het huurcontract weer terug, tenzij de verhuurder nog iets te vorderen heeft. Dan mag hij dit bedrag verrekenen met de borg.

Overnamekosten

Dit zijn kosten voor overname van spullen die achterblijven in de woning. De prijs spreekt de huurder met de verhuurder af. Zaken die niet zonder beschadiging uit de woning verwijderd kunnen worden, horen bij de woning. Denk bijvoorbeeld aan een luxe badkamer. Daar hoeft u geen overnamekosten voor te betalen. Spullen overnemen is overigens niet verplicht. U bepaalt zelf wat u wilt overnemen en wat niet. De oude huurder mag spullen die niet bij de woning horen eventueel ook we halen.

Sleutelgeld

Let er op dat sleutelgeld wettelijk niet is toegestaan. De verhuurder vraagt hierbij geld aan de huurder voordat deze in de woning mag. Dit levert de verhuurder een onredelijk voordeel op. Hij hoeft immers geen prestatie te leveren, om het geld te krijgen. Ook vertrekkende huurders vragen soms geld in ruil voor de sleutel van het huis, wat ook niet is toegestaan. Heeft u wel sleutelgeld betaald? Bekijk dan onze voorbeeldbrief om het geld terug te laten storten.

Tijdelijke huurovereenkomst

Sinds 2016 is het voor een verhuurder wettelijk ook mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verschaffen. Dit houdt in dat er in het huurcontract een duidelijke termijn wordt opgenomen wanneer het contract eindigt. Alsnog dient de verhuurder maximaal 3 en minimaal 1 maand voor die gestelde datum het contract op te zeggen. Doet hij dit niet, wordt het contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Staat er in het huurcontract geen tijdelijke termijn genoemd? Dan gaat het gewoon om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Verlenging van het huurcontract voor bepaalde tijd is mogelijk. Maar dan verandert het huurcontract in een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). De huurder heeft dan volledige huurbescherming. Dit geldt ook als het eerdere huurcontract voor bepaalde tijd korter was dan het maximum aantal jaren.

Huurovereenkomst beëindigen

Wilt u als huurder de huurovereenkomst beëindigen? Zowel de huurder als de verhuurder dient de huur altijd schriftelijk en per aangetekende brief op te zeggen. De opzegtermijn van de overeenkomst is hetzelfde als de betalingstermijn. Heeft u een betalingstermijn van één maand? Dan is uw opzegtermijn ook één maand van te voren. Lees hier meer over het opzeggen van uw huurcontract.

Lees verder