Werknemer is niet akkoord met vaststellingsovereenkomst

Wil je medewerker je vaststellingsovereenkomst niet tekenen? Overleg rustig met je werknemer waar de pijnpunten precies liggen in de overeenkomst. Misschien kun je deze nog versoepelen en aan laten passen. Een ontslagprocedure is dan namelijk niet meer nodig en het geeft beide partijen meer rust als er onderling goede afspraken zijn gemaakt. Schakel een mediator in zodat jullie er samen uit kunnen komen.

Onze oplossingen

Zakelijke mediation

 • Vind een oplossing zonder tussenkomst van de rechter
 • Verloopt sneller en informeler dan een juridische procedure
 • Een mediationprocedure is goedkoper dan een juridische procedure

Beoordelen situatie

 • Beoordeling van je juridische kans van slagen
 • Advies over de beste strategie

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Bedenktijd ondertekenen vaststellingsovereenkomst

Zorg ervoor dat de werknemer voldoende tijd heeft om advies te kunnen krijgen op het eerste voorstel. Daar is minstens 1 of 2 weken voor nodig. Er is een herroepingstermijn van 1 keer per half jaar, maar dat is geen reden om snel te ondertekenen. De totale duur van onderhandelen tot ondertekenen duurt meestal 1 tot 4 weken.

Vaststellingsovereenkomst niet tekenen

Als de werknemer niet akkoord is met de vaststellingsovereenkomst, kan dat verschillende gevolgen hebben. Wanneer onderhandelen nergens toe leidt, wordt ofwel het dienstverband weer opgepakt of de werkgever start een ontslagprocedure. Bij het vroegere ontslagstelsel had de werkgever keuze uit 2 ontslagroutes. Bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek indienen of een ontslagvergunning bij het UWV verkrijgen. Sinds 1 juli 2015 bepaalt de ontslaggrond de route van het ontslag. Er zijn momenteel 8 ‘redelijke’ ontslaggronden:

 1. Ontslag om bedrijfseconomische redenen
 2. Langdurig arbeidsongeschikt (>2 jaar)
 3. Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen
 4. Disfunctioneren van de werknemer
 5. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
 6. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk
 7. Verstoorde arbeidsrelatie
 8. Andere omstandigheden die zorgen dat voortzetting niet mogelijk is.

Als de werknemer niet akkoord is met de vaststellingsovereenkomst, gelden de volgende regels:

 1. Bij ontslaggrond 1 of 2 moet de werkgever toestemming vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen.
 2. Is er sprake van ontslaggrond 3 t/m 8 dan dient de werkgever een verzoek in te dienen bij de kantonrechter voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst.

Heeft onderhandelen met de werknemer zin?

De werknemer weigert het ontslag te tekenen. In de praktijk is bewezen dat, wanneer er goed naar elkaars wensen geluisterd wordt, dat kan leiden tot een goed samengestelde vaststellingsovereenkomst. Ieder onderwerp moet zorgvuldig worden behandeld. Dat voorkomt gezeur in de toekomst. Een expert in arbeidsrecht kan je assisteren met het schrijven van duidelijke formuleringen voor ieder aspect. Zo weet je zeker dat het goed zit.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Is na het onderhandelen de vaststellingsovereenkomst niet ondertekend? Als je werknemer weigert ontslag te tekenen en je komt er gezamenlijk niet uit, kan hulp van buitenaf een uitkomst zijn. Schakel bijvoorbeeld een expert in die het document zorgvuldig voor je gaat nakijken en aanvullen of laat een mediator met je werknemer in gesprek gaan.

Lees meer over zakelijke mediation

Heb je een vraag over het niet tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 852. Ben je wel verzekerd? Bel dan naar 088 3279 800.

Lees verder