blog

Functie weer opeisen na verbanning werkvloer komt regelmatig voor

3 min leestijd25 mrt 2024

Tom Egbers spant een kort geding aan tegen zijn werkgever NOS. De presentator zit inmiddels een jaar thuis na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, maar wil zijn werk weer oppakken.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

In arbeidsrechtzaken komt het regelmatig voor dat werknemers hun werk weer opeisen. Bijvoorbeeld wanneer zij, vooruitlopend op een ontslag, op non-actief worden gesteld. Je ziet ook dat werknemers lopende een onderzoek naar ongewenst gedrag op de werkvloer naar huis worden gestuurd en dat de werknemer op een gegeven moment vindt dat de redelijke termijn voor onderzoek voorbij is en ze hun functie weer opeisen.

Duidelijkheid afdwingen via rechter

Als een werkgever al langer dan een jaar onderzoek doet dan kun je op enig moment wel zeggen: ik wil duidelijkheid en komt die er niet dan ga ik het afdwingen bij een rechter. Dat is een juridische optie.

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen redelijke termijn

Zo’n onderzoek mag niet maanden lang blijven slepen. Er geldt wel hoe complexer de zaak des te langer onderzoek kan duren. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het zorgvuldig gebeurt, maar ook binnen een redelijke termijn. Je kunt je afvragen of een jaar onderzoek niet onredelijk lang is.

Vragen om weer toegelaten te worden op het werk

Via een kort geding kun je tewerkstelling vorderen. Dan vraag je de rechter om je weer toe te laten tot je werkzaamheden, omdat er niet langer aanleiding is om je van de werkvloer af te houden. Daar moet de rechter een belangenafweging in maken. Er zijn meerdere voorbeelden bekend dat een werknemer weer wordt toegelaten en moet worden gerehabiliteerd.

Niet zomaar in andere functie

Overigens mogen werkgevers niet zomaar bepalen dat de werknemer een andere functie moet gaan verrichten. Daar moeten zwaarwegende redenen voor zijn die ze dan goed moeten motiveren. Dat is regelmatig niet het geval.


advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Financiële problemen: vertel je het je baas of niet?
20 mrt 20243 min leestijd

Financiële problemen: vertel je het je baas of niet?

Werknemers met financiële problemen moeten die bespreken met hun werkgever. Die kan meedenken over oplossingen.

Werkgever kan vasten niet verbieden
20 mrt 20243 min leestijd

Werkgever kan vasten niet verbieden

Tegenwoordig is er meer oog voor hoe bedrijven met verschillende geloven omgaan. Er staat niets over in de wet. Werkgevers kunnen niet verbieden dat werknemers vasten. 

Verlofdagen opnemen: mogen werknemers dat zelf bepalen?
21 feb 20243 min leestijd

Verlofdagen opnemen: mogen werknemers dat zelf bepalen?

De werkgever stelt de vakantie van de werknemer vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. Zo staat het in de wet. Maar dat geldt niet als de vaststelling van de vakantie in de cao is opgenomen.

1 van 3