Overuren gemaakt? Dan heb je daarover recht op minimumloon

In 2018 is de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag gewijzigd. Een werknemer die meer uren werkt dan is afgesproken, heeft recht op het minimumloon over die overuren. Het is niet van belang of de werknemer op eigen initiatief overwerkt of in opdracht voor de werkgever.

Tijd voor tijd

Afwijken in het nadeel van een werknemer is in 2018 nog toegestaan, maar alleen als dit vooraf aan het overwerk schriftelijk is overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Denk bijvoorbeeld aan tijd-voor-tijdregelingen. Afwijken van de gewijzigde wetgeving is vanaf 2019 alleen nog toegestaan als dit in de cao is geregeld.

Gevolgen

Gevolg van de wijziging is dat niet alleen ten minste het minimumloon moet worden betaald over overuren, maar dat een werkgever ook verplicht is daarover vakantietoeslag te betalen, tenzij de cao anders bepaalt. Het gemiddelde uurloon over alle gewerkte uren moet wel lager zijn dan het minimum uurloon. Dus stel: je werkt 30 uur per week en je verdient het minimum uurloon. Je werkt vervolgens 34 uur waarvan je vier uur niet betaald hebt gekregen, dan kom je gemiddeld uit onder het minimum loon en heb je recht op uitbetaling. Iemand die (ruim) boven het minimumloon verdient zal geen recht hebben op vergoeding van overuren, tenzij het gemiddelde uurloon over alle gewerkte uren na berekening lager uitkomt dan het minimum uurloon. Het hangt uiteraard ook af van wat je met je werkgever hebt afgesproken en vastgelegd hebt in je arbeidscontract over meerwerk.

Ik vind deze wijziging positief, omdat met name werknemers die het minimumloon betaald krijgen nu ook worden betaald voor uren die zij meer werken dan hun overeengekomen uren.

Miranda Oostenrijk Jurist
Miranda werkt sinds 2008 bij DAS. Zij is juridisch specialist Arbeid en Inkomen.
Meer artikelen van Miranda

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden