Disclaimer

Heeft u een website? Dan kunt u een disclaimer plaatsen om bezoekers te informeren over het gebruik van uw site. Bijvoorbeeld door een voorbehoud te maken over de juistheid van de informatie op uw website. Maar wat is een disclaimer juridisch waard? Kunt u met een disclaimer uw aansprakelijkheid beperken? En waar kunt u bezoekers in een disclaimer over informeren?

Wat is een disclaimer?

Een disclaimer is een algemene verklaring op een website waarin de bezoeker meer informatie krijgt over de inhoud van de website. Het woord ‘disclaimer’ is afgeleid van het Engelse werkwoord to disclaim (‘afwijzen’/’verwerpen’). Vaak wordt met een disclaimer geprobeerd om aansprakelijkheid in te perken, maar de juridische waarde ervan is beperkt. Meestal is een disclaimer te vinden in de footer of header van een website, maar een disclaimer kan bijvoorbeeld ook onderaan een e-mail staan.

Wat is de juridische waarde van een disclaimer?

Een disclaimer heeft weinig juridische waarde. Het is een eenzijdige verklaring. Dat is over het algemeen niet voldoende om aansprakelijkheid te beperken, want daar is een overeenkomst voor nodig. Een disclaimer is geen afspraak of overeenkomst. Niemand is ermee akkoord gegaan. Het is dan ook niet mogelijk om uw aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken door middel van een disclaimer. Het plaatsen van een disclaimer op een website is ook niet verplicht: het staat website-eigenaren vrij om wel of geen disclaimer te gebruiken.

Wat is het doel van een disclaimer?

Juridisch stelt een disclaimer weinig voor. Het is niet mogelijk om uw aansprakelijkheid als eigenaar van een website uit te sluiten met een disclaimer. Maar met een disclaimer kunt u de bezoekers wél informeren en duidelijkheid geven, bijvoorbeeld over het doel en het gebruik van uw site.

Welke informatie kunt u opnemen in een disclaimer?

Een disclaimer is niet verplicht. Heeft u een website en wilt u uw bezoekers informeren? Dan bepaalt u zelf welke informatie u in een disclaimer opneemt, bijvoorbeeld:

  • U legt uit hoe actueel de informatie op uw website is. U kunt bezoekers bijvoorbeeld waarschuwen dat informatie in blogs verouderd kan zijn.
  • U maakt een voorbehoud voor eventuele prijsfouten op uw website.
  • Geeft u adviezen aan bezoekers op basis van uw persoonlijke kennis en ervaring? Dan kunt u in de disclaimer benadrukken dat u geen deskundige bent.
  • Zit er auteursrecht op de teksten en foto’s op uw website? Dan kunt u de bezoekers hierop wijzen in de disclaimer.
  • U kunt vermelden dat er reclame te vinden is op uw website.

Wat is een proclaimer?

Een proclaimer is de tegenhanger van een disclaimer. Dit is een korte verklaring waarin wordt uitgelegd wat bezoekers kunnen verwachten, bijvoorbeeld dat de informatie op de website correct, volledig en onafhankelijk is.

Meer weten?

Wilt u zelf een disclaimer opstellen voor uw website en wilt u weten waar een goede disclaimer aan voldoet?

Download de gratis e-paper: Zo stelt u een disclaimer op