Ontslag van werknemer met wederzijds goedvinden

U kunt met uw werknemer afspreken om de arbeidsovereenkomst te beƫindigen met wederzijds goedvinden. U begint dan geen ontslagprocedure, maar maakt samen afspraken over het ontslag. Deze legt u vast in een vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden.

Onze oplossingen

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over uw situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Bel zelf of vraag een gesprek aan

VSO opstellen

 • Stel zelf uw vaststellingsovereenkomst op
 • Voldoet aan de wetgeving
 • Aanvullend juridisch advies mogelijk

Ontslagadvies van een jurist

 • 60 minuten overleggen met een ervaren jurist
 • OriĆ«nterend gesprek over uw situatie
 • Direct advies over UWV aanvraag en vervolgstappen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Verslag en vervolgstappen per e-mail

Beoordelen situatie

 • Beoordeling van uw juridische kans van slagen
 • Advies over de beste strategie
 • Wij houden contact met uw tegenpartij
 • Wij onderhandelen voor u
 • Wij leggen afspraken voor u vast
 • Wij procederen voor u in een rechtzaak

VSO opstellen en onderhandelen

 • Opstellen van de VSO
 • Advies over de beste strategie
 • Wij houden contact met uw tegenpartij
 • Wij onderhandelen voor u
 • Wij leggen afspraken voor u vast
 • Wij procederen voor u in een rechtzaak

Verzekerd?

Bent u verzekerd en heeft u een vraag?

Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wilt u meer informatie over het ontslaan van werknemers?

Gratis E-paper Ontslag

Met daarin antwoord op vragen als: 'wat zijn de redenen voor ontslag?', 'welke ontslagrouters zijn er?' en informatie over opzegtermijn, transitievergoeding en eindafrekening.
Download

Welke persoonlijke redenen voor ontslag zijn er?

Je kunt een werknemer ontslaan om persoonlijke redenen wanneer hij wangedrag vertoont. Dit kan zijn:

 • geweld tegen collega’s gebruiken
 • zich niet houden aan verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst
 • disfunctioneren
 • verwijtbaar handelen
 • regelmatig te laat komen
 • verschil van inzicht
 • veiligheidsinstructies niet opvolgen 

Hoe kunt u een medewerker ontslaan?

 1. Vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden opstellen
  U kunt uw werknemer vragen akkoord te gaan met zijn ontslag en hem een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Een werknemer is daar vaak alleen toe bereid als het voor hem ook voordelig is, bijvoorbeeld omdat hij een transitievergoeding krijgt. Dit noemen we ontslag met wederzijds goedvinden.
 2. Transitievergoeding
  Er is ook een mogelijkheid tot opzegging met instemming van de werknemer. Bij instemmen met opzeggen heeft de werkgever geen ontslagvoorstel. Hij zegt op met inachtneming van de opzegtermijn en betaalt de transitievergoeding, indien hij die verschuldigd is. En daar kun je als werknemer mee instemmen. De werknemer heeft wel een herroepingsrecht. Dat betekent dat hij nog 14 dagen de tijd heeft om zijn instemming ongedaan te maken.
 3. Kantonrechter
  Wil je een werknemer ontslaan om persoonlijke redenen, dan kun je terecht bij de kantonrechter. Bijvoorbeeld bij disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding of verschil van inzicht. De werknemer kan bijvoorbeeld het werk niet meer aan, maakt te veel fouten, groeit onvoldoende mee met zijn functie of het niveau ligt te hoog.

Wat kunt u zelf doen?

Ga eerst in gesprek met uw werknemer. Misschien is er wel een goede reden voor zijn gedrag en komt u er samen uit.

 1. Laat de werknemer een verbetertraject doorlopen. Zorg ervoor dat het helder is welke punten een werknemer moet verbeteren en evalueer de voortgang eens in de 2 tot 3 weken. Bied de werknemer een cursus of aanvullende scholing aan, of schakel een coach in. Een verbetertraject zal in de meeste gevallen minimaal 3 maanden duren.
  Download hier ons gratis stappenplan voor een verbetertraject.
 2. Leg zoveel mogelijk schriftelijk vast. Maak van de gesprekken met de werknemer gespreksverslagen. Bekijk hier gratis voorbeeldbrieven en laat de werknemer voor akkoord tekenen. 
 3. Bouw een dossier op over de werknemer. Verzamel e-mails die volgens u niet door de beugel kunnen of die bewijs leveren voor uw standpunt, noteer dagen en tijdstippen waarop hij bijvoorbeeld te laat is of verzamel werk dat beneden de maat is.
 4. Een goed opgebouwd personeelsdossier bevat verslagen van functioneringsgesprekken en laat zien welk verbetertraject u de medewerker heeft aangeboden. Zonder dit dossier heeft de aanvraag voor ontslag vrijwel geen kans van slagen. Ook moet duidelijk in het ontbindingsverzoek naar voren komen dat u heeft onderzocht of de werknemer binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere passende functie. Eventueel met behulp van scholing.

Transitievergoeding berekenen

De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt bij ontslag. Enerzijds als compensatie, anderzijds om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. De hoogte hangt af van salaris, leeftijd en aantal dienstjaren.

Bereken hier de transitievergoeding voor uw werknemer.

Lees verder