Beƫindiging overeenkomst: waar moet je op letten?

Wil je een contract beëindigen? Dan is het belangrijk dat je het op de juiste wijze doet. Kom je er met de wederpartij niet uit? Onze juristen helpen je graag verder.

Adviesgesprek


 
 • Oriënterend gesprek met onze MKB-adviseur over je situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Bel zelf of vraag een gesprek aan

Beoordelen situatie

 • Beoordeling van je juridische kans van slagen
 • Advies over de beste strategie

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Contract beëindigen kan niet zomaar

Een contract beëindigen kan niet zomaar. Vaak zijn er in het contract afspraken opgenomen over beëindiging. Dat voorkomt onaangename verrassingen en problemen als een van de partijen het contract wil opzeggen. Bij afspraken over het beëindigen van een overeenkomst kun je denken aan:

 • beëindiging omdat de overeengekomen opdracht afgerond is;
 • beëindiging terwijl het contract nog loopt;
 • beëindiging omdat de contractduur is verlopen;
 • opzegging binnen de bedenktijd die in het contract is opgenomen.

Ook zonder afspraken in het contract kun je het beëindigen. Dat kan onder andere op de volgende manieren:

 • beide partijen stemmen in met de opzegging of ontbinding.
 • de opdrachtgever zegt de overeenkomst op. Als hier geen afspraken over zijn gemaakt in het contract, kunnen hier kosten aan verbonden zijn.
 • ontbinding. Als de leverancier of opdrachtgever zijn afspraken niet is nagekomen, kun je hem in gebreke stellen om de andere partij in verzuim te laten verkeren. Pas als aan die ingebrekestelling geen vervolg wordt gegeven en de andere partij in verzuim is, kun je het contract ontbinden. Lees hier meer over 
 • door nietigverklaring of vernietiging van het contract. Als het contract niet rechtsgeldig is, kun je het nietig verklaren. Bijvoorbeeld als de afspraken in strijd zijn met de wet. Of als de aanbiedende partij niet handelingsbevoegd is.

Contract opzeggen

Je kunt niet zomaar een contract opzeggen, want daarvoor gelden regels. Hieronder vind je twee voorbeelden van de opzegging van een arbeidsovereenkomst en van een huurovereenkomst.

Opzegging arbeidsovereenkomst

Misschien wel het bekendste voorbeeld van contractbeëindiging is dat van het opzeggen van arbeidscontract. Daar komen specifieke regels bij kijken, vooral over de opzegtermijn en de aanzegplicht. Houd daar rekening mee en lees goed door wat je samen in het arbeidscontract hebt afgesproken. Lees hier meer over het opzeggen van een arbeidscontract.

Huurcontract opzeggen

Wil je het huurcontract van je bedrijfsruimte opzeggen? Dat kan als huurder meestal niet op elk willekeurig moment. Vaak heb je te maken met een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd. Lees hier meer over hoe je als huurder een huurovereenkomst opzegt. Wil je als verhuurder het contract opzeggen? Bekijk dan hier hoe je als verhuurder een huurcontract opzegt.

Heb je vragen over het beëindigen van een contract of overeenkomst?

Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 832. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 800 voor advies.

Lees verder