Wat staat er in een arbeids-overeenkomst?

In een arbeidsovereenkomst staan alle afspraken die je met je werknemers vastlegt. Die gaan bijvoorbeeld over de hoogte van het salaris, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de duur van het dienstverband. Op deze pagina lees je er alles over.

Zelf opstellen

 • Stel zelf je arbeidsovereenkomst op
 • Makkelijk online te regelen
 • Juridisch waterdicht

Controleren en aanpassen

 • Controleren én aanpassen in één pakket
 • Volledig volgens de laatste wetgeving
 • Zeker van een juridisch waterdicht document

Beoordeling situatie

 • Jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Zo stel je een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst op

Je kunt een arbeidsovereenkomst mondeling sluiten. Het is echter verstandiger om dit schriftelijk te doen. Dit biedt meer zekerheid en duidelijkheid over de afspraken en de voorwaarden. Verwerk in ieder geval de onderstaande punten in je arbeidsovereenkomst.

1. Basisgegevens in een arbeidsovereenkomst

je begint de arbeidsovereenkomst met de basisgegevens. Dat zijn:

 • de naam en het adres van je bedrijf;
 • de naam van degene die je bedrijf vertegenwoordigt;
 • de naam en het adres van je werknemer, en voor de salarisspecificatie ook geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
 • de datum van indiensttreding;
 • de standplaats;
 • de functie;
 • de duur van de overeenkomst (bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd);
 • de opzegtermijnen voor de werkgever en de werknemer.

Geldt voor jouw bedrijf of branche een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Dan geef je ook aan welke cao van toepassing is op het arbeidscontract. Als er sprake is van een minimum-cao, dan mag je hiervan afwijken als dit in het voordeel van je werknemer is. Van een standaard-cao mag je niet afwijken.

2. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Daarna schrijf je de primaire en de secundaire arbeidsvoorwaarden op. De primaire arbeidsvoorwaarden zijn:

 • het aantal werkuren per week of per dag;
 • het salaris (bij voorkeur bruto) en vakantiebijslag;
 • het aantal vakantiedagen.
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de afspraken die je maakt naast de reguliere afspraken. Denk aan:
 • een dertiende maand;
 • een bonus;
 • opleidingsfaciliteiten;
 • een auto, telefoon of laptop van de zaak;
 • een collectieve ziektekostenverzekering. 

3. Andere bepalingen

Ten slotte kun je andere bepalingen opnemen in het arbeidscontract. Denk bijvoorbeeld aan een proeftijdbeding, concurrentiebeding, relatiebeding en incorporatiebeding.

Proeftijdbeding
Een proeftijdbeding is een bepaling waarmee je een proeftijd kunt afspreken bij arbeidsovereenkomsten voor langer dan 6 maanden. Je moet je daarbij houden aan de maximale lengte van een proeftijd.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tussen de 6 maanden en 2 jaar duurt, is de maximale lengte van de proeftijd 1 maand. Als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer duurt dan 2 jaar, mag de proeftijd maximaal 2 maanden zijn. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt een maximale proeftijd van 2 maanden.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in de mogelijkheden om bij een concurrent te gaan werken. Het is belangrijk om deze bepaling heel secuur op te stellen.

In het concurrentiebeding kun je specifieke beperkingen opnemen, zoals een geografische of tijdsbeperking. Spreek bijvoorbeeld af dat je werknemer gedurende het eerste jaar na het einde van het dienstverband niet binnen een straal van 5 kilometer van de hoofdvestiging mag werken.

Een concurrentiebeding is in principe alleen toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als de werkgever kan onderbouwen dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, kan een dergelijk beding ook worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Relatiebeding
Een relatiebeding beperkt een werknemer in de relaties die zij mogen benaderen na het einde van het dienstverband.
Let op: koppel altijd een boetebeding aan het concurrentiebeding en relatiebeding.

Incorporatiebeding
Met een incorporatiebeding worden alle regels die zijn opgenomen in andere documenten van toepassing verklaard. Denk bijvoorbeeld aan regels in een personeelsreglement, verzuimreglement of socialmediaprotocol.
Let op: de kracht van een bepaling en de haalbaarheid van een vordering is altijd afhankelijk van context.

Nieuwe regels

Sinds 1 augustus 2022 zijn er nog meer specifieke regels van kracht voor arbeidsovereenkomsten. Dit komt door de invoering van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wil je meer weten? Download onze checklist.

Heb je een vraag over een arbeidsovereenkomst?

Voor vragen over je arbeidsovereenkomst mag je ons altijd bellen.
Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 832.
Ben je wel verzekerd? Bel dan 088 3279 800.

Lees verder