Leveringsvoorwaarden

Wilt u de risico’s die uw onderneming loopt beperken? Dan is het verstandig om leveringsvoorwaarden te hebben. Dan weten uw klanten precies waar zij aan toe zijn. Welke betalingstermijn hanteert u bijvoorbeeld voor facturen? En is een offerte vrijblijvend of niet?

Wat zijn leveringsvoorwaarden?

Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden die specifiek gericht zijn op de verkoop en levering van fysieke producten. In deze voorwaarden geeft u aan onder welke voorwaarden uw onderneming zakendoet. U vermeldt dus de regels die u hanteert voor onder andere de verkoop, de betalingen en de leveringen.

Waarom zijn leveringsvoorwaarden belangrijk?

Leveringsvoorwaarden dienen als bescherming. Met deze voorwaarden dekt u uzelf in voor risico’s en aansprakelijkheid die bij het ondernemerschap horen. Daarmee voorkomt u mogelijke problemen na het sluiten van een overeenkomst. U kunt uw leveringsvoorwaarden zien als de spelregels waarvan u wilt dat klanten zich eraan houden. Aan de hand van deze kleine lettertjes bepaalt u onder andere onder welke condities u verkoopt, levert, betaalt en garantie aanbiedt.

Zijn leveringsvoorwaarden verplicht?

Nee, u bent in principe niet verplicht leveringsvoorwaarden op te stellen. Het is echter wél aan te raden om zulke voorwaarden te hebben, omdat u hiermee uw rechten en plichten en die van de wederpartij vastlegt. Ook kan het zijn dat u voor bepaalde ondernemingsverzekeringen verplicht bent om met leveringsvoorwaarden te werken. Ook een branchekeurmerk kan leveringsvoorwaarden verplicht stellen. Vaak geeft het keurmerk duidelijk aan wat er minimaal in de voorwaarden moet zijn opgenomen.

Wat legt u vast in uw leveringsvoorwaarden?

Er zijn bepalingen die bijna altijd in de leveringsvoorwaarden staan. Veelvoorkomende standaardbepalingen zijn:

  • Offerte (is een prijsvoorstel vrijblijvend of niet en hoe lang is een offerte geldig?).
  • Transport (wie betaalt het transport, de verzekeringen en de invoerrechten?).
  • Levertijd (binnen hoeveel dagen vindt de levering plaats en wat in geval van overmacht?).
  • Betalingsvoorwaarden (denk aan de betalingstermijn, maar ook aan incassokosten en rente die in rekening mag worden gebracht bij niet-tijdige betaling).
  • Eigendomsvoorbehoud (het eigendom gaat pas over op de klant na volledige betaling).
  • Garantie (is er sprake van garantie en zo ja, onder welke condities?).
  • Aansprakelijkheid (beperking van de aansprakelijkheid, maximale hoogte schadevergoeding).
  • Afwikkeling van geschillen (bijvoorbeeld via de rechter of een geschillencommissie).

Hoe legt u de leveringsvoorwaarden vast?

Zorg ervoor dat u uw wederpartij vóór het sluiten van het contract informeert over de toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden en direct de kans geeft om kennis te nemen van deze voorwaarden. U kunt de voorwaarden bijvoorbeeld op de offerte drukken of als losse bijlage meesturen. Krijgt uw klant die gelegenheid niet, dan gelden uw voorwaarden voor deze overeenkomst niet. De overeenkomst blijft dan wel van kracht, maar u kunt geen beroep meer doen op uw leveringsvoorwaarden. Houd dus rekening met uw informatieplicht.

Wat is het verschil tussen leveringsvoorwaarden wanneer u zakendoet met bedrijven en leveringsvoorwaarden voor consumenten?

Als u zakendoet met consumenten, gelden zwaardere eisen dan wanneer u zakendoet met bedrijven. Voor de leveringsvoorwaarden voor consumenten gelden namelijk de zogenaamde zwarte en grijze lijst. Hierin staan bepalingen die onredelijk zijn of vermoed worden onredelijk te zijn in algemene voorwaarden. Zo kunt u bijvoorbeeld de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst niet zomaar verhogen.

Wat is het verschil tussen algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden?

De termen ‘algemene voorwaarden’ en ‘leveringsvoorwaarden’ worden vaak door elkaar gebruikt. Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden die specifiek gericht zijn op de verkoop en levering van fysieke producten.

Meer weten?

Wilt u voorkomen dat uw klanten verkeerde verwachtingen hebben en wilt u de risico’s die uw onderneming loopt zoveel mogelijk beperken? Dan is het verstandig om leveringsvoorwaarden te hebben. Controleer regelmatig of deze nog up-to-date zijn. Wilt u weten waar uw leveringsvoorwaarden aan moeten voldoen?

Download de gratis e-paper: Waar moeten leveringsvoorwaarden aan voldoen?