Er is een fout opgetreden in dit component.

Stappenplan schuldhulpverlening

Krijgt u te maken met schulden? Lees in onderstaand stappenplan hoe schuldhulpverlening werkt.

1. Inkomsten en uitgaven op een rij

Komt u in financiële problemen? Neem dan contact op met de gemeente waarin u woont. Iedere gemeente kent een loket of een bureau voor schuldhulpverlening. De medewerkers, de schuldhulpverleners, zullen allereerst met u bekijken hoe uw financiële situatie weer stabiel te krijgen is. Dit houdt in dat uw inkomsten iedere maand minimaal net zo hoog moeten zijn als uw uitgaven. U mag dus niet meer uitgeven dan u binnenkrijgt.

Bureaus voor schuldhulpverlening
Op de website van de NVVK, de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, kunt u meer informatie vinden over de schuldhulpverlening. Daar staat bijvoorbeeld aangegeven bij welke instanties u voor schuldhulpverlening terecht kunt in gemeenten die bij de NVVK zijn aangesloten. Staat uw gemeente er niet bij? Kijk dan op de website van uw eigen gemeente om te zien hoe de schuldhulpverlening in uw gemeente geregeld is. Ook kunt u contact opnemen met maatschappelijk werk of het Sociaal Raadsliedennetwerk.

2. Regeling met schuldeisers
De schuldhulpverlener bekijkt samen met u of u de schulden kunt afbetalen door een regeling met de schuldeisers te treffen. Gebruikelijk is een regeling waarbij in drie jaar zoveel mogelijk wordt afgelost, met het verzoek aan de schuldeisers om de eventueel daarna nog openstaande restschuld kwijt te schelden. Als schuldeisers met dit voorstel akkoord gaan, zult u drie jaar moeten leven op bijstandsniveau. Alle inkomsten die de bijstandsnorm overstijgen moeten worden gebruikt om de schulden af te lossen. Na drie jaar kunt u schuldenvrij verder.

3. Schuldeisers niet akkoord?
Als de schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel, kunt u de situatie nog aan de rechter voorleggen. U vraagt de rechter dan om in aanmerking te komen voor schuldsanering. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt die mogelijkheid. Toestemming van de schuldeisers is niet vereist. De rechter kan de schuldeisers namelijk verplichten om mee te werken aan de saneringsregeling.

Lees hier alles over schuldsanering