Kifid uitspraak verruiming keuze rechtshulpverlener

Afgelopen vrijdag 16 april heeft Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een uitspraak gepubliceerd in een zaak waarbij DAS betrokken was. In deze uitspraak geeft Kifid ruime uitleg aan het begrip gerechtelijke procedure waardoor verzekerden een externe rechtshulpverlener zoals een advocaat kunnen inschakelen, zodra er sprake is van een geschil dat tot een procedure bij de rechter kan leiden.

Door de verruiming komt mogelijk de betaalbaarheid en daardoor de toegang tot het recht voor een grote groep consumenten en ondernemers in het geding. Naast DAS waarschuwt ook het Verbond van Verzekeraars voor de gevolgen van deze uitspraak.

De zaak
De uitspraak gaat over een zaak waarbij een klant van DAS een vergoeding vorderde voor gemaakte advocaatkosten. DAS wees dit verzoek conform de huidige jurisprudentie af, omdat de kosten niet in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure waren gemaakt. De vraag die Kifid moest beantwoorden was of de klant vanwege een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie toch vergoeding van advocaatkosten kon vorderen.

Kifid antwoordt in zijn uitspraak bevestigend op deze vraag. Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ moet volgens Kifid, in lijn met de uitspraak van het Hof, ruim worden uitgelegd. Een verzekerde mag in elke fase die tot een procedure bij de rechter kan leiden, kiezen voor een externe rechtshulpverlener, aldus Kifid

Vervolgstappen
DAS stelt beroep in bij de Commissie van Beroep omdat de uitspraak volgens DAS onjuist is. De uitspraak heeft bovendien vergaande gevolgen voor alle rechtsbijstandverzekeraars, waardoor ook om die reden beroep wordt aangetekend. Het beroep betekent ook dat de uitspraak van Kifid wordt geschorst tot er in beroep uitspraak is gedaan. Klanten kunnen alleen in het geval van een administratieve of gerechtelijke procedure een externe hulpverlener zoals een advocaat inschakelen.

Geen wijzigingen in voorwaarden
DAS heeft tegen de uitspraak van Kifid beroep ingesteld. Daardoor wordt de uitspraak geschorst tot dat er in beroep uitspraak is gedaan. Deze uitspraak leidt voor nu tot geen aanpassingen van de voorwaarden.  

Communicatie
DAS zal de uitspraak in het beroep afwachten. Zodra de uitspraak heeft plaats gevonden zal DAS haar distributiepartners nader  informeren.

Lees verder