Opzegging arbeids-overeenkomst van je werknemer

Wil je de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzeggen? Dan moet je rekening houden met een opzegtermijn. Ook voor een werknemer die zelf ontslag neemt, geldt een opzegtermijn.

Aanzegbrief

 • Tijdig een arbeidscontract opzeggen
 • Arbeidsovereenkomst verlengen
 • Juridisch correcte aanzegbrief maken

Beëindigings-overeenkomst

 • Beëindiging zonder conflict
 • Helderheid voor beide partijen
 • Na invullen direct te gebruiken

Beoordeling situatie

 • Jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

 

Opzegtermijn werkgever

Bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst is de opzegtermijn voor jou als werkgever afhankelijk van de arbeidsduur:

Arbeidsduur Opzegtermijn
tot 5 jaar 1 maand
tussen 5 en 10 jaar 2 maanden
tussen 10 en 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

Het gaat hier om wettelijke opzegtermijnen. Je mag met een werknemer altijd een langere opzegtermijn afspreken. Een kortere opzegtermijn dan de wettelijke mag alleen wanneer dit in de geldende cao is afgesproken. Kijk die daarom altijd even na voor je een afspraak maakt.

Opzegtermijn werknemer

De opzegtermijn voor je werknemer is één maand. Maar in plaats van deze wettelijke opzegtermijn kun je in het arbeidscontract een langere opzegtermijn afspreken. Maar let wel op het volgende bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst:

 • De opzegtermijn van je werknemer mag nooit langer zijn dan 6 maanden.
 • De opzegtermijn van jou als werkgever moet minimaal het dubbele zijn. In sommige cao’s geldt voor de werkgever en werknemer dezelfde opzegtermijn.

Regels opzegging tijdelijke arbeidsovereenkomst

Als werkgever kun je een tijdelijk contract alleen opzeggen als er in het contract een mogelijkheid staat dat er tussentijds (eerder) kan worden opgezegd. Verder moet er ten minste voldaan zijn aan één van de volgende voorwaarden:

 • De werknemer geeft toestemming voor die opzegging.
 • Er staat een proeftijd in het contract en je zegt op binnen de proeftijd.
 • Het werk van de werknemer bestaat uit het nagenoeg uitsluitend huishoudelijke diensten voor je bedrijf en hij/zij doet dit minder dan 4 dagen per week.
 • Er is een dringende reden voor het ontslag. Dit wordt ontslag op staande voet genoemd.
 • Je werknemer bekleedt een geestelijk ambt.

Let op je aanzegplicht bij opzegging van de arbeidsovereenkomst

Je moet als werkgever uiterlijk één maand voor het einde van het tijdelijke contract aan je werknemer aangeven of het contract verlengd wordt of niet. Dit moet schriftelijk gebeuren met een aanzegbrief. Doe je dat niet? Dan heeft je werknemer recht op een aanzegvergoeding. Je moet je werknemer dan een schadevergoeding van maximaal één maandsalaris betalen. Ben je te laat met aanzeggen? Dan is de vergoeding gelijk aan het loon over de periode waarin je te laat was. Deze verplichting bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst heb je niet als:

 • het tijdelijk contract korter is dan 6 maanden;
 • je werknemer een tijdelijk contract heeft voor een termijn die niet op voorhand op de kalender te bepalen is, zoals voor een project of het vervangen van een zieke collega;
 • er geen einddatum in het tijdelijk contract staat, bijvoorbeeld bij vervanging van een zieke collega;
 • je werknemer een uitzendcontract met uitzendbeding heeft.

Bekijk ook of je werknemer recht heeft op een transitievergoeding.

Maak een aanzegbrief voor je werknemer

Vaste arbeidsovereenkomst beëindigen

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kun je alleen op een van de volgende manieren beëindigen.

 • Met wederzijds goedvinden (met een vaststellingsovereenkomst).
 • Opzegging met instemming van de werknemer: deze ontslagvorm lijkt op ontslag met wederzijds goedvinden. Het verschil is dat je bij 'opzegging met instemming' de goedkeuring van de werknemer nodig hebt en een redelijke ontslaggrond. Bovendien moet je de werknemer een transitievergoeding betalen.
 • Door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.
 • Met toestemming van het UWV.

Download ook onze gratis e-paper over hulp bij het ontslaan van je werknemer.

Heb je een vraag over de opzegging van de arbeidsovereenkomst?

Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 832. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 800 voor advies.

Lees verder

Veelgestelde vragen