Wat zijn leveringsvoorwaarden?

Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden die specifiek gericht zijn op de verkoop en levering van fysieke producten. In deze voorwaarden geef je aan onder welke voorwaarden jouw onderneming zakendoet. Je vermeldt dus de regels die je volgt voor onder andere de verkoop, de betalingen en de leveringen.

Waarom zijn leveringsvoorwaarden belangrijk?

Leveringsvoorwaarden dienen als bescherming voor je bedrijf. Met deze voorwaarden dek je jezelf in voor risico’s en aansprakelijkheid die bij het ondernemerschap horen. Daarmee voorkom je mogelijke problemen na het sluiten van een overeenkomst. Je kunt je leveringsvoorwaarden zien als de spelregels waarvan je wilt dat klanten zich eraan houden. Aan de hand van deze kleine lettertjes bepaal je onder welke voorwaarden je verkoopt, levert, betaalt en garantie aanbiedt.

Zijn leveringsvoorwaarden verplicht?

Nee, je bent in principe niet verplicht om leveringsvoorwaarden op te stellen. Maar het is wél veel beter om ze te hebben. Je legt hiermee namelijk jouw rechten en plichten en die van de wederpartij vast. Ook kan het zijn dat je voor bepaalde ondernemingsverzekeringen verplicht bent om met leveringsvoorwaarden te werken. Ook een branchekeurmerk kan leveringsvoorwaarden verplicht stellen. Vaak geeft het keurmerk duidelijk aan wat er minimaal in de voorwaarden moet zijn opgenomen.

Waaraan moeten leveringsvoorwaarden voldoen? Download de e-paper

Wil je vermijden dat jouw klanten verkeerde verwachtingen hebben? En wil je de risico’s voor jouw onderneming zoveel mogelijk beperken? Dan is het verstandig om leveringsvoorwaarden te hebben. Controleer regelmatig of die nog up-to-date zijn. Wil je weten waaraan jouw leveringsvoorwaarden moeten voldoen? Download deze gratis e-paper: Waar moeten leveringsvoorwaarden aan voldoen?

Wat leg je vast in je leveringsvoorwaarden?

Er zijn bepalingen die bijna altijd in de leveringsvoorwaarden staan. Veelvoorkomende standaardbepalingen zetten we hieronder op een rij.

 • Offerte (is een prijsvoorstel vrijblijvend of niet, en hoe lang is een offerte geldig?).
 • Transport (wie betaalt het transport, de verzekeringen en de invoerrechten?).
 • Levertijd (binnen hoeveel dagen vindt de levering plaats en wat in geval van overmacht?).
 • Betalingsvoorwaarden (denk aan de betalingstermijn, maar ook aan incassokosten en rente die in rekening mag worden gebracht bij niet-tijdige betaling).
 • Eigendomsvoorbehoud (het eigendom gaat pas over op de klant na volledige betaling).
 • Garantie (is er sprake van garantie en zo ja, onder welke voorwaarden?).
 • Aansprakelijkheid (beperking van de aansprakelijkheid, maximale hoogte schadevergoeding).
 • Verplichtingen over en weer (wie moet wat doen en wanneer).
 • Afwikkeling van geschillen (bijvoorbeeld via de rechter of een geschillencommissie).

Hoe leg je de leveringsvoorwaarden vast?

Geef je wederpartij vóór het sluiten van het contract de kans om je leveringsvoorwaarden te lezen. Informeer je wederpartij over de toepasselijkheid van je leveringsvoorwaarden. Je kunt de voorwaarden op de offerte drukken of als losse bijlage meesturen. Krijgt je klant die gelegenheid niet, dan zijn jouw voorwaarden vernietigbaar. De overeenkomst blijft dan wel van kracht, maar je kunt misschien geen beroep meer doen op je leveringsvoorwaarden. Houd dus rekening met je informatieplicht.

Wat is het verschil tussen leveringsvoorwaarden wanneer je zakendoet met bedrijven en leveringsvoorwaarden voor consumenten?

Als je zakendoet met consumenten, gelden zwaardere eisen dan wanneer je zakendoet met bedrijven. Voor de leveringsvoorwaarden voor consumenten gelden namelijk de zogenoemde zwarte, grijze en blauwe lijsten. Hierin staan bepalingen die onredelijk zijn of vermoed worden onredelijk te zijn in algemene voorwaarden. Zo kun je bijvoorbeeld de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst niet zomaar verhogen.

Wat is het verschil tussen algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden?

De termen ‘algemene voorwaarden’ en ‘leveringsvoorwaarden’ worden vaak door elkaar gebruikt. Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden die specifiek gericht zijn op de verkoop en levering van fysieke producten.

Leveringsvoorwaarden voor je webshop

Heb je leveringsvoorwaarden nodig voor je webshop? Die kun je hier zelf direct opstellen, op basis van een aantal vragen direct afgestemd op jouw situatie. Op deze pagina kun je ook een voorbeeld bekijken van leveringsvoorwaarden voor webshops.

Jouw leveringsvoorwaarden opstellen

Wil je leveringsvoorwaarden opstellen? Dan kun je ervoor kiezen om zelf je leveringsvoorwaarden op te stellen of om ze door onze jurist te laten opstellen. Onze jurist kan je ook helpen met het controleren en aanpassen van jouw eigen algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden.

Heb je vragen over je leveringsvoorwaarden?

Je kunt ons altijd bellen voor advies, op telefoonnummer 088 3279 832.

Zo helpen we je

Zelf opstellen

Maak zelf je algemene voorwaarden met onze Documenten Selfservice

 • Algemeen B2C en B2B € 99
 • Bouw € 99
 • Hostingbedrijven € 199
 • ICT-bedrijven € 199
 • Softwareontwikkelaars € 199
 • Webdesigners € 199
 • Webshops € 45
Vanaf 45,-

Laat contract controleren

 • Direct feedback op je brief of contract door onze jurist
 • Zekerheid over de juridische waarde
 • Direct tips voor verbetering
Vanaf 589,-

Laat contract opstellen

 • Contract of juridische brief op maat
 • Overleg met een professionele jurist
 • Juridisch waterdicht
Vanaf 869,-
1 van 3
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.