Lidmaatschap of abonnement opzeggen

Voor de sportschool, een krant of telefoon sluit u een abonnement af. Dit doet u meestal voor een bepaalde periode. Als de eerste contractperiode voorbij is, kunt u opzeggen.

Krant of tijdschrift opzeggen

Bij abonnementen op kranten en tijdschriften geldt dat u vooraf afspreekt wat de looptijd is. Sluit u een abonnement af voor een jaar, dan loopt het abonnement ook minimaal een jaar. U kunt er tussentijds niet onderuit. Wat er na deze periode gebeurt, staat in de algemene voorwaarden. Volgens de wet mag de opzegtermijn niet langer zijn dan:

  • Maximaal 1 maand opzegtermijn bij wekelijkse kranten of dagbladen.
  • Maximaal 1 maand opzegtermijn bij maandelijkse kranten of dagbladen:
  • Maximaal 3 maanden opzegtermijn bij kranten of dagbladen die minder dan 1 keer per maand verschijnen.

Stilzwijgende verlenging
Een abonnement op een krant of tijdschrift mag na de afgesproken abonnementsperiode maximaal met 3 maanden worden verlengd. U mag uw abonnement dus telkens na 3 maanden beëindigen. Ook kan een uitgever in de algemene voorwaarden zetten dat het abonnement voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Dat mag, mits u kunt opzeggen met een  opzegtermijn die niet langer is dan hiervoor vermeld.

Sportschool opzeggen

Bent u het sportschoolabonnement voor een jaar aangegaan? Dan zit u voor die periode aan het abonnement vast. Zegt u tóch voortijdig op, dan betaalt u meestal een boete. Na de eerste contractperiode geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Ook een sportschoolabonnement moet u meestal schriftelijk beëindigen. Zegt u op aan de balie van de sportschool? Vraag dan om een opzegbevestiging.

Stilzwijgende verlenging
De sportschool mag uw abonnement na het verstrijken van de afgesproken termijn niet stilzwijgend verlengen voor bepaalde tijd. Het abonnement mag wel omgezet worden in een abonnement voor onbepaalde tijd, waarbij u maandelijks kan opzeggen.

Lid van een sportvereniging?
Een sportvereniging is niet altijd hetzelfde als een sportschool. Voor het opzeggen of stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen bij verenigingen geldt andere wetgeving, namelijk de regels van het verenigingsrecht. De regels over het opzeggen of stilzwijgend verlengen zijn terug te vinden in de statuten van een vereniging. De statuten worden door de vereniging zelf bepaald.

Tv, internet of (mobiele) telefoon opzeggen

Voor abonnementen voor internet, televisie en/of (mobiele) telefonie is de duur van het contract van belang voor de opzegtermijn. Meestal duurt een contract 1 of 2 jaar. Daarna kunt u per maand opzeggen.

Stilzwijgende verlenging
Een stilzwijgende omzetting van het abonnement in een abonnement zonder vaste einddatum (dus voor onbepaalde tijd) is wel toegestaan. Na de eerste contractperiode van 1 of 2 jaar is stilzwijgende verlenging van abonnementen voor bepaalde tijd niet toegestaan. Opzegging mag elk tijdstip van de maand plaatsvinden.

Overstappen energieleverancier
Wilt u van energieleverancier overstappen? Of uw overstap gratis is, hangt af van het contract dat u heeft afgesloten met de energieleverancier.

Contract voor bepaalde tijd
Een contract voor bepaalde tijd kunt u tussentijds opzeggen. Maar houd er rekening mee dat uw huidige energieleverancier dan meestal een opzegvergoeding rekent. Of dat zo is, kunt u zien in de algemene voorwaarden van uw energieleverancier. Het kan zijn dat uw nieuwe energieleverancier die voor u betaalt. Maar vraag het altijd even na voordat u overstapt. Houd er ook rekening mee dat u later nog een eindafrekening kunt ontvangen.

Contract voor onbepaalde tijd
Heeft u een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan hoeft u alleen rekening te houden met de opzegtermijn. Deze mag maximaal dertig dagen zijn. Staat in uw overeenkomst een langere termijn? Dan geldt tóch dat u na dertig dagen kunt overstappen naar een andere leverancier. U hoeft dan geen opzegvergoeding te betalen.

Lees verder

Veelgestelde vragen