Vaststellings­overeenkomst werkgever

Het liefst wil je als werkgever een arbeidscontract met je werknemer in goed overleg beëindigen en een ontslagprocedure voorkomen. Dan is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst (ook wel: vso) op te stellen. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Lees hier wat een vaststellingsovereenkomst inhoudt en hoe je die als werkgever het best kunt opstellen.

Zelf opstellen

 • Stel online je vaststellingsovereenkomst op
 • Afgestemd op jouw situatie
 • Makkelijk te regelen
 • Direct online beschikbaar

Ontslagadvies

 • Gesprek met onze jurist over je situatie
 • Advies over de ontslagroute die je kiest
 • Plan van aanpak en inschatting van haalbaarheid
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Opstellen en onderhandelen

 • Een van onze juristen stelt een vso op maat voor je op
 • Helemaal up-to-date en direct duidelijkheid
 • Onze jurist doet ook de onderhandeling
 • Vaste prijs, geen verrassingen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wanneer kun je als werkgever een vaststellingsovereenkomst gebruiken?

Als werkgever wil je het arbeidscontract met je werknemer beëindigen en je werknemer gaat daarmee akkoord. Dat noemen we ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. Dan gebruik je een vaststellingsovereenkomst. Samen spreek je de voorwaarden voor de beëindiging af en die leg je vast in de vaststellingsovereenkomst. Ondertekent je werknemer die vaststellingsovereenkomst? Dan is een ontslagprocedure bij de kantonrechter of UWV niet meer nodig.

Enkele situaties waarbij een vaststellingsovereenkomst de oplossing kan zijn:

Ook bij ziekte of zwangerschap is het mogelijk om het arbeidscontract van je werknemer te beëindigen. Maar dat kan niet zomaar. Zieke werknemers zijn de eerste 104 weken van hun arbeidsongeschiktheid beschermd tegen ontslag, en onder bepaalde omstandigheden nog langer. Als je werknemer daarna nog niet is hersteld, kun je een ontslag aanvragen bij het UWV. Zwangere werknemers mag je niet ontslaan tijdens de zwangerschap, tijdens het bevallingsverlof en tot 6 weken na het bevallingsverlof.

Vaststellingsovereenkomst opstellen: wat zet je erin?

In een vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die een werkgever en werknemer samen maken. Een aantal onderdelen is verplicht en belangrijk voor de werknemer om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering.

 • Naam en adres van de werkgever en werknemer.
 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst.
 • De opzegtermijn.
 • De reden van het ontslag.
 • De initiatiefnemer van het ontslag: geef als werkgever aan dat jij het initiatief hebt genomen om het dienstverband te beëindigen en dat er geen dringende redenen zijn voor het ontslag. Dat is nodig voor je werknemer om het uitkeringsrecht te houden.

Daarnaast kun je denken aan afspraken over een aantal zaken.

 • De hoogte van de transitievergoeding.
 • Wel of geen vrijstelling van werk.
 • Vervallen het concurrentiebeding en relatiebeding.
 • Inleveren of houden van bedrijfseigendommen.
 • Wel of geen referenties of getuigschriften meegeven.
 • Is er een outplacementbudget en zo ja, wat is de hoogte.
 • Draagt de werkgever bij aan de juridische kosten van de werknemer.
 • Wel of niet terugbetalen van de studiekosten door de werknemer.
 • Finale kwijting: kan er wel of niet een nieuwe vordering worden ingediend als de vaststellingsovereenkomst getekend is?
 • De bedenktermijn na ondertekening van de overeenkomst.

Bedenktijd na tekenen vaststellingsovereenkomst

Is je werknemer akkoord gegaan en heeft hij of zij de vaststellingsovereenkomst ondertekend? Dan ben je als werkgever nog niet klaar. Na ondertekening heeft je werknemer namelijk nog 14 dagen de tijd om zich te bedenken. Hij of zij kan dan nog schriftelijk terugkomen op het besluit, zonder opgave van reden. Let erop dat je de bedenktijd in je vaststellingsovereenkomst opneemt. Staat er geen bedenktermijn in, dan heeft je werknemer zelfs recht op 3 weken.

Model beëindigingsovereenkomst

Wil je zelf een vaststellingsovereenkomst opstellen en zoek je een model voor deze beëindigingsovereenkomst? Kijk dan eens in onze shop: daar kun je met behulp van een korte vragenlijst zelf je vaststellingsovereenkomst opstellen, afgestemd op jouw situatie. Na de aankoop is de vaststellingsovereenkomst direct online beschikbaar voor je. Heb je liever dat een jurist met je meekijkt? Bij ons kun je ook je eigen vaststellingsovereenkomst laten controleren of een nieuwe vaststellingsovereenkomst laten opstellen. Weet je niet precies wat voor jou het handigst is? Neem dan gerust contact met ons op.

Is je werknemer het niet eens met de vaststellingsovereenkomst?

Je hebt alles geregeld en een juridisch correcte vaststellingsovereenkomst opgesteld. Maar dan is je werknemer het er niet mee eens en weigert hij of zij te ondertekenen. Wat kun je dan nog doen om een officiële ontslagprocedure te voorkomen? Lees hier welke stappen je kunt nemen als je werknemer niet akkoord is met de vaststellingsovereenkomst.

Heb je vragen over het opstellen van een contract of overeenkomst?

Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 832. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 800.

Lees verder