Wat is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden beschermt werknemers. Het zorgt voornamelijk voor meer duidelijkheid in de arbeidsvoorwaarden. Dat houdt in dat jij je als werkgever aan extra regels moet houden.

Download onze checklist of lees hieronder verder over de achtergrond en gevolgen van de wet.

Download

Checklist Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Verplichtingen voor werkgevers

De nieuwe wet brengt dus nieuwe regels met zich mee voor werkgevers, zoals:

 • Uitgebreide informatieplicht: werkgevers moeten binnen 1 maand na de aanvang van een nieuwe arbeidsrelatie schriftelijke informatie verstrekken over de arbeidsvoorwaarden.
 • Kosten voor scholing: werkgevers dragen de kosten voor scholing die verplicht is op basis van de wet of cao.
 • Verbod op nevenwerkzaamheden: werknemers hebben recht op meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
 • Voorspelbare arbeidsvoorwaarden: werkgevers mogen alleen een verbod op nevenwerkzaamheden opleggen als hiervoor een objectieve reden bestaat.

Deze verplichtingen zijn van toepassing op alle nieuwe werknemers én op werknemers die al in dienst waren op het moment dat de wet van kracht werd. Ze gelden ook voor tijdelijke werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ingehuurde krachten worden niet als jouw directe werknemers worden beschouwd; de verantwoordelijkheid voor hun arbeidsvoorwaarden ligt bij het uitzendbedrijf.

Uitgebreide informatieplicht

Werkgevers moesten hun werknemers al informeren over zaken als indiensttreding, functie en contractduur, maar sinds 1 augustus 2022 is deze informatieplicht verder uitgebreid. Je bent nu ook verplicht informatie te geven over arbeidsvoorwaarden, zoals de proeftijd en opzegregels. Dat moet binnen 1 maand na indiensttreding. Je kunt dit schriftelijk doen in de arbeidsovereenkomst, een verklaring of een personeelshandboek.

Kosten voor scholing

Werkgevers moeten nu ook kosten dragen voor de scholing van hun werknemers. Daarnaast moeten werknemers hun opleiding tijdens werktijd kunnen volgen. Als je voor 1 augustus 2022 een studiekostenbeding had dat in strijd is met deze nieuwe regels, is dat beding niet meer geldig.

Als welkgever hoef je niet alle scholing te vergoeden. Studies die voor aanvang van het werk voltooid moeten zijn, vallen bijvoorbeeld niet onder deze regel. Het gaat echt alleen om scholing die noodzakelijk is voor het kunnen (blijven) uitvoeren van het werk. Dit kan ook betrekking hebben op een eventueel verbetertraject, of op scholing die nodig is voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst in een andere rol.

Verbod op nevenwerkzaamheden mag alleen in geval van een objectieve reden

Werkgevers kunnen alleen nog maar een verbod op nevenwerkzaamheden opleggen als zij een objectieve reden hebben, zoals gezondheid, veiligheid of bescherming van vertrouwelijke informatie. Je moet dit wel motiveren. Bestaande verboden gelden alleen als er een objectieve rechtvaardiging is.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Werknemers met minstens 26 weken dienst hebben nu recht op 1 verzoek per jaar voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld vragen om een vaste arbeidsduur per week of een vast contract. Werkgevers met meer dan 10 werknemers moeten binnen een maand reageren; anderen hebben 3 maanden de tijd. Daarbij geldt een te late reactie als akkoord.

Wat moet je als werkgever regelen?

 • Pas je arbeidsovereenkomsten aan.
 • Loop je vacatureteksten na.
 • Loop je personeelshandboek na.
 • Stel je werknemers op de hoogte.

Pas je arbeidsovereenkomst aan

Het kan zijn dat je arbeidsovereenkomsten niet meer up-to-date zijn met deze wijzigingen. Loop ze daarom nog eens na en pas ze waar nodig aan.

Laat ons je helpen! In onze Documentenshop kun je zelf je arbeidsovereenkomst opstellen. Heb je liever dat een van onze juristen met je meekijkt? Dan kun je ook je huidige arbeidsovereenkomst laten controleren en aanpassen, of een nieuwe arbeidsovereenkomst laten opstellen.

Heb je vragen over de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

Neem gerust contact met ons op. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 834.

Ben je wel verzekerd? Bel dan 088 3279 800.

Zo helpen we je

Zelf opstellen

 • Maak zelf je arbeidsovereenkomst
 • Direct online te regelen
 • Afgestemd op jouw branche
 • Juridisch waterdicht

Controleren en aanpassen

 • Arbeidsovereenkomst op maat
 • Helemaal afgestemd op jouw wensen
 • Onze jurist maakt het op maat

Laten opstellen

 • Laat je arbeidsovereenkomst op maat maken
 • Ook als je niet verzekerd bent!
 • Voor een vaste prijs
1 van 3
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.